Deloitte
StoryEditor

Dane nemusia byť iba strašiakom. Ponúkajú aj zaujímavé príležitosti

04.08.2022, 00:00

Vrcholový manažment dane často podceňuje, pretože priamo neovplyvňujú hlavné výkonnostné ukazovatele spoločnosti, akými je napríklad EBIT (zisk pred úrokmi a daňami). Existuje však veľa dôvodov, prečo by firmy mali daňovým aspektom venovať väčšiu pozornosť. Nedostatok záujmu totiž často vedie k zvýšenému daňovému zaťaženiu, dodatočnému vyrubeniu dane či sankciám, prípadne strate možnosti získať daňové úľavy alebo čerpať podporu z verejných zdrojov.

Daňové aspekty netreba podceňovať

Najmateriálnejšie vyrubenia dane vyplývajú z nedodržania princípu nezávislého vzťahu medzi prepojenými tuzemskými a zahraničnými osobami (tzv. transferové oceňovanie). Pri daňovej kontrole totiž nestačí mať len formálnu transferovú dokumentáciu, ktorú požaduje zákon, nevyhnutné je preukázať, že k transakcii medzi prepojenými osobami reálne došlo, firma z nej profitovala, podkladová dokumentácia je dostatočná a dohodnuté ceny sú trhové. V prípade tzv. manažérskych služieb však býva takéto preukazovanie skutočnou výzvou.

V hľadáčiku správcu dane sú aj zrážkové dane. Ak daňovník nezrazí a neodvedie daň z platby, akými sú napríklad licencia, úrok či nájomné, bude sa od neho vymáhať, ako keby ju sám nezaplatil. Ak sa toto nesplnenie povinnosti identifikuje o pár rokov neskôr, pripočítajú sa k tomu aj materiálne úroky z omeškania. Takéto situácie zvyčajne vznikajú, pretože legislatíva je zložitá, firmy nevedia identifikovať či preukázať konečného príjemcu príjmu, nesprávne uplatnia zníženú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane.

Valéria Morťaniková, daňová poradkyňa a partnerka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku vysvetľuje: „Negatívnym daňovým vplyvom je možné predchádzať, ak firmy majú kvalifikovaných interných daňových expertov alebo priebežne spolupracujú s daňovými poradcami. Daňová kontrola predstavuje enormnú záťaž, pričom len máloktorá spoločnosť disponuje dostatočnými ľudskými aj odbornými kapacitami, aby sa s ňou popasovala sama. Riešenie situácie ex post sa v týchto prípadoch naozaj nevypláca.“

 

Firmám pomáha outsourcing či financovanie z verejných zdrojov

Veľkým prínosom pre spoločnosti je využívanie technologických nástrojov. Automatizáciou v oblasti prípravy daňových priznaní, hlásení a mzdovej a odvodovej agendy sa uvoľnia interné kapacity, ktoré sa následne dajú využiť na riešenie komplikovanejších a komplexnejších úloh. „Z medzinárodného prieskumu Deloitte vyplýva, že v daňovej oblasti zaznamenáva rastúci trend implementácia technológií a automatizácie v spolupráci s tzv. insourcingom. Ide o outsourcing daňovej agendy, keď externý expert podporuje interný tím svojimi znalosťami a schopnosťami. Spoločnosti vďaka tomuto postupu vedia vyriešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ uvádza Morťaniková.

V prípade zámerov firmy rozširovať sa, prípadne investovať do technológií a aktivít s vyššou pridanou hodnotou je na mieste zvážiť možnosti priameho i nepriameho financovania z verejných zdrojov. Spoločnosti môžu využiť regionálnu investičnú pomoc, daňovú úľavu na podporu Industry 4.0 či investovania v oblasti výskumu a vývoja. Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkom pri investíciách do moderných technológií a na podporu výskumno-vývojových aktivít dodatočne znížiť základ dane. Mnohé firmy si však často nie sú isté, či vykonávajú aktivity týkajúce sa výskumu a vývoja, čím prichádzajú o možnosť zníženia daňovej povinnosti.

„V súčasnosti je k dispozícii celkom zaujímavé spektrum možností na financovanie z verejných zdrojov. Možnosti čerpania zdrojov poskytujú Plán obnovy, Modernizačný fond, Inovačný fond, Európske štrukturálne a investičné fondy a s nimi spojený dlho očakávaný Operačný program Slovensko. Stačí si už len vybrať tú najvhodnejšiu formu pomoci a relevantne a včas sa na ňu pripraviť,“ hovorí Morťaniková.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
23. február 2024 11:45