17.07.2019, 00:00

Seniori budú pri zmluvách chránení

Najmä seniori podľahnú rôznym lákavým ponukám alebo sa neuvážene zadlžujú cez nebankové spoločnosti. Situáciu by mala zmeniť pripravovaná veľká reforma opatrovníctva. Hovoríme o nej s Editou Pfundtner, štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, a Robertom Dobrovodským zo sekcie legislatívy.

Seniori budú pri zmluvách chránení
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Starší ľudia zvyknú podľahnúť lákavým ponukám alebo sa neuvážene zadlžujú. To všetko by mala zmeniť reforma v oblasti opatrovníctva. Čo prinesie?
Reforma chce priniesť najmä ochranu seniorov pred takzvanou bytovou mafiou alebo novodobými nebankovkami, ktoré poskytujú reverzné hypotéky.

O čo ide?
Organizácie na ochranu seniorov nám avizovali, že sa rozmáha prax ponúk týchto hypoték. Vyzerá to približne takto: senior prevedie do vlastníctva nebankovky obydlie pod rúškom toho, že mu nebankovka garantuje vecné bremeno doživotného užívania a príplatok k štátom vyplácanému dôchodku. Na začiatku to znie lákavo. Ak však senior zomrie po pár rokoch, vecné bremeno mu zanikne, potomkovia nezdedia nič a nebankovka získa nehnuteľnosti veľmi výhodne. Preto môžu mať nebankovky motív osloviť seniorov vo vyššom veku alebo v horšom zdravotnom stave.

Môže sa stať aj to, že počas života nebankovka nasťahuje seniorovi do domu agresívnych nájomcov, ktorí mu spravia spolužitie neznesiteľným. Senior sám odíde preč. Zostane bez domova a bez peňazí. Nakoniec prepadne do sociálnej siete štátu.


Na čo konkrétne sa chcete v tejto oblasti zamerať?
Ide o to, zvýšiť ochranu seniorov pri prevodoch obydlia alebo pri ich zaťažení napríklad záložným právom či vecným bremenom. Na prevod obydlia seniora totiž postačuje, aby bola zmluva v písomnej forme a podpis prevodcu na zmluve sa osvedčil na matrike alebo u notára. Pritom matrika ani notár nezodpovedajú za obsah či výhodnosť zmluvy. Celé sa to odohrá niekedy len za päť minút a za 3,50 eura.

Ako sa dajú takéto prípady obmedziť?
V expertnej skupine sa nad tým zamýšľame stále zatiaľ len v rovine predbežných úvah, ako obmedziť situácie, keď senior nepremyslene a pod nátlakom prevedie obydlie za nevýhodných podmienok na iný subjekt. Jedno z riešení je, že dôjde k zmene náležitostí právneho úkonu zmluvy tak, že kataster povolí vklad vlastníckeho práva len vtedy, ak sa scudzovací právny úkon urobí pred notárom vo forme notárskej zápisnice.

V čom je zápisnica bezpečnejšia?
Jej výhodou je, že notár je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Je povinný odmietnuť požadovaný úkon, ak je zjavné, že odporuje zákonu, obchádza ho alebo sa prieči dobrým mravom. Notár zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil. Notárska zápisnica musí obsahovať konkrétne náležitosti.

Ministerstvo spravodlivosti avizuje veľkú reformu opatrovníctva, pričom nejde o opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých, ale o zvýšenú ochranu osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Za akých podmienok je dnes možné zbaviť niekoho spôsobilosti na právne úkony a kto môže podať návrh na súd?
Opatrovníctvo zasahuje do najintímnejších osobnostných vzťahov. Ani po novembri 1989, po zásadných zmenách, nedošlo k jeho významnej reforme. Napriek tomu, že Občiansky zákonník ako základný kódex, ktorý upravuje osobné a osobnostné vzťahy, sa už viackrát novelizoval. Novely nezohľadnili fakt, že sa v porovnaní so spoločenským zriadením spred roku 1989 podstatne zmenila majetková a sociálna štruktúra obyvateľstva.

Na reforme sa podieľa pracovná skupina zložená z psychiatrov, advokátov, notárov, ale bola tam aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Akú úlohu budú takto profesijne orientované osoby mať v procese rozhodovania o tom, či niekto potrebuje opatrovníka?
Psychiatri sú znalci, ktorých súd priberá, keď rozhoduje o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím môže už dnes žiadať súd, aby ju pribral do konania.

Kto môže dať návrh na súd?
Blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem. Podľa Civilného mimosporového poriadku blízka osoba alebo ten, kto osvedčí právny záujem, môže navrhnúť, aby ho súd pribral ako účastníka do konania. Súd návrhu vyhovie, ak to považuje pre vedenie konania a pre ochranu dotknutých práv za účelné.


Budem si môcť opatrovníka zvoliť aj sama?
V Občianskom zákonníku by sa mala zakotviť možnosť, aby ste si formou predbežného vyhlásenia určili osobu, ktorá bude za vás právne konať v čase vašej nespôsobilosti alebo neschopnosti prejavovať vôľu. Vo vyhlásení uvediete, pre aké oblasti rozhodovania má byť fyzická osoba ustanovená. Najčastejšie pôjde o rozhodovania o osobnej starostlivosti. Napríklad v tom, či sa má take

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.