20.06.2019, 00:00

Pokuty pre tých, ktorí si z objektívnych príčin nestihli zaviesť eKasu, sa odkladajú do konca roka

Späť na článok