25.02.2019, 00:00

Ako priznať príjmy po zrušení živnosti

Živnostníci sú vo všeobecnosti podnikatelia, ktorí musia s Finančnou správou komunikovať výlučne elektronicky. To však neplatí pre živnostníkov, ktorí ukončili svoje podnikanie. Vzorový príklad daňového priznania typu B zostavila daňová poradkyňa Marcela Bošková z A&T solutions.

Ako priznať príjmy po zrušení živnosti
Zdroj: HN/Pavol Funtál

Vzorový príklad:
Jozef Novák minulý rok v lete ukončil živnostenské podnikanie. Vyfakturoval celkovo 12 000 eur, avšak 2 000 eur mu zákazník vôbec neuhradil. Okrem príjmov zo živnosti nemal žiadne iné príjmy. Uhradil sociálne poistenie spolu v sume 1 150 eur a zdravotné poistenie v sume 680 eur, z čoho 280 eur bolo na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017. Neviedol účtovníctvo, uplatňuje si paušálne výdavky.

Riešenie:
Živnostník musí podať daňové priznanie typu B. Keďže ukončil svoju živnosť, nie je už podnikateľom, preto nemusí podávať daňové priznanie elektronicky. Môže ho vyplniť v papierovej podobe a zaslať poštou.

Iná situácia by bola, ak by mal iba prerušenú živnosť. V takomto prípade musí svoje daňové priznanie podať elektronicky. Na papierovo podané priznanie by sa neprihliadalo a považovalo by sa za nepodané.


Ak by živnostník, ktorý ukončil živnosť, podával priznanie v papierovej podobe, nemal by zabudnúť podpísať ho na dvoch miestach (riadok 143, na strane č. 13 a úplne dolu v prílohe č. 3). Ak by sa rozhodol darovať dve percentá dane, priznanie podpisuje ešte aj na treťom mieste (na strane č. 12 úplne hore).

Ak sa podáva daňové priznanie elektronicky, priznanie sa podpisuje jedenkrát, a to elektronickým spôsobom pri jeho odosielaní.


Prvá strana
I. oddiel – údaje o daňovníkovi a II. oddiel – údaje o zákonnom zástupcovi.

Riadok 1 až 11: Vyplnia sa základné údaje podľa názvu riadka daňového priznania.
Riadok 12: Označí sa krížikom iba v prípade, ak by bol daňovník na Slovensku nerezidentom.
Riadok 13: Označí sa krížikom iba v prípade, ak by mal daňovník transakcie so závislou osobou.
Riadok 14 až 17: Vyplní sa v prípade, ak by občan žil mimo svojho trvalého bydliska. Vypĺňa sa podľa názvu riadka daňového priznania.
Riadok 18 až 26: Vyplnilo by sa to len v takých prípadoch, ak by namiesto daňovníka vystupoval jeho zástupca.
Riadky 27 a 28: Je možné vyplniť telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Tieto údaje sa síce nemusia povinne vypĺňať, avšak je to vhodné. Ak by bola v daňovom priznaní chyba, správkyne dane zvyknú telefonicky kontaktovať a poradiť ohľadne odstránenia chyby.


Druhá až piata strana

III., IV. a V. oddiel – v tomto prípade sa nevypĺňa.

VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.

Tabuľka č. 1: V tabuľke č. 1 sa vyplnia riadky 2 a 10. V oboch riadkoch budú rovnaké čísla.

Pán Novák ukončil svoje podnikanie. Preto je povinný v poslednom roku podnikania zdaniť nielen príjmy, ktoré mu boli reálne zákazníkmi zaplatené, ale aj svoje otvorené pohľadávky. Preto v stĺpci s názvom Príjmy v riadku č. 2 vyplní sumu 12 000 eur. V stĺpci Výdavky do riadka č. 2 vpíše sumu 9 030 eur. Jeho výdavky sú tvorené paušálnymi výdavkami v sume 7 200 eur (12 000 x 60 percent) a súčtom poistného zaplateného počas roku 2018 v sume 1 830 eur.

Paušálne výdavky sa nekrátia počtom mesiacov, počas ktorých mal živnostník svoju živnosť reálne aktívnu. Jediné obmedzenie pri paušálnych výdavkoch je v sume, ktorú nesmú prekročiť. Ak by 60 percent z príjmov prekračovalo sumu 20-tisíc eur, môže si živnostník uplatniť ako paušálne výdavky maximálne sumu 20-tisíc eur.

Pod tabuľkou označí krížikom v riadku „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa par. 6 ods. 10 zákona“ nasledujúci text: „Pri príjmoch podľa par. 6 ods. 1 a 2 zákona.“
Zároveň vyplní riadok „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa par. 6 ods. 1 a 2 zákona“, kde vpíše

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.