15.05.2019, 00:00

Nájom pôdy sa už ďalej neobnovuje

Povinná písomná zmluva, také je najnovšie pravidlo, ktoré zaviedla novela špeciálneho zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Na ďalšie novinky upozorňuje advokát Róbert Bános.

Nájom pôdy sa už ďalej neobnovuje
Zdroj: Dreamstime

5 rokov
je najnižšia možná lehota, na ktorú môžete pozemok prenajať nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

1. november
k tomuto dňu môžete vypovedať nájomnú zmluvu, a to len písomne, ak ste ju uzavreli na neurčitý čas

1 rok
je zákonom určená výpovedná lehota, ak sa nedohodnete na inej

5 rokov
je výpovedná lehota v prípade, že ste uzavreli zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na neurčitý čas, vypovedať ju môžete len písomne


1. Nájomné zmluvy
Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy sa už nájomné zmluvy po svojom skončení automaticky neobnovujú. Platí totiž, že potom, ako uplynie dohodnutý čas nájmu, musíte vy ako vlastník a zároveň prenajímateľ s družstvom, agropodnikom alebo roľníkom ako nájomcami uzavrieť novú nájomnú zmluvu. Zákon stanovuje, že ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku.

Rada advokáta: Ak sa neuzatvorí nájomná zmluva alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody alebo ak sa na ňom nezaložila úroda, do konca príslušného roka. Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred skončením nájmu doručí prenajímateľovi návrh novej zmluvy a ak ho prenajímateľ do dvoch mesiacov neodmietne, vznikne nájom uzavretý na neurčito.

Dôvody výpovede určil zákon
Vy ako vlastník pôdy musíte mať niektorý z dôvodov výpovede. Zákon ich striktne vymenúva, napríklad:
ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času alebo výpovednej lehoty vy ako vlastník a zároveň ako prenajímateľ podnikáte v poľnohospodárstve
– ak si pôdu chce prenajať vám blízka osoba alebo právnická osoba, ktorej ste členom či spoločníkom
– ak ide o pozemok, ktorý je určený na iné ako poľnohospodárske účely
– ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku, či už darovacou, kúpnou zmluvou alebo dedením
– ak navrhnutá

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.