28.01.2019, 00:00

Nájdite si zamestnanie na mieru

Prácu so zaujímavým platom môžete nájsť v každom regióne. Využite lukratívne pracovné príležitosti, ktoré HN ponúkajú v spolupráci so spoločnosťou Trexima.

Nájdite si zamestnanie na mieru
Zdroj: Dreamstime

Bratislavský kraj

Finance director/Finančný riaditeľ
Miesto:
Bratislava-Ružinov
Spoločnosť: MAX SPORT, s r. o.
Informácie: Vedenie ekonomického oddelenia spoločnosti, dohľad nad účtovníctvom, fakturáciou. Dohľad nad spracovaním miezd zamestnancov v SR a ČR. Finančný reporting, mesačné a ročné závierky. Zostavovanie rozpočtu spoločnosti a iné.
Základná zložka mzdy: 3 000 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Daniela Opatovská, opatovska@maxsport.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1533829/finance-director-financny-riaditel


Aplikačný administrátor

Miesto: Bratislava-Petržalka
Spoločnosť: TEMPEST, a. s.
Informácie: Špecialista správy aplikačného prostredia, ktorý bude analyzovať a riešiť vzniknuté incidenty, problémy a zákaznícke požiadavky. Bude sa aktívne zúčastňovať na nasadzovaní zmien do prevádzky a iných projektových úlohách.
Základná zložka mzdy: 1 800 eur za mesiac
Kontakt: Monika Pacúchová, tel.: +421250267111, monika_pacuchova@tempest.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1533812/aplikacny-administrator


Vedúci špeditér
Miesto: Senec
Spoločnosť: Quehenberger Logistics SVK, a. s.
Informácie: Zabezpečenie dodávok tovaru našich zákazníkov v správnom čase na správne miesto, v požadovanej kvalite. Získavanie nových zákazníkov. Komunikácia so zákazníkmi a dopravcami. Vypracovanie cenových ponúk a iné.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Nikola Jurigová, nikola.jurigova@quehenberger.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1531420/veduci-spediter

Security Specialist
Miesto: Bratislava-Ružinov
Spoločnosť: AEC Bratislava, s. r. o.
Informácie: Inštalácia, testovanie a správa pokročilých bezpečnostných produktov (SIEM, DLP, SandBox, atď.). Komunikácia so zákazníkom, dohľad nad kvalitou dodávaných služieb.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Bc. Kateřina Stejskalová, katerina.stejskalova@aec.cz
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1535008/security-specialist

Analytik/plánovač oddelenia predaja
Miesto: Bratislava-Ružinov
Spoločnosť: RAJO, a. s.
Informácie: Aktívne analyzovanie histórie predaja, predajných aktivít. Plánovanie predaja na dennej (týždennej) mesačnej báze. Podávanie návrhov na zlepšenie procesov plánovania a iné.
Základná zložka mzdy: 1 100 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Zuzana Strelcová, tel.: +421910878948, strelcova@rajo.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1534530/analytik-planovac-oddelenia-predaja


Sektorový expert – bankovníctvo, poisťovníctvo, ekonomika
Miesto: Bratislava-Dúbravka
Spoločnosť: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
Informácie: Analytická činnosť v rámci sektora bankovníctvo, poisťovníctvo, ekonomika a administratíva (strategické smerovanie, zamestnanosť, zamestnania, rozvoj ľudských zdrojov, investície, produkcia, rôzne štatistické ukazovatele a pod.). Koordinácia expertov v rámci prideleného sektora (metodické vedenie, organizačno-technické zabezpečovanie rokovaní, príprava podkladov, prezentácií, školenia a pod.). Vypracovávanie sektorovej stratégie v strednodobom horizonte (päť rokov) v spolupráci s expertmi na zverený sektor a iné.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: PaedDr. Lucia Dítětová, tel.: +421905948662, ditetova@trexima.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1513646/sektorovy-expert-bankovnictvo-poistovnictvo-ekonomika

Event manager
Miesto:
Bratislava-Petržalka
Spoločnosť: Asociácia priemyselných zväzov
Informácie: Príprava projektov a podujatí organizovaných Asociáciou priemyselných zväzov (konferencie, B2B stretnutia a rôzne školenia). Komunikácia s partnerskými firmami a inštitúciami pri riešení problémov podnikateľského prostredia. Kontrola a koordinácia činností externých dodávateľov pri príprave podujatí a iné.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Tomáš Zvada, tel.: +421950259412, tomas.zvada@asociaciapz.eu
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1534232/event-manager

Košický kraj

Projektový manažér kancelárie MAS
Miesto:
Zemplínska Široká
Spoločnosť: Občianske združenie Medzi riekami
Informácie: Vedenie kancelárie MAS. Príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok. Výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok a iné.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Vladimír Mati, tel.: +421910721075, medziriekami@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1533044/projektovy-manazer-kancelarie-mas

Finančný špecialista SENIOR pre pobočku AXA
Miesto: Košice-Staré Mesto
Spoločnosť: Vladimír Netreba
Informácie: Servis a správa existujúcich poistných a dôchodkových zmlúv spoločnosti. Starostlivosť o existujúcich klientov spoločnosti. Vybavovanie prichádzajúcich klientov na priehradke agentúrneho riaditeľstva a pod.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Mária Vargová, tel.: +421907442856, referentka.axa@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1535689/financny-specialista-senior-pre-pobocku-axa-kosice


PHP/Drupal Software Engineer
Miesto:
Košice-Staré Mesto
Spoločnosť: GlobalLogic, s. r. o.
Informácie: We are looking for PHP developer with Drupal experience for UK based company operating in the field of mass media.
Základná zložka mzdy: 1 700 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Ladislav Očvár, tel.: +421905531575, ladislav.ocvar@globallogic.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1533460/php-drupal-software-engineer

Asistent stavbyvedúceho
Miesto: Košice-Šaca
Spoločnosť: POTRUBIE, a. s.
Informácie: Príprava prác (dokumentácia, rozdelenie práce, technické zabezpečenie). Riadenie prác počas realizácie stavby. Komunikácia s klientmi a účasť na pravidelných poradách. Koordinácia prác dodávateľov a iné.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Erika Tóthová, sekretariat@potrubie.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1531202/asistent-stavbyveduceho

Lekár so špecializáciou v odbore rádiológia
Miesto: Košice-Sídlisko KVP
Spoločnosť: Poliklinika ProCare Košice, s. r. o.
Informácie: Samostatné vykonávanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v príslušnom odbore. Kooperácia v rámci oddelenia, dodržiavanie pravidiel. Plnenie úloh v požadovanej odbornosti.
Základná zložka mzdy: 1 040 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Martina Branovská, tel.: +421904639788, rudyova.dana@procare.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1532759/lekar-so-specializaciou-v-odbore-radiologia

Žilinský kraj

Ekonomický riaditeľ
Miesto:
Rajec
Spoločnosť: ZRUBY RAJEC, s. r. o.
Informácie: Hlavný ekonóm, analytik. Znalosť problematiky cashflow, finančných analýz, reportov jednotlivých divízií, prevádzok a ekonomického plánovania.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Petra Špániková, tel.: +421415423165, petra.spanikova@zruby.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1535004/ekonomicky-riaditel

Area Sales Manager
Miesto:
Rajecká Lesná
Spoločnosť: Kofola, a. s.
Informácie: Vedenie, rozvoj, motivácia obchodného tímu (osem ľudí). Zodpovednosť za predaj a pohľadávky zákazníkov. Zodpovednosť za obchodné aktivity v danom regióne a pod.
Základná zložka mzdy: 1 300 eur za mesiac
Kontakt: Erika Ďurajková, tel.: +421415072320, erika.durajkova@kofola.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1533649/area-sales-manager-gastro-stredne-slovensko


Angular developer
Miesto: Žilina
Spoločnosť: GlobalLogic, s. r. o.
Informácie: Analýza požiadaviek zákazníka. Návrh funkčnosti aplikácií. Implementácia návrhu, testovanie a nasadenie. Pravidelná komunikácia so zákazníkom a pod.
Základná zložka mzdy: 1 800 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Michaela Vilčeková, tel.: +421918830129, michaela.vilcekova@globallogic.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1535361/angular-developer

Šéfkuchár pre hotel v Žiline
Miesto:
Žilina
Spoločnosť: HOTELITY, s. r. o.
Informácie: Kongresový catering pre akcie v kongresových priestoroch. Nový jedálny lístok pre reštauráciu s cieľom byť najlepšou reštauráciou v regióne. Nové denné menu a snack karta do baru. V prípade potreby externý catering a pod.
Základná zložka mzdy: 2 300 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Renáta Sedminová, tel.: +421908280000, renata.sedminova@hotelity.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1534193/sefkuchar-pre-hotel-v-ziline

Špecialista zlepšovania
Miesto:
Bytča
Spoločnosť: ITW Slovakia, s. r. o.
Informácie: Optimalizácia, zlepšovanie procesov a hľadanie úspor v spoločnosti. Zlepšovanie vo výrobných závodoch. Spolupráca s inými oddeleniami s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov a pod.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Veronika Krajčovičová, veronika.krajcovicova@itwautomotive.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1533221/specialista-zlepsovania

Banskobystrický kraj

Manažér výroby

Miesto: Veľký Krtíš
Spoločnosť: TRIGON Consulting, s. r. o.
Informácie: Plánovanie a dohľad nad procesom výroby a vedenie asi 20 členného tímu zamestnancov (administratívni pracovníci, skladník, údržbári a robotníci) s dôrazom na monitorovanie a kontrolu kvality, plnenie termínov a úsporu vynaložených nákladov na prevádzku.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Petra Podhorcová, tel.: +421917203250, cv.podhorcova@trigon-consulting.sk
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1534301/manazer-vyroby

Architekt, projektant
Miesto: Rimavská Sobota
Spoločnosť: Ing. arch. Erik Klaubert
Informácie: Navrhovanie stavieb, vypracovanie stavebných projektov pre umiestnenie stavby, stavebné povolenie pre realizáciu stavby, komunikácia s klientmi a profesistami, inžinierska činnosť.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Ing. arch. Erik Klaubert, tel.: +421907900700, e.klaubert@gmail.com
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1529777/architekt-projektant

Zástupca riaditeľa pre servis a výrobu
Miesto: Brezno
Spoločnosť: DIAGO SF, s. r. o.
Informácie: Plánuje a riadi preventívnu údržbu a opravy v spolupráci s výrobou. Navrhuje a realizuje optimálne riešenia (technické zabezpečenie, náklady, časový prehľad). Je kontaktnou osobou pre dodávateľov stojov, zariadení a iné.
Základná zložka mzdy: 2 000 eur

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.