21.02.2019, 10:30

Máte vzťah k deťom a mládeži? Pozrite si voľné pracovné miesta v školstve a vzdelávaní

Učiteľov, vychovávateľov, či profesionálnych rodičov a pracovníkov školských zariadení hľadajú inštitúcie vo všetkých krajoch Slovenska. Aktuálnu ponuku voľných miest sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Trexima.

Máte vzťah k deťom a mládeži? Pozrite si voľné pracovné miesta v školstve a vzdelávaní
Zdroj: Archív HN

Vysokoškolský učiteľ - profesor
Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Spoločnosť: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie: Tvorivá špecializovaná a systémová práca zahrňujúca rozvíjanie poznania v študijnom odbore a objasňovanie vzťahov s ostatnými študijnými odbormi, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej a vedeckej výchovy, vedenie prednášok.
Základná zložka mzdy: 1295 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Veronika Blahová, pracovník pre personálne činnosti - SjF, veronika.blahova@stuba.sk, tel.: +421907897176
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1548153/vysokoskolsky-ucitel-profesor

Učiteľ anglického jazyka
Miesto: Sládkovičovo
Spoločnosť: Spojená škola
Informácie: Učiteľstvo anglického jazyka, vhodné aj pre absolventa.
Základná zložka mzdy: 828,50 € za mesiac
Kontakt: PaedDr. Slávka Kramárová, riaditeľka, zssladkovicovo@atlas.sk, tel.: +421317842069
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1548128/ucitel-anglickeho-jazyka

Školský psychológ
Miesto: Veľký Meder
Spoločnosť: Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie B. Bartóka 497/20, Veľký Meder
Informácie: Vhodné aj pre absolventa.
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Kontakt: Mgr. Mária Estergájošová, riaditeľka, riaditelka@zsvmeder.edu.sk, tel.: +421315552323
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1546889/skolsky-psycholog

Vychovávateľ/-ka v školskom klube detí
Miesto: Komárno
Spoločnosť: Základná škola, Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča
Informácie: Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí.
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Kontakt: Mgr. Gabriela Földešová - riaditeľka školy, tel.: 035/7796591, 0915/586896
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1547874/vychovavatel-ka-v-skolskom-klube-deti

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ
Miesto: Pezinok
Spoločnosť: ZÁKLADNÁ ŠKOLA KUPECKÉHO 74 90201 PEZINOK
Informácie: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ.
Základná zložka mzdy: 759 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Katarína Volanková, zskupeckeho@centrum.sk, tel.: 0336403768

Lektor - školiteľ
Miesto: Nitra, Zvolen, Nová Baňa
Spoločnosť: Ing. Mária Tužinská
Informácie: Vedenie kurzov účtovníctva - lektorovanie - výučba.
Základná zložka mzdy: 10 € za hodinu
Kontakt: Ing. Mária Tužinská, majiteľka, kurzy.uctovnictvo@gmail.com, tel.: +421907859884
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1524979/lektor-skolitel

Profesionálny rodič
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Spoločnosť: Centrum pre deti a rodiny Myjava
Informácie: Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý sa stará o zverené dieťa v svojom domácom prostredí.
Základná zložka mzdy: 728 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Milan Taran, riaditeľ, ddomov@stonline.sk, tel.: +421908747530
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1546388/profesionalny-rodic

Vychovávateľ
Miesto: Handlová
Spoločnosť: Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Informácie: Výchovno-vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením a výchovným opatrením vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód.
Základná zložka mzdy: 724 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Dagmar Mlyneková, vedúca úseku, dedhandlova@stonline.sk, tel.: +421917495896
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1546845/vychovavatel


Učiteľ strednej školy
Miesto: Žilina
Spoločnosť: Súkromná stredná umelecká škola
Informácie: Učiteľ matematiky na strednej odbornej škole, ide o zástup PN.
Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Kontakt: Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy, info@skolaumenia.sk, tel.: 905407262
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1548335/ucitel-strednej-skoly

Wellness Coach/wellness tréner/poradca
Miesto: Martin
Spoločnosť: Zuzana Baričiaková
Informácie: Poskytnutie služby zákazníkovi, zákaznícky servis, práca v reklame a marketingu, organizačná práca.
Základná zložka mzdy: práca na živnosť
Kontakt: Zuzana Baričiaková, z.bariciakova@gmail.com, tel.: +421917816118
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1546501/wellness-coach-wellness-trener-poradca

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie
Miesto: Zvolen
Spoločnosť: Základná škola
Informácie: Učiteľ/ka pre predmety slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s nemeckým jazykom alebo iným predmetom okrem dejepisu.
Základná zložka mzdy: 927 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Eva Balážová, riaditeľka, tel.: +421918967832
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1547150/ucitel-pre-nizsie-sekundarne-vzdelavanie

Vychovávateľ
Miesto: Banská Bystrica
Spoločnosť: Detský domov
Informácie: Zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ktoré je umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine počas dovolenky, práceneschopnosti, rôznych aktivít profesionálneho náhradného rodiča/rodičov.
Základná zložka mzdy: 850 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Jana Golianová, personalista, jana.golianova@dedsvetluska.sk, tel.: +421482433004
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1525360/vychovavatel-pr-np-dei-nsvz-c-53-2018


Vedúci školskej jedálne
Miesto: Nálepkovo, okres Gelnica
Spoločnosť: Základná škola s materskou školou Nálepkovo
Informácie: Starostlivosť o zdravé stravovanie žiakov, detí a zamestnancov v stravovacom zariadení školy - zabezpečenie prevádzky.
Základná zložka mzdy: 755 € za mesiac
Kontakt: tel.: +4210534494127
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1545797/veduci-skolskej-jedalne

Vychovávateľ
Miesto: Košice-Nad jazerom
Spoločnosť: Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská
Informácie: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Základná zložka mzdy: 724 € za mesiac
Kontakt: Anna Onufráková, PaM, onu.dedkeuralska@stonline.sk, tel.: +421552433012
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1546231/vychovavatel

Špeciálny pedagóg
Miesto: Spišské Podhradie, okres Levoča
Spoločnosť: Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva Jablonov
Informácie: Špeciálny pedagóg - špeciálno pedagogická diagnostika, prognostika, korekcie.
Základná zložka mzdy: 810,50 € za mesiac
Kontakt: tel.: +421915513327
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1547783/specialny-pedagog


Učiteľka v materskej škole
Miesto: Plavnica, okres Stará Ľubovňa
Spoločnosť: Základná škola s materskou školou Plavnica
Informácie: Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.
Základná zložka mzdy: 810,50 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Miriam Vyparinová, riaditeľ, zsplavnica@gmail.com, tel.: +421524283922
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1546704/ucitelka-v-materskej-skole

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.