AOV
StoryEditor

Mimoriadne úľavy pre vodičov. Prepadnutú technickú či emisnú kontrolu vám odpustia

16.03.2020, 10:02
Autor:
TASRTASRrperpe
Zmeškáte absolvovať kvôli koronavírusu a mimoriadnej situácii na Slovensku technickú či emisnú kontrolu vozidla? Rezort dopravy pripravil úľavy.

Dva roky - taká je doba, na ktorú sa vydáva osvedčenie o technickej a emisnej spôsobilosti vozidla v premávke. Nové automobily však musia podstúpiť prvotnú kontrolu STK a EK až po štyroch úvodných rokoch. 

Kto si tieto povinnosti nesplní a pred vypršaním dvojročnej doby prevádzkovania auta stanice technickej a emisnej kontroly nenavštívi, bude mu uložená zo strany štátu mastná pokuta.

Aspoň tak to fungovalo doteraz. Kvôli aktuálnej mimoriadnej situácií v súvislosti s nebezpečným koronavírusom COVID-19 sa okrem väčšieho využívania objektívnej zodpovednosti pri porušení dopravných predpisov menia aj ďalšie povinnosti vodičov.

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Rezort dopravy odporučil okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila v termínoch od 12. marca 2020 až do odvolania, kedy sa situácia zlepší.

"Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti," informoval rezort dopravy.

Nejde však doslova o odpustenie takejto pokuty, ale skôr o odloženie povinnosti navštíviť stanice emisnej a technickej kontroly, čím sa pomôže zamedziť či spomaliť šírenie bezpečného koronavírusu na Slovensku. Pochopiteľne, ihneď ako sa situácia zlepší, bude opäť povinnosťou vodičov tieto kontroly absolvovať.

19. máj 2022 23:37