12.07.2018, 00:00

Zjednodušia nové zákony výstavbu?

1. Doterajšie práce
O novom zákone na výstavbu sa hovorí už pár rokov. Vyžiadal si veľa novelizácií, ktoré postupom času nevyhovovali. Dostanú ľudia konečne legislatívu, ktorá zjednoduší stavebné konanie?
Podľa našich informácií boli práce na samotných návrhoch oboch zákonov i nadväzujúcich vykonávacích vyhlášok ukončené v kompletnom paragrafovom znení. Ako zástupcovia praxe očakávame, že bude čo najskôr predložený do medzirezortného pripomienkového konania a potom do parlamentu. Po 42 rokoch od platnosti existujúceho stavebného zákona, po mnohých čiastočných novelizáciách si už naša spoločnosť konečne zaslúži moderný legislatívny nástroj pre výstavbu a tvorbu prostredia.

2. Prepojenie podmienok
Myslíte si, že dva nové zákony, ktoré sa navrhujú, vyriešia všetky stavebné problémy?
Musím úprimne konštatovať, že aktuálny návrh „balíka“ zákonov o územnom plánovaní a výstavbe je oproti predchádzajúcim návrhom a verziám najucelenejší a z odborného hľadiska určite najkvalitnejší. Zákon sa síce rozdelil na dva samostatné – jeden o územnom plánovaní a druhý o výstavbe, čo sme z pozície Slovenskej komory architektov pôvodne nepodporovali, ale navrhnuté mechanizmy prepojenia podmienok stanovených v územných plánoch a pre samotnú výstavbu či krajinné úpravy sú navrhnuté optimálne, takže tento model akceptujeme. Ide o veľmi obsiahlu, prierezovú legislatívnu úpravu, ktorá prináša celý rad zlepšení oproti súčasnému stavu.

3. Zjednodušenie konania
Veľa výhrad je voči územnému plánovaniu, ktoré ako pozostatok centrálneho plánovania hospodárstva v minulom režime metastázovalo často do veľmi formálnych, nejednoznačných a bežnému používateľovi, ale i úradníkom nezrozumiteľných opatrení a podmienok v siahodlhých textoch a nejednotnej metodike spracovania dokumentácie. Ako sa na to reaguje v novej legislatíve?
Nový zákon stanovuje zavedenie stručnej záväznej časti územného plánu, ktorého ťažiskom bude spravidla regulačný plán zostavený pomocou zúženej škály regulatívov a limitov pre funkčné využívanie a priestorové vymedzenie výstavby tak, aby sa v ňom dokázal orientovať aj bežný človek. Vyzdvihol by som zavedenie povinného realizačného projektu pre vyhradené stavby a pri jednoduchších ako dobrovoľného. Okruh kategórie jednoduchých stavieb sa vzhľadom na stále sa zvyšujúcu náročnosť a rozsah požiadaviek na stavby zužuje na primeranú mieru. Kvalitná dokumentácia nielen na povoľovanie, ale i na realizáciu stavieb, spolu s ukotvením postavenia generálneho projektanta sú nevyhnutnými podmienkami nielen z hľadiska bezpečnosti stavieb, ale i pre urbanistickú a architektonickú kvalitu konečného výsledku v prostredí, v ktorom žijeme.


4. Nedostatočné pravidlá
Prečo je pre vás navrhovaná legislatíva nedostatočná a polovičatá?
Ak nie je rozvoj Slovenska riadený na zákonnom právnom podklade, teda na zákonnom plánovanom rozvoji miest, ako to ustanovuje kompetenčný zákon, ale aj štatút ministerstva dopravy a výstavby, považujeme tvorbu zákona o územnom plánovaní a zákona o stavebnom poriadku – nového stavebného zákona – za nedostatočnú a polovičatú. Bez jasných zákonných pravidiel rozvoja miest – urbanizmu – nie je základ pre umiestňovanie stavieb a ich uskutočňovanie! Chýba nám jasný rozvojový stabilný plán rozvoja hospodárstva, inak by sme nemali problémy s mínusovou populáciou, so vzdelávaním, s nezvratným úbytkom poľnohospodárskej pôdy, potravinárskym a ostatným priemyslom a pracovnou silou preň a zahraničné montovne.

5. Uprednostňovanie firiem
Vo verzii návrhu zákona z novembra 2017 sa ustanovilo, že vy

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.