16.03.2019, 08:21

Vybavili ste si voličský preukaz? Pomôžeme vám nájsť najbližšiu volebnú miestnosť

Pozrite si, kde sa nachádza najbližšia budova vo vašom okolí s volebnou miestnosťou.

Lyžovačka, dovolenka alebo pracovné povinnosti, to sú najčastejšie dôvody, prečo niektorí Slováci nemôžu voliť v mieste svojho bydliska.

Z toho dôvodu si viacerí vybavili voličský preukaz. Hospodárske noviny pripravili zoznam miest, kde môžu Slováci voliť, ak si vybavili voličský preukaz v najväčších slovenských mestách. 

Nezabudnite občiansky preukaz

Na voľbu mimo svojho trvalého bydliska, potrebujete mať platný voličský preukaz s dnešným dátumom a platný občiansky preukaz, aby vás volebná komisia pripustila k hlasovaniu.

Zoznam na dverách úradu 

Každá obec a mesto musia mať počas dnešného dňa vyvesený zoznam volebných miestností na svojich úradoch.

Pri menších obciach je úzus, že voľby prebiehajú na obecných úradoch, no nie vždy je to pravidlo. Väčšina obcí má zoznam volebných miestností zverejnených, aj na svojich webových stránkach. 

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica

 • Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94
 • Budova bývalého MNV, Uľanská cesta 47
 • Budova bývalej základnej školy, Senická cesta 57
 • Bývalá Požiarna zbrojnica, Iliašska cesta 9
 • Dom opatrovateľskej služby, Krivánska 22
 • Domov dôchodcov Senium, Jilemnického 48
 • Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
 • Klub dôchodcov Senior, Kremnička 18
 • Kultúrne stredisko Rudlová, Strmá 2
 • Kultúrny dom, Hronská 4
 • Materská škola, Jakubská cesta 77
 • SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
 • Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10
 • Volebná miestnosť, Medená 1
 • Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
 • Základná škola, Bakossova 5
 • Základná škola, Ďumbierska 17
 • Základňa škola, Gaštanová 12
 • Základná škola, Golianova 8
 • Základná škola, Moskovská 2
 • Základná škola, Okružná 2
 • Základňa škola, Pieninská 27
 • Základňa škola, Sitnianska 32
 • Základná škola, Spojová 14
 • Základná škola, Radvanská 1
 • Základná škola, Trieda SNP 20
 • Základná umelecká škola J. Cikkera Štefánikovo nábrežie 6
 • Zvonica, Rakytovská cesta 76

Brezno

 • Bytový dom - bývalé priestory Lesov mesta Brezno, Glianska 2254/20
 • Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 890/13
 • Hotel Rohozná, Rohozná 639/27
 • Hotelová akadémia, Malinovského 1106/1
 • Materská škola, Dr. Clementisa 1215/3
 • Pohostinstvo u Banďa, Podkoreňová 2208/100
 • Salmo - kaštieľ, Slovenského národného povstania 1246/9
 • Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 136/5
 • Špeciálna základná škola, Mládežnícka 1786/3
 • Základná umelecká škola, Krčulova 1209/21
 • Zimný štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34
 • ZŠ s MŠ Mazorníkovo, Májoveho povstania českého ľudu 2173/35
 • ZŠ s MŠ Pionierska 2 - prístavba, Pionierska 1125/2

Lučenec

 • Centrum voľného času - Ulica mieru 1702/39
 • Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca Ulica T. G. Masaryka 353/9
 • Denné centrum Opatová Ulica parašutistov 585
 • Divadlo B. S. Timravy, Námestie republiky 2095/5
 • Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta 539/9
 • Spojená škola internátna, Ulica Karela Supa 2824/2
 • Stredná odborná škola pedagogická, Ulica J. A. Komenského č.727/12
 • Súkromná ZŠ s MĎ DSA, Námestie Kubínyiho 42/6
 • Základná škola Ladislava Novomeského Rúbanisko II sup. 3079
 • Základná škola, J. Kármána UIica J. Kármána 25/ 5
 • Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47
 • Základná umelecká škola, Ulica novohradská 1077/2

Rimavská Sobota

 • Centrum voľného času Relax, Povstania 9
 • Gymnázium Mihálya Tompu, Daxnerova 42
 • Kultúrny dom, Bakta 115
 • Kultúrny dom, Dúžava 59
 • Kultúrny dom, Mojín 2
 • Kultúrny dom, Nižná Pokoradz 59
 • Kultúrny dom, Vyšná Pokoradz 14
 • Materská škola, Sídlisko Rimava 30
 • Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1
 • Spoločenský dom - bývalá MŠ, Kpt. Šmála 3
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1
 • Základná škola Mihálya Tompu, Šrobárova 12
 • Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 9
 • Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 2
 • Základná škola s MŠ, Dúžavská cesta 11
 • Základná škola Š. M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 13

Veľký Krtíš

 • Autocentrum, Bystriansky, Št.Tučeka 230
 • Budova Stefe THS, Písecká 3
 • Gymnázium, Školská 21
 • Materská škola, Červenej Armády 27
 • Materská škola, P.O.Hviezdoslava 51
 • Realinvest, Novohradská 3
 • Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9
 • Základná škola, Poľná 1

Zvolen

 • Centrum voľného času, Zvolen, Bela IV. 6
 • Domov dôchodcov a DSS, Môťová, Záhonok 2
 • Hotel Kráľová, Cesta na Kráľovej 9
 • Klub dôchodcov číslo 1, Ferjenčíkova 1
 • Klub dôchodcov číslo 2, M.R.Štefánika 35
 • Klub dôchodcov číslo 4, Môťová, Okružná 131
 • Klub dôchodcov Podborová, J.Bánika 4
 • Kultúrny dom Lukové, Lukovská cesta 49
 • Kultúrny dom Zolná, Povstaleckých letcov 50
 • Materská škola, Bystrický rad 41
 • Mestský úrad, Zvolen, Námestie slobody 22
 • Národná diaľničná spoločnosť , Neresnická cesta 8
 • Pavilón pošta, Môťová, Okružná 131
 • Požiarna zbrojnica, Môťová, Pribinova 70
 • Špeciálna základná škola - školská jedáleň , Sokolská 109
 • Špeciálna základná škola, Sokolská 111
 • Základná škola na ul. Hrnčiarskej, Hrnčiarska 1
 • Základná škola, M.Rázusa 3
 • Základná škola, Môťová, J. Alexyho 1
 • Základná škola, Námestie Mládeže 17
 • Základná škola, P. Jilemnického 1

Žiar nad Hronom

 • Dom kultúry, Námestie Matice slovenskej 23
 • Gymnázium, J. Kollára 2
 • Kultúrny dom Šášovské Podhradie, Radnica 88
 • Materská škola, Rudenkova 1
 • Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21
 • Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
 • Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Jánského 10
 • Základná škola s MŠ Š. Moysesa, A.Kmeťa 4
 • Základná škola, Dr. Jánského 2
 • Základná škola, Jilemnického 2
 • Základná škola, M. R. Štefánika 17

Bratislavský kraj

Bratislava, mestská časť Čunovo

 • Sobášna sieň miestneho úradu, Hraničiarska 144/22
 • Zasadacia sieň miestneho úradu, Hraničiarska 144/22

Bratislava, mestská časť Devín

 • Domu kultúry Devín - veľká sála, Rytierska 2

Bratislava, mestská časť Devínska Nová Ves

 • Istra Centrum - kultúrny dom, Hradištná 6546/43
 • Klub dôchodcov, Istrijská 5112/109
 • Súkromná SOŠ automobilová, Jána Jonáša 6179/5
 • Základná škola Ivana Bukovčana, Ivana Bukovčana 6126/3
 • Základná škola Pavla Horova, Pavla Horova 6148/16

Bratislava, mestská časť Dúbravka

 • Budova bývalej Základnej školy Bilíkova 34
 • Budova Kultúrneho centra Fontána na Ožvoldíkovej 12
 • Stredná priemyselná škola Karola Adlera 5
 • Základná škola Beňovského 1
 • Základná škola Nejedlého 8
 • Základná škola Pri kríži 11
 • Základná škola Sokolíkova 2

Bratislava, mestská časť Jarovce

 • Sobášna sieň Kultúrneho domu, Jantárova 1
 • Zasadačka pri Kultúrnom dome, Jantárova 1

Bratislava, mestská časť Karlova Ves

 • Budova školy, Majerníkova 60
 • Gymnázium, Ladislava Sáru 1
 • Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32
 • Spojená škola, Tilgnerova 14
 • Základná škola A. Dubčeka, Majerníkova 62
 • Základná škola, Karloveská 61
 • Základná umelecká škola, Karloveská 3

Bratislava, mestská časť Lamač

 • Základná škola, Malokarpatské námestie 1

Bratislava, mestská časť Nové Mesto

 • Dom kultúry, Stromová 18
 • Hotelová akadémia, Mikovíniho 1
 • Materská škola Na Revíne 14
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12
 • Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská 21
 • Súkromná základná škola Waldorfská, Vihorlatská č. 10
 • Špeciálna základná škola, Hálkova 54
 • Vývarovňa pre dôchodcov, Športová 7
 • Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická 1
 • Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7
 • Základná škola s materskou školou, Česká 10
 • Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54
 • Základná škola s materskou školou, Odborárska 2
 • Základná škola s materskou školou, Riazanská 75
 • Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
 • Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2

Bratislava, mestská časť Petržalka

 • Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38
 • Gymnázium, Pankúchova 6
 • Obchodná akadémia, Hrobákova 11
 • Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10
 • Stredná odborná škola technická, Vranovská 4
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
 • Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska ulica 20
 • Súkromná športová stredná odborná škola, Marie Curie-Sklodowskej 1
 • Špeciálna základná škola, Žehrianska 9
 • Základná škola, Budatínska 61
 • Základná škola, Černyševského 8
 • Základná škola, Dudova 2
 • Základná škola, Gessayova 2
 • Základná škola, Holíčska 50
 • Základná škola, Lachova 1
 • Základná škola, Nobelovo námestie 6
 • Základná škola, Pankúchova 4
 • Základná škola, Prokofievova 5
 • Základná škola, Tupolevova 20
 • Základná škola, Turnianska 10
 • Základná škola, Vlastenecké námestie 1

Bratislava, mestská časť Podunajské Biskupice

 • Dom kultúry Vesna, Biskupická 1
 • Gymnázium, Hronská 3
 • Klub dôchodcov, Estónska 3A
 • Klub dôchodcov, Latorická 4
 • Materská škola, Dudvážska 4
 • Miestny úrad, Žiacka 2
 • Základná škola, Bieloruská 1
 • Základná škola, Biskupická 21
 • Základná škola, Podzáhradná 51
 • Základná škola, Vetvárska 7

Bratislava, mestská časť Rača

 • Krasnianska beseda, Kadnárova 19
 • Kultúrne stredisko Impulz, Dopravná 22
 • Kultúrne stredisko, Žarnovická 7
 • Kúria, Námestie Andreja Hlinku 3
 • Materská škola, Pri Šajbách 22A
 • Miestny úrad, Kubačkova 21
 • Spojená škola de La Salle, Detvianska 24
 • Stravovacie zariadenie Plickova, Plickova 18
 • Základná škola a materská škola J.A. Komenského, Hubeného 25
 • Základná škola, Tbiliská 4
 • Zdravotné stredisko, Hubeného 2

Bratislava, mestská časť Rusovce

 • Miestny úrad Rusovce, Vývojová 8

Bratislava, mestská časť Ružinov

 • Gymnázium, Metodova 2
 • Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 50
 • Prvé súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4
 • Spojená škola, Novohradská 3
 • Spojená škola, Tokajícka 24
 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35
 • Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16
 • Základná škola SNP, Ostredková 14
 • Základná škola, Borodáčova 2
 • Základná škola, Kulíškova 8
 • Základná škola, Medzilaborecká 11
 • Základná škola, Mierová 46
 • Základná škola, Nevädzová 2
 • Základná škola, Ružová dolina 29
 • Základná škola, Vrútocká 58

Bratislava, mestská časť Staré Mesto

 • Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 9
 • Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6
 • Gymnázium, Grosslingová 18
 • Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
 • Základná škola Matky Alexie, Palackého 1
 • Základná škola, Grosslingová 48
 • Základná škola, Hlboká cesta 4
 • Základná škola, Jelenia 16
 • Základná škola, Mudroňova 83
 • Základná škola, Podjavorinskej 1
 • Základná škola, Škarniclova 1
 • Základná škola, Vazovova 4

Bratislava, mestská časť Vajnory

 • Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1
 • Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II, Osloboditeľská 27

Bratislava, mestská časť Vrakuňa

 • Základná škola, Železničná 14
 • Základná škola, Rajčianska 3

Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica

 • Spoločenský dom, Gbelská 6

Malacky

 • Centrum voľného času, Martina Rázusa 2383/30
 • HSF, Jesenského 50
 • Malacký kaštieľ, Zámocká 932/14
 • Materská škola, Jána Kollára 896/2
 • Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919
 • Sobášna sieň, Bernolákova 2954
 • Základná škola Dr. J. Dérera, M.R. Štefánika 7
 • Základná škola, Štúrova 142
 • Základná škola, Záhorácka 1941/95
 • Základná umelecká škola, Záhorácka 1918

Pezinok

 • Autoškola Maťus, Sládkovičova 1
 • Denné centrum, Cajlanská 95
 • Denné centrum, Hrnčiarska 44
 • Denné centrum, Kollárova 1
 • Gymnázium, Senecká 2
 • Internátna škola, Komenského 29
 • Materská škola, Generála Pekníka 2
 • Materská škola, Bystrická 1
 • Materská škola, Svätoplukova 51
 • Materská škola, Vajanského 16
 • Mestský úrad, Radničné námestie 7
 • Školský klub, Fándlyho 11
 • Základná škola, Kupeckého 74
 • Základná škola, Na bielenisku 2
 • Základná škola, Orešie 2

Senec

 • Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69
 • Materská škola, Kollárova 23
 • Materská škola, Kysucká 9
 • Materská škola, Svätý Martin 3
 • Spojená škola s VJM, Lichnerova 71
 • Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14
 • Školský klub detí, Sokolská 4134
 • Základná škola J.G. Tajovského, Tajovského 1
 • Základná škola, Mlynská 50
 • Základná škola, Námestie A. Molnára 2

Košický kraj

Košice, mestská časť Barca

 • Miestny úrad, Abovská 32
 • Kultúrny dom, Barčianska 31

Košice, mestská časť Dargovských hrdinov

 • Centrum voľného času, Charkovská 1
 • Košické kultúrne centrá, Jegorovovo námestie 5
 • Spoločenské centrum, Jegorovovo námestie 5
 • Základná škola, Fábryho 961/44
 • Základná škola, Krosnianska 2
 • Základná škola, Maurerova 895/21
 • Základná škola, Postupimská 37

Košice, mestská časť Džungľa

 • Miestny úrad Džungľa, Člnková 27

Košice, mestská časť Juh

 • Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5
 • Kultúrno-spoločenské centrum Južan, Smetanova 4
 • Stredná odborná škola, Gemerská 1
 • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40
 • Základná škola, Gemerská 2
 • Základná škola, Požiarnická 3
 • Základná škola, Staničná 13
 • Základná škola, Užhorodská 39
 • Základná umelecká škola, Jantárová 6

Košice, mestská časť Kavečany

 • Kultúrny dom, Široká 17/A

Košice, mestská časť Košická Nová Ves

 • Základná škola, Poľná 1

Košice, mestská časť Krásna

 • Kaštieľ Krásna, Námestie sv. Cyrila a Metoda 2

Košice, mestská časť Lorinčík

 • Miestny úrad, Lorinčík 15

Košice, mestská časť Myslava

 • Klub dôchodcov, Myslavská 509/115
 • Kultúrny dom, Pod Horou 22

Košice, mestská časť Nad jazerom

 • Obchodná akadémia, Polárna 1
 • Súkromná základná škola, Dneperská 1
 • Súkromná základná škola, Galaktická 9
 • Základná škola, Bukovecká 17
 • Základná škola, Jenisejská 1410/22
 • Základná škola. Družicová 4

Košice, mestská časť Pereš

 • Miestny úrad, Revúcka 14

Košice, mestská časť Poľov

 • Miestny úrad, Dolina 2

Košice, mestská časť Šaca

 • Základná škola, Mládežnícká 3

Košice, mestská časť Šebastovce

 • Miestny úrad, Podbeľová 1

Košice, mestská časť Sever

 • Gymnázium, Park mládeže 5
 • Kultúrno-spoločenské centrum, Obrancov mieru 2
 • Miestny úrad, Festivalové námestie 2
 • Spojená škola, Odborárska 2
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73
 • Základná škola, Hroncova 23
 • Základná škola, Polianska
 • Základná škola, Tomášikova 31

Košice, mestská časť Sídlisko KVP

 • Materská škola, Cottbuská 34
 • Materská škola, Čordákova 17
 • Materská škola, Hemerkova 26
 • Materská škola, Húskova 45
 • Stredná škola, Čordákova 50
 • Základná škola, Dénešova 53
 • Základná škola, Drabova 3
 • Základná škola, Janigova 2
 • Základná škola, Starozagorská 8

Košice, mestská časť Sídlisko Ťahanovce

 • Základná škola, Belehradská ulica 21

Košice, mestská časť Staré Mesto

 • Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10
 • Gymnázium, Námestie L. Novomeského 4
 • Gymnázium, Poštová 9
 • Materská škola, Hrnčiarska 1
 • Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
 • Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1
 • Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova 1
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113
 • Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15
 • Základná škola, Masarykova 19/A
 • Základná škola, Námestie L. Novomeského 2
 • Základná škola, Park Angelínum 8

Košice, mestská časť Ťahanovce

 • Miestny úrad, Ťahanovská 28

Košice, mestská časť Vyšné Opátske

 • KS Jánošík, Nižná úvrať 25
 • Spojená škola, Opatovská cesta 101

Košice, mestská časť Západ

 • Volebná miestnosť, Petzvalova 4 (bývalá budova ZŠ)
 • Základná škola, Bern0olákova 16
 • Základná škola, Bernolákova 18
 • Základná škola, Kežmarská 28
 • Základná škola, Kežmarská 30
 • Základná škola, Považská 12
 • Základná škola, Slobody 1
 • Základná škola, Trebišovská 10
 • Základná škola, Trebišovská 10

Michalovce

 • Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 183/2
 • Denné centrum seniorov, Nad Laborcom 1773/18
 • Gymnázium, Ľudovíta Štúra 47/26
 • Kultúrno spoločenský dom, Andreja Šándora 1509/1
 • Materská škola, F. Kráľa 1165/78
 • Materská škola, Jána Švermu 1352/8
 • Materská škola, Leningradská 3501/1
 • Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25
 • Služby mesta Michalovce, Partizánska 3002/23
 • Stredná odborná škola technická, Kapušianska 531/6
 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 2990/1
 • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 1945/27
 • Technické a záhradnícke služby, Partizánska 3038/55
 • Topo – Life, Topolianska 2826/168
 • Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 1070/16
 • Základná škola, J. A. Komenského 1337/1
 • Základná škola, Jána Švermu 1351/6
 • Základná škola, Krymská 3496/5
 • Základná škola, Moskovská 184/1
 • Základná škola, Okružná 1313/17
 • Základná škola, T. J. Moussona 2503/4

Rožňava

 • Bývalý klub ŽB, Rožňavská Baňa 166
 • DOS - malometrážne byty, Jovická 66
 • Klub dôchodcov, Nadabula 166
 • Mestský úrad, Šafárikova 29
 • Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská 19
 • Reformovaná cirkevná základná škola, Kozmonautov 2, Rožňava
 • Sobášna sieň, Akademika Hronca 9
 • Základná škola, J. A. Komenského 5
 • Základná škola, Pionierov 1
 • Základná škola, Pionierov 1
 • Základná škola, Zakarpatská 24
 • Základná škola, Zlatá 2

Spišská Nová Ves

 • Gymnázium, Javorová 16
 • Hasičská zbrojnica, Hnilecká cesta 13
 • Hotelová akadémia, Radničné námestie 1
 • Penzión Nemo, Pohronská 2
 • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1
 • Technická akadémia, Hviezdoslavova 6
 • Základná škola, Hutnícka 16
 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
 • Základná škola, Komenského 2
 • Základná škola, Levočská 11
 • Základná škola, Lipová 13
 • Základná škola, Nad medzou 1
 • Základná škola, Z. Nejedlého 2

Trebišov

 • Centrum voľného času, T. G. Masaryka 36
 • Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55
 • Gymnázium, Komenského 32
 • Mestské kultúrne stredisko Trebišov, M. R. Štefánika 53
 • Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa, Bottova 2
 • Spoločenské centrum Milhostov, Zvonárska 17
 • Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov, Komenského 12
 • Základná škola, I. Krasku 1
 • Základná škola, Komenského 1962/8
 • Základná škola, M. R. Štefánika 51
 • Základná škola, Pribinova 34

Nitriansky kraj

Komárno

 • Domov mládeže, Gazdovská 13
 • Gymnázium , Ulica biskupa Királyho 5
 • Klub dôchodcov, Námestie Kossutha 3
 • Klub dôchodcov, Nová Stráž, Vnútorná 26
 • Kultúrny dom, Kava, Hlavná 36
 • Materská škola, Nová Stráž, Dlhá 1
 • Materská škola, Ul. Komáromiho Kacza 33
 • Motorest, Ďulov Dvor, Súbežná 74
 • Regionálna správa a údržba ciest, Okružná cesta 3526
 • Spojená škola, Hradná 7
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32
 • Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2
 • Základná škola, Eötvösova ul. 39
 • Základná škola, Komenského 3
 • Základná škola, Rozmarínová 1
 • Základná škola, Ulica mieru 2
 • Základná škola, Ulica pohraničná 9
 • Základná škola, Ulica práce 24
 • Základná umelecká škola, Komárno, Letná ulica 12

Levice

 • Dom kultúry, Čankov 1
 • Dom kultúry, Horša 1
 • Dom kultúry, Malý Kiar 1
 • Sládkoviča 2
 • Klub dôchodcov, Priateľstva 32
 • Územný spolok SČK, Poľná 6
 • Základná škola sv. Vincenta, Saratovská 87
 • Základná škola, Jesenského 41
 • Základná škola, M.R. Štefánika 34
 • Základná škola, Pri Podlužinke 6
 • Základná škola, Saratovská 43
 • Základná škola, Saratovská 85
 • Základná škola, Školská 14
 • Základná škola, ulica sv. Michala 42

Nitra

 • Centrum voľného času Domino, Štefánikova trieda 63
 • Dom Matice Slovenskej, Dolnočermánska 91
 • Gymnázium, Párovská 1
 • Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49
 • Jednota dôchodcov Slovenska, Staromlynská 2
 • Kultúrne centrum Zobor, Svätourbanská 31
 • Kultúrny dom Janíkovce, Hlavná 17
 • Kultúrny dom Mlynárce, Dubíkova 35
 • Kultúrny dom Párovského Háje, Ulička 1
 • Materská škola, Čajkovského 3
 • Spojená škola. Slančíkovej 2
 • Stredná odborná škola, Cintorínska 4
 • Stredná odborná škola, Levická 40
 • TJ Slovan – Kynek, Ovocinárska 6
 • Základná škola ,Tulipánová 1
 • Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1
 • Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6
 • Základná škola sv. Marka. Pezwalova 1
 • Základná škola, Krčméryho 2
 • Základná škola, Sčasného 22
 • Základná škola, Beethovenova 11
 • Základná škola, Benkova 34
 • Základná škola, Cabajská 2
 • Základná škola, Fatranská 14
 • Základná škola, Na Hôrke 30
 • Základná škola, Novozámocká 129
 • Základná škola, Škultétyho 1
 • Základná škola, Topoľová 8

Nové Zámky

 • Centrum voľného času Pyrmída, Jánošikova 1
 • Denné centrum seniorov, Podzámska 6
 • Gymnázium Petra Pázmáňa, Letomostie 3
 • Gymnázium, M.R. Štefánika 16
 • Materská škola, Blahova 126
 • Materská škola, Šoltésova 12
 • Regionálne osvetové stredisko, SNP 32
 • Spojená škola, Rákocziho 5
 • Stredná odborná škola, Jesenského 1
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Jedlika 641
 • Volebná miestnosť, Šurianska 5
 • Základná škola, Bethlena 41
 • Základná škola, Czuczora 10
 • Základná škola, Devínska12
 • Základná škola, Hradná 22
 • Základná škola, Mostná 3
 • Základná škola, Nábrežná 95

Šaľa

 • Centrum voľného času, M. R. Štefánika 2189/72
 • Klub dôchodcov I., Horná 1952/11, Šaľa
 • Klub dôchodcov II., Kráľovská 792/35, Šaľa
 • Spojená škola, Veča, Nivy 1487/10
 • Základná škola J. C. Hronského, Krátka 646/2
 • Základná škola Ľ. Štúra, Školská 349/4
 • Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ul. Horná 917/22,
 • Základná škola s materskou školou, Pázmaňa 48/1
 • Základná škola s materskou školou, Veča, Bernolákova 1492/1
 • Základná škola, Veča, Hollého 1950/48
 • Základná umelecká škola, Hlavná 32/38, Šaľa

Topoľčany

 • Kultúrny dom, Malé Bedzany
 • Kultúrny dom, Veľké Bedzany
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vansovej 2
 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Ul. Tovarnícka 59
 • Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Gagarinova 13
 • Základná škola sv. Don Bosca, Fullu 6
 • Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868
 • Základná škola, Gogoľova 7
 • Základná škola, Škultétyho 11
 • Základná škola, Tribečská 22

Prešovský kraj

Bardejov

 • Budova QEL, Mičkova 24
 • Denné centrum, Dlhá, Dlhá Lúka
 • Denné centrum, Nám. L. Berku 6
 • Liečebný dom Ozón , Bardejovské kúpele
 • Poľsko - slovenský dom, Radničné námestie 24
 • Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5
 • Stredná priemyselná škola, Komenského 5
 • Výchovno – vzdelávacie centrum, Poštárka
 • Základná škola Bartolomeja Krpelca, Ševčenku 3
 • Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 1
 • Základná škola s materskou školou,Pod Vinbargom 1
 • Základná škola, Komenského 23
 • Základná škola. Nám. arm. gen L. Svobodu 16

Humenné

 • Centrum voľného času Dúha, Námestie slobody 48
 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24
 • Denné centrum, Družstevná 16
 • DOS - Denné centrum, Laborecká 26
 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28
 • Vihorlatské múzeum - kaštieľ, Námestie slobody 1
 • Základná škola Hrnčiarska 13
 • Základná škola Kudlovská 11
 • Základná škola s materskou školou, Podskalka 58
 • Základná škola, Dargovských hrdinov 19
 • Základná škola, Pugačevova 7
 • Základná škola, SNP 1

Kežmarok

 • Volebná miestnosť, Alexandra 29
 • Volebná miestnosť, Dr. Daniela Fischera 2
 • Volebná miestnosť, Garbiarska 1
 • Volebná miestnosť, Karola Kuzmányho 41
 • Volebná miestnosť, Martina Lányiho 3
 • Volebná miestnosť, Nižná brána 8
 • Volebná miestnosť, Petržalská 21
 • Volebná miestnosť, Starý trh 46

Poprad

 • Administratívna budova, Kvetnica 4
 • Kino - Máj, Scherfelova 15
 • Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3
 • Pracovisko Mestského úradu Stáže, Strážske námestie 19
 • Spojená škola Dominika Tatarku, Ulica mládeže 7
 • Spojená škola, Letná 34
 • Stredisko služieb škole (Klub Sobotčanov), Sobotské námestie 26
 • Univerzita Mateja Bela (bývalá ZŠ Francisciho II.) Francisciho 8
 • Základná škola s materskou školou Francisciho (bývalá ZŠ Marxova), Francisciho 21
 • Základná škola s materskou školou, Dostojevského 25
 • Základná škola s materskou školou, Fraňa Kráľa 2
 • Základná škola s materskou školou, Jarná 13
 • Základná škola s materskou školou, Komenského 15
 • Základná škola s materskou školou, Koperníkova 21
 • Základná škola s materskou školou, Tajovského 17
 • Základná škola s materskou školou, Vagonárska 4

Prešov

 • ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30
 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49
 • Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20
 • Gymnázium Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21
 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16
 • Kultúrne stredisko PKO Centrum, Prostejovská 35D
 • Kultúrne stredisko PKO Sekčov, Exnárova 1A
 • Kultúrne stredisko PKO Šváby, Švábska 27
 • Kultúrny dom PKO Solivar, Solivarská 80
 • Obchodná akadémia, Volgogradská 3
 • Reštaurácia Išl'a, Fintická 8
 • Spojená škola T. Ševčenka, Sládkoviča 4
 • Spojená škola, Podjavorinskej 22
 • Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3
 • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10
 • Stredná odborná škola technická, Volgogradská l
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 10
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1
 • Súkromná stredná odborná škola hotelierstva Mladosť, Pod Kalváriou 36
 • Súkromná základná škola DSA, Mukačevská l
 • Súkromná základná škola DSA, Mukačevská l
 • Športový areál U Kominára, Sekčovská 54
 • Študentský domov a jedáleň PU, 17. novembra 13
 • Technické služby mesta Prešov, Bajkalská 33
 • Základná škola, Bajkalská 29
 • Základná škola, Českosloenskej armády 22
 • Základná škola, Kúpeľná 2
 • Základná škola, Lesnícka l
 • Základná škola, Májové námestie 1
 • Základná škola, Matice slovenskej 13
 • Základná škola, Mirka Nešpora 2
 • Základná škola, Odborárska 30
 • Základná škola, Prostejovská 38
 • Základná škola, Sibírska 42
 • Základná škola, Šmeralova 25
 • Základná škola, Šrobárova 20
 • Základná škola, Važecká 11
 • Zariadenie Šidlovčanka, K Okruhliaku 3
 • Zdravotné stredisko, Haburská 9

Stará Ľubovňa

 • Administratívna budova (futbalový štadión), Továrenská 1
 • Dom kultúry, Námestie generála Štefánika 5
 • Plaváreň, Mierová ulica 62
 • Provinčný dom (bývalé Informačně centrum) , Nám. Sv. Mikuláša 12
 • Športová hala, Tehelná 1
 • Základná škola, Komenského 6
 • Základná škola, ul. Podsadek 140
 • Základná škola, Za vodou 14

Stropkov

(nezverejnené informácie na webovej stránke)

Svidník

 • Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258/7

Vranov nad Topľou

 • Cirkevná základná škola Dominika Savia, Školská 650/45
 • Gymnázium A. Dubčeka, Dr. C. Daxnera 88
 • Gymnázium, Dr. Daxnera 88
 • Hornozemplínske osvetové stredisko Sídlisko, 1. mája 59
 • Materská škola, Dlhá 559
 • Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055
 • Stredná odborná škola, Ulica A. Dubčeka 963/2
 • Základná škola Bernolákova 1061
 • Základná škola Lúčna, Námestie Jána Pavla II., 827
 • Základná škola, Kukučínova 13
 • Základná škola, Sídlisko II. 1336
 • Základná škola, Lomnička 29

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou

 • Budova občianskeho výboru Biskupice (kultúrny dom)
 • Budova občianskeho výboru Dolné Ozorovce (kaštieľ)
 • Budova občianskeho výboru Horné Ozorovce
 • Budova občianskeho výboru Malé Chlievany (kultúrny dom)
 • Centrum voľného času, Ul. A. Kmeťa 2
 • Materská škola Hollého, Ulica Hollého 1246/1
 • Materská škola, Ulica 5. apríla 12
 • Mestský úrad, Farská ul. 464/3
 • Základná škola, Duklianska 1
 • Základná škola, Gorazdova 14
 • Základná škola, Komenského 1
 • Základná škola, sídlisko Sever 29
 • Základná škola, Školská ulica 3

Nové Mesto nad Váhom

 • Bilingválne gymnázium, Štúrova 31
 • Klub dôchodcov, 1. mája 12
 • Materská škola, Hviezdoslavova 12
 • MsKS, Hviezdoslavova 4
 • SPŠ. Bizinská 11
 • Stredná odborná škola, Jánošíkova 4
 • Stredná odborná škola, Weisseho 1
 • TSM, Klčové 34
 • Základná škola, Kpt. Nálepku 12
 • Základná škola, Odborárska 10
 • Základná škola, Tematínska 1
 • Základná umelecká škola, Štúrova 31

Považská Bystrica

 • Centrum voľného času - Lánska 2575/92
 • Kino Mier - výstavná sieň, Lány I
 • Kultúrny dom, Podmanín Kultúrny dom, Praznov
 • Kultúrny dom, Dolný Moštenec
 • Kultúrny dom, Horný Moštenec
 • Kultúrny dom, Podvažie
 • Kultúrny dom, Považská Teplá 181
 • Kultúrny dom, Šebešťanová
 • Kultúrny dom, Zemiansky Kvášov
 • Materská škola, Grznára 14411/28
 • Materská škola, Lánska 952/110
 • Materská škola, Mierová 31511
 • Materská škola, Milochov 224
 • Materská škola, Orlové 94
 • Materská škola, Považské Podhradie 169
 • Materská škola, Rozkvet 2024/46
 • Materská škola, Šoltésovej 1670/172
 • Prievidza - zoznam volebných miestností
 • SZS DSA , Rozkvet 2047/95
 • Trenčín - zoznam volebných miestností
 • Základná škola, Nemocničná 987/2
 • Základná škola, Školská 235/10
 • Základná škola, M. R. Štefánika 160/2
 • Základná škola, Slovanská 1415/7
 • Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53
 • Základná škola, SNP 1484/143
 • Základná škola, Stred 44/1
 • Základná umelecká škola, M. R. Štefánika 160/12

Prievidza

 • Centrum voľného času, Novackého 14
 • Centrum voľného času, Spektrum, Ul.K. Novackého 14
 • Dom kultúry Hrade,c Ul. 1. mája 17
 • Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2
 • Dom kultúry, Malá Lehôtka Ul. F. Hečku 45
 • Gymnázium V.B.N., Ul. Matice slov. 16
 • Materská škola Ul. P. Benického 1
 • Materská škola, Cesta V. Clementisa 10 (Cesta Vl. Clementisa)
 • Materská škola, Športová ul. 34
 • Materská škola, Ul. J. Matušku 1
 • Materská škola, Ul. M. Gorkého 20
 • Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vinohradnícka ul. 8
 • Stredná odborná škola polytechnická Ul. M. Falešníka 8
 • Stredná odborná škola, Lúčna ul. 2
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Ul. J. Červeňa 34
 • Základná škola, P. J. Šafárika 7
 • Základná škola, Mariánska ul. 19
 • Základná škola, Rastislavova ul. 2
 • Základná škola, Ul. energetikov 39
 • Základná škola, Ul. P. Dobšinského 5
 • Základná škola, Ul. S. Chalupku 10-14
 • Základná, škola Malonecpalská 37
 • Zariadenie pre seniorov, Prievidza Ul. J. Okáľa 6

Trenčín

 • Centrum seniorov, Osvienčimská 3
 • Kultúrne stredisko Dlhé Hony, 28. októbra 1169/7
 • Kultúrne stredisko Juh, Kyjevská 3183
 • Kultúrne stredisko Zlatovce, Hlavná 495/10
 • Kultúrne stredisko, Kubrická 60
 • Kultúrne stredisko, Opatovská 220
 • Kultúrne stredisko, Záblatie 27
 • Kultúrny dom Istebník, Medňanského 360/34
 • Materská škola, Medňanského 360/34
 • Materská škola, Opatovská 39
 • Materská škola, Stromová 3
 • Materská škola, Švermova 24
 • Stredná odborná škola, Pod Sokolice 519/14
 • Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študentská 3
 • Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 72/4
 • Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR, Hviezdoslavova 205/16
 • Základná škola, mája 168/7
 • Základná škola, Bezručova 1228/66
 • Základná škola, Dlhé Hony 1155/1
 • Základná škola, Hodžova 37
 • Základná škola, Veľkomoravská 2160/12
 • Základná škola. Novomeského 11
 • Základná škola. Východná 2435/9
 • Zariadenie pre seniorov, Lavičková 2383/10

Trnavský kraj

Dunajská Streda

 • Kultúrny dom – Mliečany
 • Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka 788/1
 • Mestský klub dôchodcov, Trhovisko 825/8
 • Obchodno – informačné centrum, Alžbetínske nám.1203/7,
 • Spoločenský dom Malé Blahovo, Lesná 436/11
 • Základná škola, Á. Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavovaulica 2094/2
 • Základná škola, Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1
 • Základná škola, Jilemnického ulica 204/11
 • Základná škola, Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1
 • Základná škola, Smetanov háj 286/9
 • Základná škola, Zoltána Kodálya a VJM, Komenského 1219/1

Galanta

 • DC Hody
 • DC Javorinka
 • DC Nebojsa
 • Dom Matice slovenskej, Bratislavská 71
 • Domov dôchodcov Patria, Švermova 16
 • Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34
 • Mestské kultúrne stredisko, Mierové námestie 3
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Kodálya 765
 • Špeciálna základná škola, Šafárikova 38
 • Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 10
 • Základná škola sídlisko SNP, Štvrť SNP 49
 • Základná škola, Šafárikova 38
 • Základná škola, Švermova 8

Piešťany

 • Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127
 • Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119
 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9
 • Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28
 • Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34
 • Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22
 • Mestská knižnica, Školská 4761/19
 • Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27
 • Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144
 • Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2
 • Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26
 • Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44,
 • Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28
 • Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9
 • Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35
 • Základná škola, Brezová 2876/19
 • Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
 • Základná škola, Holubyho 1053/15
 • Základná škola, Mojmírova 98/30
 • Základná umelecká škola, Teplická 2297/50

Senica

 • Zasadačka MsV Čáčov, Senica, Čáčovská cesta 5174/86
 • Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hviezdoslavova 323/51
 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12
 • Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17
 • Denné centrum, Továrenská 530/5
 • Základná škola, Sadová 620/5
 • Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19
 • Centrum voľného času, Sadová 646/8
 • Základná škola, Komenského 959/3
 • Spojená škola, Brezová 840/1
 • Kultúrny dom, Kunov 64

Trnava

 • Centrum voľného času, Strelecká 1
 • Kultúrny dom, Seredská 131
 • Materská škola , Okružná 19
 • Materská škola, Hodžova 40
 • Materská škola, Jiráskova 25
 • Materská škola, Limbová 4
 • Materská škola, Ľudová 27
 • Materská škola, Spartakovská 6
 • Materská škola, Teodora Tekela 1
 • Materská škola, V jame 27
 • Mestský úrad Trnava - radnica, Hlavná 1
 • Mestský úrad Trnava, Trhová 3
 • Obchodná akadémia, Kukučínova 2
 • Spojená škola, Lomonosovova 8, Lomonosovova 8
 • SPŠ stavebná Dušana S. Jurkoviča, Lomonosovova 7
 • SSS-klub dôchodcov, Ludvika van Beethovena 2
 • SSS-malometrážne bvtv, Vladimíra Clementisa 51
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23
 • Stredná priemyselná škola, Komenského 1
 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Koniarekova 17
 • Súkromná základná škola Besst, Limbová 3
 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie Jozefa Herdu 2
 • Základná škola s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45
 • Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34
 • Základná škola s materskou školou, Atómová 1
 • Základná škola s materskou školou, Ivana Krasku 29
 • Základná škola s materskou školou, Jána Bottu 27
 • Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11
 • Základná škola s materskou školou, Maxima Gorkého 21
 • Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5
 • Základná škola s materskou školou, Vančurova 38
 • Základná škola s materskou školou. Námestie Slov. učeného tovarišstva 15
 • Základná umelecká škola, Mozartova 10
 • Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 5

Žilinský kraj

Čadca

 • Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11
 • Základná škola Horelica, U Klimka 429
 • Základná škola Komenského, Komenského 752/20
 • Základná škola M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 2007/14
 • Základná škola Milošová, U Prívary 477
 • Základná škola Podzávoz, U Tomali 2739
 • Základná škola Rázusova, Rázusova 2260/29

Dolný Kubín

 • Budova mestského výboru, Medzihradská 1309/75
 • Denné centrum, Obrancov mieru 1769/2
 • Hasičská zbrojnica, Komenského 270/24
 • Hasičská zbrojnica, Mokraďská 606/33
 • Hasičská zbrojnica, Záskalická 703/53
 • Materská škola, Chočská 1585
 • Materská škola, Na Sihoti 1163/35
 • Materská škola, Odbojárov 1962/16
 • Mestské kultúrne stredisko, Námestie Slobody 1269/3
 • Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie 1651/2
 • Okresné stavebné bytové družstvo, Zochova 1117/97
 • Spojená cirkevná škola A. Radlinského, Okružná 2062/25
 • Urbársky dom, Beňovolehotská 9/17
 • Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36
 • Základná škola, Hattalu 2151/25 

Liptovský Mikuláš

 • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 9
 • Kultúrny dom, Benice
 • Kultúrny dom, Bodice
 • Kultúrny dom, Liptovská Ondrašová
 • Kultúrny dom, lľanovo
 • Kultúrny dom, Palúdzka
 • Kultúrny dom, Ploštín
 • Školský internát Obchodnej akadémie, Alexyho 1942
 • Základná škola Janka Kráľa
 • Základná škola M. Rázusovej Martákovej
 • Základná škola Miloša Janošku, Ulica Československej brigády 4
 • Základná škola Nábrežie Dr. A.Stodolu
 • Základná škola Okoličné
 • Základná škola s materskou školou, Demänovská 408/4A

Martin

 • Autocamping, Kolónia Hviezda 92
 • Budova bývalého patronátneho gymnázia v Martine, M.R. Štefánika 17
 • Gymnázium, Jozefa Lettricha 2
 • Materská škola, Furdeka 1
 • Námestie S.H. Vajanského 1
 • Objekt občianskej vybavenosti Priekopa, Lipová 31
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Žingora 30
 • Požiarna zbrojnica, Pri zbrojnici 1
 • Súkromná materská škola Ďatelinka, Bagarova 2C
 • Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Východná 18
 • Tanečný klub Deep Martico, Maše Haľamovej 21
 • Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11
 • Základná škola s materskou školou Bernoláka, Tomášikova 1
 • Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27
 • Základná škola s materskou školou, J.V. Dolinského 2
 • Základná škola, Jozefa Kronera 25
 • Základná škola, Mudroňa 3
 • Základná škola, Podhájska 10A
 • Základná škola, Stodolu 60
 • Základná škola. Nade Hejnej 4
 • Združená škola obchodu a služieb, Stavbárska 11
 • ZSŠ dopravná Priekopa, Zelená 2

Námestovo

 • Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 6
 • Dom kultúry Námestovo, Štefánikova 3
 • Cirkevná škola Námestovo, Komenského 495/31
 • Základná škola, Brehy 3

Ružomberok

 • Gymnázium sv. Andreja, Nám. A.Hlinku 5
 • Gymnázium, Š. Moyzesa 21
 • Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1
 • Kultúrny dom, Biely Potok, Hlavná 24
 • Kultúrny dom, Černová, A. Hlinku 1
 • Kultúrny dom, Hrboltová, Potočná 112
 • Materská škola, Riadok 4
 • Spojená škola – Špeciálna základná škola, Rybárpole, Malé Tatry 3
 • Športová hala T 18, Plavisko 47
 • Základná škola, Bystrická cesta 14
 • Základná škola, Dončova 4
 • Základná škola, Klačno 4
 • Základná škola, Sládkovičova 10
 • Základná škola, Zarevúca 18
 • Základná umelecká škola Ľ. Fullu, Obvodová cesta 23

Žilina

 • Budova bývalej Základnej §koly Hollého (Staré mesto), Hollého 66
 • Centrum sociálnych služieb Letokruhy (Vlčince), Karpatská 11
 • Cirkevné základná škola, Romualda Zaymusa (Staré mesto), Romualda Zaymusa 3
 • Gymnázium Varšavská (Vlčince), Varšavská 1
 • Kultúrny dom Bytčica, Dlhá 1
 • Kultúrny dom Trnové, Dolná Trnovská 5
 • Kultúrny dom Vranie, Vrania 1
 • Kultúrny dom Zástranie, Kultúrna 24
 • Kultúrny dom Žilinská Lehota, Žilinská Lehota 76
 • Materská škola, (Považský Chlmec), Študentská 15
 • Materské škola (Strážov), Dedinská 1
 • Materské škola (Závodie), Ku škôlke 11
 • Mestský úrad (Staré mesto), Námestie obetí komunizmu 1I
 • Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto), Veľká okružná 30
 • Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto), Na Závaží 2
 • Stredná odborná škola dopravná (Rosinky), Rosinská 2
 • Stredná odborná škola elektrotechnické (Hliny), Komenského 50
 • Stredné odborná škola stavebná (Bôrik), Tulipánová 2
 • Súkromná základná škola (Bôrik), Oravská 11
 • Základná škola (Vlčince), Martinská 20
 • Základná škola Jarná (Hliny), Jamá 20
 • Základná škola Karpatská (Vlčince), Karpatská 6
 • Základná škola Lichardova (Hliny), Lichardova 24
 • Základná škola Limbová (Solinky), Limbová 3O
 • Základná škola s materskou školou (Bánová), Do Stožky 8
 • Základná škola s materskou školou (Brodno), Brodňanská 17
 • Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) ,Gaštanová 56
 • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda (Vlčince), Sv. Gorazda 1
 • Základná škola s materskou školou, (Závodie) Školská 49
 • Základná škola Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Slovenských dobrovoľníkov 7
 • Základná škola Vendelína Javorku (Hliny), Vendelína Javorku 32
 • Základná škola, (Hájik) Námestie mladosti 1
 • Základné škola (Mojšová Lúčka), Rybné námestie 1

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.