10.07.2015, 00:00

Týmto veciam sa vyhnite, keď cestujete lietadlom

Na dovolenku lietadlom? Poradíme vám čo môžete a čo nesmiete a na čo by ste sa mali pripraviť.

Dovolenková sezóna je už v plnom prúde. Aby ste sa vyhli problémom na letiskách, tak sa s nami podelila hovorkyňa toho bratislavského, Veronika Ševčíková, s praktickými radami, tipmi a odporúčaniami.

Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu ideálne 2 hodiny, najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom. V prípade, že Vás letecká spoločnosť alebo cestovná kancelária vopred telefonicky alebo prostredníctvom delegáta upovedomí o novom čase odletu, nie ste povinný dostaviť sa na letisko v pôvodnom, ale v novo stanovenom čase.

Cestujúci by sa mal vždy k odletu dostaviť dostatočne včas, aby stihol vybaviť potrebné formality a prejsť detekčnou prípadne aj pasovou kontrolou, ak letí mimo schengenský priestor.

Skontrolujte, či máte pri sebe:
- osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz),
- vstupné formality, víza (ak sú potrebné),
- doklady o poistení,
- cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné),
- peniaze a kreditné karty.

Na cestu si pribaľte:
- lieky nevyhnutné po dobu pobytu,
- žuvačku/cukríky na vyrovnanie tlaku pri štarte/pristátí,
- dobrú knihu na skrátenie dlhej chvíle.

Cenné a krehké veci:
- ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine.

Na letisku

V prípade, že cestujete so zapísanou batožinu, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza v Bratislave na druhom poschodí odletového terminálu. Dostanete sa k nej po eskalátoroch umiestnených v centrálnej časti budovy. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Informácie, radi Vám pomôžeme. Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne:
- umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás,
- vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu,
- ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky,
- vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu, sako a pod.,
- odložte si opasok a hodinky,
- z vreciek vyberte všetky kovové predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón..,
- po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov,
- sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly.
V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu.

Snímka: Flickr.com/Nick Harris

Intoxikácia

Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy. Cestujúci, ktorý prejavuje známky požitia návykovej látky, či už pri samotnom vybavovacom procese alebo neskôr pri nástupe do lietadla, je vzhľadom na gradujúci účinok alkoholu a ostatných omamných látok počas letu taktiež považovaný za rizikového z hľadiska bezpečnosti a môže byť bez dokazovania prítomnosti návykových látok v krvi vylúčený z prepravy. Najbežnejšími sú intoxikácia alkoholom a následne tzv. ľahkými drogami.

Meškanie letu

Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali.

Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:
- že má jeho linka meškanie viac ako 4 hodiny (v zmysle Schengenského kódexu).
- sa cestujúci rozhodne že nepoletí,
- bol vylúčený z prepravy,
- linka bola zrušená.

V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie. Handlingová spoločnosť, ktorou môže ale nemusí byť letisková spoločnosť, je v tomto prípade iba sprostredkovateľom príslušnej formy náhrady (napríklad stravných balíčkov, poukážok a pod.) na základe pokynu respektíve objednávky zo strany leteckej spoločnosti, a to len v rozsahu stanovenom dopravcom.

Po prílete

Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu.

Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností.

Vo všeobecnosti je najčastejším dôvodom straty batožiny jej chybné naloženie na palubu iného lietadla, nenaloženie batožiny (batožina ostane v mieste odletu) a nevyloženie batožiny v cieľovej destinácii (ak má lietadlo medzipristátie/a). S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.).

Každý prípad stratenej batožiny sa podrobne monitoruje v rámci systému World Tracer Managment. Ide o informačný systém vyhľadávania batožiny po celom svete. Niektoré dovolenkové stredomorské letiská nie sú predplatiteľmi uvedeného systému, vtedy sa pátranie po stratenej batožine uskutočňuje pomocou telexov, čo môže čakanie cestujúceho predĺžiť. Letisko odletu do tohto procesu už nijako nemôže zasiahnuť, ani ho urýchliť.

Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Dopravca je rovnako zodpovedný za vyhľadanie, a vo väčšine prípadoch i doručenie, stranenej batožiny poškodenému cestujúcemu na adresu, ktorú pri spísaní protokolu o strate uvedie. V prípade, že letecký dopravca nemá na letisku zastúpenie, môže si na túto službu najať handlingovú spoločnosť, ktorá postupuje v zmysle jeho pokynov. Prípadné odškodnenie cestujúceho v prípade straty batožiny závisí od podmienok leteckého dopravcu, ktoré sa v mnohých prípadoch výrazne líšia. Rozdiely sú aj v časových lehotách vyhľadania batožiny a v tarifných triedach.

Snímka: Flickr.com/Emran Kassim

Batožina

Preto, aby lietanie bolo pre vás skutočným zážitkom, ponúkame niekoľko odporúčaní ako bezpečne priviezť všetky vaše osobné veci a predísť komplikáciám pri detekčnej kontrole:
1. preštudujte si pravidlá o preprave, ktoré tvoria prílohu Vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte),
2. zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky,
3. cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine,
4. tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku,
5. tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny,
6. ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny,
7. sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube,
8. do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu,
9. pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Je na individuálnom zvážení cestujúceho zvoliť si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky v závislosti od motívu cestovania a počtu prestupov. Všeobecne platí, že čím je batožina (zapísaná) skladnejšia, jednoliatejšia, pevnej konštrukcie, s penovou výplňou a chránená cestovným zámkom, o to je na cestovanie leteckou dopravou vhodnejšia. Naopak, batožina, ktorej súčasťou je množstvo úchytiek, zipsov, strapcov, popruhov či vreciek, je náchylnejšia na poškodenie na batožinových pásoch pri prechode bezpečnostnou kontrolou.

Ako preventívnu ochranu cestujúcim odporúčame zahrnúť poistenie batožiny do celkového balíka cestovného poistenia a všetky cennosti si pribaliť do príručnej batožiny, pretože prevažná väčšina dopravcov za takéto predmety v registrovanej (zapísanej) batožine neručí.

V prípade príručnej batožiny by mal cestujúci klásť väčší dôraz na jednoduchú manipulovateľnosť, nakoľko batožinu si berie so sebou na palubu lietadla a absolvuje s ňou všetky formálne úkony na letisku. Menej dôležitý je v tomto prípade materiál, z akého je príručná batožina zhotovená.

Cestovanie s deťmi

26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie o cestovných dokladoch pre deti do 5 rokov. Ak aj máte Vaše ratolesti zapísané vo Vašom cestovnom doklade, zabezpečte si pre ne vlastný pas. Naďalej platí, že každý občan Slovenska starší ako 5 rokov cestujúci za hranice Slovenskej republiky, musí mať svoj vlastný cestovný doklad.

Pred kúpou letenky či leteckého zájazdu si vždy overte vstupné formality do Vami vybranej cieľovej destinácie a skontrolujte si platnosť cestovných dokladov. Môžete sa tým vyhnúť prípadným nepríjemnostiam na letiskách, napríklad odmietnutiu registrácie na let. Mená cestujúcich v rezervácii musia vždy korešpondovať s platnými cestovnými dokladmi.

Dojča, teda dieťa od ôsmich dní do dňa pred dovŕšením dvoch rokov veku, nie je podľa prepravných podmienok väčšiny dopravcov možné z bezpečnostných dôvodov prepraviť vo vlastnom sedadle, ale v lone sprievodnej osoby, vždy však staršej ako šestnásť rokov. Z tohto dôvodu preto nie je možné za účelom prepravy dojčaťa priplatiť si za sedadlo navyše.

Na dojča sa rovnako u väčšiny dopravcov nevzťahuje váhový limit na príručnú batožinu a nie je možné preň zakúpiť ani váhový limit pre registrovanú batožinu. Cestujúci má zdarma nárok na jeden kus batožiny, určenej na prepravu dojčaťa (napríklad detský kočík), ktorý pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu. Kočík je osobitne prepravovaný v batožinovom priestore lietadla tak, aby bol najmenším cestujúcim k dispozícií ihneď pri vystupovaní z lietadla. Pred letom vám odporúčame podrobne sa oboznámiť s prepravnými podmienkami vášho leteckého prepravcu.

Detská strava a lieky

Na prepravu tekutej detskej stravy počas letu sa vzťahujú osobitné predpisy a v príručnej batožine ju môžete prepravovať i v objeme väčšom nad povolený limit 100 ml na balenie. Pri prechode detekčnou kontrolou detskú stravu v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku samostatne umiestnite do prepravky.

Výnimka sa vzťahuje aj na lieky, preto ak ich Vaše dieťa potrebuje počas pobytu, nezabudnite si ich pribaliť do príručnej batožiny. Bežne dostupné lieky, ako napríklad nosné/očné kvapky, sirupy proti kašľu je možné prevážať bez lekárskeho predpisu. Ak už je objem balenia väčší ako 100 ml, zabezpečte si potvrdenie od lekára v slovenskom a anglickom jazyku (nemusí byť úradne overené).

Keďže vzlet a pristátie môže malým pasažierom znepríjemniť zaľahnutie v ušiach, odporúčame si do príručnej batožiny pre dieťa pribaliť cumlík alebo cukrík/žuvačku (v závislosti od veku dieťaťa) a jeho obľúbenú hračku, na skrátenie dlhej chvíle počas čakania na let či samotného letu.

Cestujúci so zníženou mobilitou

Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom.

Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb:

- cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre,

- po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli,

- pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku,

- pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nastúp cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo

Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy.

Prepravu tehotných žien si osobitne upravujú letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach, z uvedeného dôvodu sa budúcim mamičkám odporúča, aby sa s nimi pred odletom oboznámili. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom).

Niektorí leteckí dopravcovia vo svojich prepravných podmienkach dokonca upravujú štádium tehotenstva, po skončení ktorého nie je gravidná žena pripustená k odletu a to vzhľadom na riziká s tým spojené.

Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou.

Letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach neposkytujú odporúčania a upozornenia pre tehotné ženy, nakoľko tieto závisia od ich individuálneho zdravotného stavu. Kúpe letenky by mala vždy predchádzať konzultácia tehotnej ženy so svojim ošetrujúcim lekárom.

Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu). Pri prechode detekčnou kontrolou môže cestujúca požiadať o podrobnú ručnú kontrolu v prípade akýchkoľvek pochybností. Prechodový detektor kovov nemá však žiadne vedľajšie účinky na zdravie cestujúcej ani jej plodu.

Preprava zvierat

V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi.

Ak to dopravca vo svojich prepravných podmienkach povoľuje, na palube lietadla môže byť s cestujúcim aj jeho štvornohý miláčik – obvykle sa to vzťahuje na psa, mačku, králika alebo činčilu. Zviera musí byť umiestnené v špeciálnej prepravke s pevným nepriepustným dnom a otvormi na dýchanie, pričom letecká spoločnosť si stanovuje hmotnostné a rozmerové limity nielen na samotnú prepravku ale i prepravované zviera. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň v zmysle cenníka leteckej spoločnosti. Pre viac informácií kontaktujte svojho leteckého prepravcu. 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.