06.12.2018, 00:00

Máme milióny neznámych vlastníkov

Viacero noviniek sa uplatňuje na katastrálnych úradoch po októbrovej novele katastrálneho zákona. Vlastníkov začali upozorňovať aj na zmeny zápisov na ich listoch vlastníctva a vyhotovujú súpisy všetkého ich imania na území Slovenska. Chcú tak predísť podvodným prevodom.

Máme milióny neznámych vlastníkov
Zdroj: Dreamstime


Odpovedá Úrad geodézie, kartografie a katastra

1. Sledovanie zmien
Novela katastrálneho zákona počíta aj s tým, že vlastníci si môžu aktivovať službu sledovanie zmien. Na aké zmeny ich kataster upozorní?
Aktivovaná služba žiadateľa automaticky informuje o tom, že na predmete služby došlo k zmene v katastri nehnuteľností, či už to bude vyznačenie plomby v liste vlastníctva, povolenie vkladu, vykonanie záznamu alebo zápis poznámky. Služba je určená akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, stačí vyplniť registračný formulár a vytvoriť si zákaznícky účet. Predmet sledovania si potom žiadateľ určuje prostredníctvom zasielania jednotlivých objednávok zo zákazníckeho účtu. Aktiváciou tejto služby môže včas zabrániť neoprávnenému nakladaniu s nehnuteľnosťami a predísť tak prípadným súdnym sporom, čo v konečnom dôsledku ušetrí jeho čas aj peniaze.

2. Výška poplatku
Ako je spoplatnená služba, ktorá majiteľov upozorní na sledovanie zmien?
Výška poplatku za sledovanie jednej nehnuteľnosti, napríklad bytu či rodinného domu, predstavuje dve eurá mesačne. Registrácia a vytvorenie zákazníckeho účtu je bez poplatku a zákaznícky účet trvá dovtedy, kým o jeho zrušenie žiadateľ sám nepožiada. Niektoré osoby sú od poplatku oslobodené, napríklad štátne orgány, obec či Sociálna poisťovňa.


3. Výpis nehnuteľností
Ďalšou novinkou je tiež spoplatnená služba, keď si vlastník môže vyžiadať výpis všetkých svojich nehnuteľností. V čom je pre vlastníka prínosom?
Dostane jeden dokument, na ktorom je súpis jeho nehnuteľností, namiesto viacerých samostatných výpisov z listov vlastníctva. Súpisom nehnuteľností za celé územie Slovenska bude môcť deklarovať, že je vlastníkom daných nehnuteľností na našom území. Ak predloží určitej osobe „len“ výpis z určitého listu vlastníctva alebo z určitých listov vlastníctva, adresát nemá istotu, či daný vlastník vlastní len nehnuteľnosti uvedené na predložených výpisoch z listov vlastníctva alebo má na Slovensku aj ďalšie.

4. Súpis majetku
Dá sa súpis nehnuteľností jedného majiteľa vyhotoviť len pre časť územia?
Súpis nehnuteľností je možné vyhotoviť nielen za celé územie Slovenska, ale tiež za územia kraja, okresu či jedného katastrálneho územia. Pre vlastníka je veľmi užitočný napríklad v obchodných vzťahoch. Ďalším prínosom je napríklad aj to, že nebude musieť žiadať rôzne katastrálne odbory o vyhotovenie jednotlivých výpisov z listov vlastníctva, v ktorých sú jeho nehnuteľnosti zapísané. Takto môže získať prehľad o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré vlastní.

5. Nezistení vlastníci
Kataster eviduje veľký počet vlastníkov, ktorí sa k nehnuteľnostiam doteraz neprihlásili. Z akého dôvodu vôbec na Slovensku máme nezistených vlastníkov?
Súvisí to s historickým vývojom a s tým súvisiacou rôznorodosťou pri evidovaní nehnuteľností a práv k nim. Najprv sa evidovali v pozemkovej knihe a neskôr v katastri nehnuteľností. Nie všetky zmeny vlastníctva sa zapisovali do katastra. Keď sa aj zapísali, uvádzalo sa len meno a priezvisko, bez ďalších identifikačných údajov, na základe ktorých by sa dalo presne určiť, ktorú nehnuteľnosť kto vlastní.

6. Päť miliónov záznamov
Poznáme aspoň približný počet nehnuteľností, ktorých sa problém nezisteného vlastníctva týka
?
V katastri nehnuteľností evidujeme v súčasnosti okolo päť miliónov záznamov nezistených vlastníkov z celkového počtu 29 miliónov záznamov všetkých evidovaných vlastníkov na Slovensku, teda okolo 17,2 percenta. Vzhľadom na to, že nezistení vlastníci nie sú jednoznačne určení, nie je možné presne určiť, koľko je aktuálne nezistených vlastníkov evidovaných v katastri nehnuteľností. V prevažnej miere ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v extraviláne.

7. Preukázanie vlastníctva
Je ešte šanca, aby sa k vlastníctvu prihlásili tieto osoby alebo ich dedičia? Proces dedenia je pomerne náročný.
Pri nezistených vlastníkoch je potrebné najskôr doplniť údaje o tomto vlastníkovi a až potom je možné s nehnuteľnosťou nakladať. Ak vychádzame z účelu katastra nehnuteľností, ktorým je čo najpresnejšia evidencia nehnuteľností, vlastníkov a iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam v súlade so skutočným stavom, tak, aby sa tieto údaje stali hodnovernými a záväznými, identifikátory o vlastníkovi môže doplniť ktokoľvek. Ak je vlastník známy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, alebo ak pri vlastníkovi nie sú evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, okresný úrad, katastrálny odbor zapíše tieto údaje na základe žiadosti a po predložení príslušných dokladov – verejných a iných listín.

8. Potrebné listiny
Aké doklady kataster akceptuje na identifikovanie vlastníka?
Je potrebné, aby identifikačné údaje o vlastníkoch boli do katastra nehnuteľností zapisované na základe relevantných listín, ide napríklad o listiny preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vlastnícke právo právnych predcho

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.