19.02.2019, 00:00

Daň sa dá odložiť na určenom tlačive

V tomto roku podávajú podnikatelia a živnostníci priznanie až do 1. apríla, keďže posledný deň riadnej lehoty – 31. marec – pripadne na nedeľu a najbližší pracovný deň nadíde až v pondelok. Dovtedy si môžu lehotu aj odložiť.

Daňové priznanie
Zdroj: HN/Pavol Funtál

Odpovedá Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy

1. Predpísané tlačivo
Chcem si odložiť lehotu na podanie daňového priznania. Aký vzor môžem použiť?
Predpísaný vzor je na našej webovej stránke. Pri povinnej elektronickej komunikácii sa oznámenie podáva na predpísanom tlačive cez portál Finančnej správy.

2. Spochybnený zdroj
Aký dôvod na odloženie daniari neakceptujú?
Nie každý príjem zo zahraničia je dôvodom na odloženie. Predĺženie o šesť mesiacov je možné len pri recipročných príjmoch zo zdrojov v zahraničí. Radia sa medzi ne aktívne príjmy zo zamestnania, teda zo závislej činnosti v zahraničí, ale aj príjmy z činnosti v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne. Pri takzvaných pasívnych sa napríklad za príjem zo zdrojov v zahraničí považuje príjem z nakladania s nehnuteľnosťou v zahraničí. Alebo príjem úrokov či licenčných poplatkov od platiteľa, ktorý je rezidentom iného zmluvného štátu. Ak medzi príjmami nie sú nijaké zo zdrojov v zahraničí, správca dane upraví lehotu na podanie daňového priznania a dátum splatnosti dane na 30. jún 2019.


3. Termíny na odloženie
Aké termíny na odloženie daňového priznania platia pre tuzemské a aký pre zahraničné príjmy?
Ak ste vlani mali len tuzemské príjmy, do prvého apríla musíte oznámiť daňovému úradu odklad termínu. Robí sa to už na predpísanom tlačive. Dátum, ktorý uvediete v oznámení, ak si chcete lehotu predĺžiť o mesiac, je 30. apríl. Pri dvojmesačnom odklade je dátum, ktorý uvediete v oznámení, 31. máj. Ak si lehotu predlžujete o tri mesiace, uvediete 30. jún. Ak ste vlani mali príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, odklad je najviac šesť celých kalendárnych mesiacov. V oznámení uvediete novú lehotu, ktorou môže byť len koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podáte daňové priznanie – môže to byť 31. júl , 31. august alebo 30. september.

4. Podanie živnostníka
Som živnostník, ako mám postupovať pri podaní odloženého daňového priznania?
Na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska 20. marca 2019 doručíte oznámenie, v ktorom ste si lehotu predĺžili do 30. júna 2019 (nedeľa). Najbližší pracovný deň je pondelok 1. júla 2019. To znamená, že lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane sa posúva na tento dátum. Ak podáte priznanie už v máji 2019, splatnosť dane ostáva zachovaná. Daň musíte zaplatiť do 1. júla 2019.

5. Slovenský rezident
Vlani sme mali príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí. Chceme podať oznámenie o predĺžení lehoty podania daňového priznania. Dokedy treba uhradiť daň?
Ukážme to na príklade. Daňovému úradu doručíte oznámenie 22. marca 2019, v ňom si lehotu predĺžite do 30. apríla 2019. Dňa 6. apríla 2019 napíšete a pošlete opakované oznámenie, v ktorom uvediete novú predĺženú lehotu do 30. júna 2019. Priznanie za rok 2018 musíte podať a daň zaplatiť najneskôr do 30. apríla 2019, pretože opakované oznámenie o predĺžení ste zaslali už po lehote na podanie priznania (po 1. apríli 2019). Daňovník môže podať oznámenie o predĺžení lehoty, aj ak už priznanie podal, ale ešte neuplynula lehota na jeho podanie. Podaným oznámením sa mu predĺži lehota na zaplatenie dane, a to aj vtedy, ak nepodá opravné priznanie.

6. Lehota a preddavky
Živnostník podáva 22. februára správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty do 30. júna. Dňa 2. mája podá oznámenie o späťvzatí pôvodného oznámenia. Aký je ďalší postup?
Keďže ho podá po lehote na podanie daňového priznania (po 1. apríli 2019), je povinný podať daňové priznanie za rok 2018 a zaplatiť daň do 30. júna 2019 (najneskôr do 1. júla 2019). Odložená lehota má vplyv aj na povinnosť platenia preddavkov v zdaňovacom období roku 2019. Ak fyzická osoba pošle oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a potom zistí, že jej nevznikla povinnosť priznanie podať, odporúča sa, aby to správcovi dane oznámila.

Odpovedá advokát Milan Ficek

7. Zamestnávanie dôchodcu
Ako dôchodca som pol roka pracoval u dvoch zamestnávateľov ktorí mi poslali potvrdenie. Musím do koloniek daňového priznania uviesť príjmy tak, že ich spočítam? Poberateľom dôchodku som bol aj v roku 2018.
Na vyplnenie daňového priznania je najjednoduchšie použiť online formulár, kde systém

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.