StoryEditor

Ekonomiku ešte čakajú podstatné zmeny

19.06.2002, 00:00

Slovensku sa od roku 1998 podarilo preorientovať politiku, vytvoriť inštitúcie trhovej ekonomiky a výrazne podnietiť trhové sily. Konštatuje sa to v správe OECD Ekonomický výhľad Slovenskej republiky 2002, ktorú vypracoval odbor OECD pre ekonomické prehľady členských krajín. Jeho riaditeľ Val Koromzay pri uvádzaní správy pripomenul, že je to prvá správa po vstupe, tá predchádzajúca bola o SR ešte ako o nečlenskej krajine.
V. Koromzay zhrnul závery správy do vety: "Veľa podstatného sa za posledné štyri roky urobilo, ale oveľa viac ešte ostáva urobiť." Pred štyrmi rokmi bol rýchly rast, nízka inflácia, vysoký deficit na bežnom účte, zvyšoval sa rozpočtový deficit a bola vysoká nezamestnanosť. Dnes sa hospodársky rast zrýchľuje, schodok na bežnom účte po istom poklese opäť vzrástol, inflácia je nízka a rozpočtový deficit tiež rastie. "Zdalo by sa, že obraz je rovnaký, ale nie je to pravda. Dnes je Slovensko na novej ceste, ktorá sľubuje reálnu, udržateľnú konvergenciu s úrovňou západoeurópskych krajín. Pravda, v patričnom čase," uviedol V. Koromzay. "Deficit rozpočtu je síce vysoký, ale vie sa, ako vyzerá. Pred štyrmi rokmi bola veľká časť deficitu skrytá, medziiným v podobe bankových úverov." Pripomenul, že inflácia bola nízka aj vtedy, ale dnes je už po elimináciách cenových deformácií, ceny sú na úrovni bližšej optimálnej. Veľký pokrok sa dosiahol v bankovom sektore, pri vytváraní podmienok pre vstup priamych zahraničných investícií a v prístupovom procese do EÚ.
V. Koromzay pripomenul, že treba znížiť deficit verejných financií, a to najmä znížením výdavkov v strednodobom horizonte. To je podmienené skutočnými reformami v zdravotníctve, dôchodkovom systéme a systéme sociálnej pomoci. Ťažisko odporúčaní smeruje na trh práce. Navrhuje sa rad opatrení, ktoré by mali vytvárať nové pracovné miesta. Týkajú sa vzdelávania a prípravy pracovných síl, flexibility miezd a pracovných vzťahov a vytvárania podnikateľského prostredia, ktoré by bolo priaznivé na vznik pracovných miest. Ďalšie odporúčania sú určené pre štrukturálnu politiku. Mali by sa realizovať vo finančnom sektore (sprísnenie bankového dohľadu, prijatie účtovných štandardov IAS, reforma Fondu na ochranu vkladov a ďalšie), pri privatizácii štátom vlastnených podnikov, pri garantovaní hospodárskej súťaže. Medziiným sa odporúča zjednodušiť zakladanie nových podnikov, posilniť práva minoritných akcionárov a zdokonaľovať rámec konkurzov.
Podpredseda vlády SR Ivan Mikloš zdôraznil vysokú odbornú úroveň a komplexnosť dokumentu. Pripravil ho tím, ktorý bol na Slovensku na troch misiách. Pracovnú verziu potom oponovali experti z Talianska a Grécka. Na ďalšom kole posudzovania začiatkom mája sa zúčastnila slovenská delegácia, v ktorej boli zastúpení odborníci z Úradu vlády SR, viacerých ministerstiev a NBS. I. Mikloš konštatoval zhodnosť pohľadov na zásadné hodnotenia a výhľady v záverečnej podobe správy.

20. máj 2022 06:27