Youtube/TopSpeed
StoryEditor

Štátny systém už odhalil tisíce prípadov. Autá so stočenými kilometrami však stále pribúdajú

27.07.2020, 11:25
Autor:
rperpe
Ešte pred kúpou jazdeného auta vyžadujte od predajcu takzvaný ODO-Pass, respektíve údaje k jeho dostupnosti.

Voľba jazdeného auta má svoje výhody, no stále pretrvávajú aj nástrahy, pred ktorými treba zvýšiť ostražitosť. Medzi tie najčastejšie patrí manipulácia s odometrom, čiže meračom najazdenej vzdialenosti. Práve kvôli tejto problematike vznikol pred viac ako dvoma rokmi RPZV - vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v Evidencii vozidiel na Slovensku.

Za toto obdobie bolo odhalených 17 179 vozidiel so stočenými kilometrami, pričom 3 372 automobilov malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov a u 13 807 vozidiel bola pozmenená hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov.

Kým v minulosti boli údaje o histórii najazdených kilometrov dostupné na internete, čím dochádzalo k ich zneužívaniu, informácie z RPZV sú poskytované vo forme výpisov, takzvaných ODO-Passov. Tie vyhotovuje na Slovensku vyše 900 poskytovateľov.

V súčasnosti mnohí predávajúci ojazdené vozidlo priamo v inzeráte na internete zverejňujú informáciu, že k vozidlu exituje spomínaný ODO-Pass, potvrdzujúci pravosť najazdených kilometrov. Poctivý predajca bez problémov poskytne záujemcovi o kúpu vozidla údaje na jeho overenie.

K histórii najazdených kilometrov sa spotrebiteľ dostane pomocou troch údajov: čísla ODO-Passu, dátumu posledného záznamu v ODO-Passe a posledného stavu kilometrov zaznamenaného v ODO-Passe.

Pri overení cez portál Registra prevádzkových záznamov vozidiel spotrebiteľ okrem dátumu zaznamenania kilometrov a zapísaného stavu najazdených kilometrov zistí, ktoré subjekty údaje o kilometroch počas životného cyklu vozidla do RPZV zaznamenali. V prípade poklesu stavu najazdených kilometrov sa tak dozvie kedy, ktorý subjekt a pri akej životnej udalosti údaj zapísal.

Pokiaľ ODO-Pass k vozidlu neexistuje, mal by ho kupujúci vyžadovať od predávajúceho ešte pred kúpou ojazdeného automobilu. Okrem údajov o najazdených kilometroch sa spotrebiteľ cez portál RPZV dostane aj k ďalším podstatným informáciám o vozidle, ktoré sú pri kúpe dôležité a pomôžu vám predchádzať neželaným "prekvapeniam".

​V rámci samostatnej Prílohy k ODO-Passu získate napríklad údaje či vozidlo nie je v leasingu, exekučnej blokácii, pátraní a podobne. Pokiaľ sú v Prílohe k ODO-Passu záznamy o poškodeniach vozidla v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, spotrebiteľ si môže vygenerovať Výpis o poškodeniach vozidla.

Z výpisu získa informácie o poškodeniach jednotlivých častí vozidla, celkovú kalkuláciu opravy, ako aj zoznam poškodených dielov. Vygenerovanie Výpisu o poškodeniach vozidla je však podmienené existenciou platného ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu.

Do registra, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa teda zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra automobilu v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a aj iné informácie o týchto životných situáciách.

Cyklické zaznamenávanie stavu kilometrov a periodická kontrola počas celého životného cyklu vozidla, tvoria efektívny spôsob eliminácie podvodov s odometrami a prioritne chránia záujmy spotrebiteľov - v súčasnosti zaznamenáva údaje do registra 2 200 rôznych prispievateľov. 

23. jún 2022 18:05