StoryEditor

Akcionári Tatra banky prejavili absolútnu spokojnosť

08.06.2007, 01:19
Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky dňa 7.6. 2007 schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu o podnikateľskej činnosti, návrh na rozdelenie zisku a výplatu dividend za rok 2006.

Akcionári taktiež schválili ďalšiu emisiu hypotekárnych záložných listov. Valné zhromaždenie zároveň udelilo absolutórium orgánom banky a zvolilo členov dozornej rady na nasledujúce volebné obdobie. Akcionári rozhodli, že z dosiahnutého čistého zisku banky za rok 2006 v objeme 2,784 mld. Sk budú vyplatené dividendy vo výške 1,779 mld. Sk. Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov predstavuje 1,009 mld. Sk.Tatra banka pôsobí na slovenskom bankovom trhu už sedemnásty rok ako člen bakovej skupiny Raffeisen a jej súčasné aktivity sú orientované predovšetkým na udržanie vysokých trhových podielov, zachovanie nárastu i kvality úverového portfólia v segmente firemných klientov ako aj na komplexnú produktovú ponuku vrátane úverových, investičných a poistných produktov pre retailových klientov. Hospodárske výsledky banky za rok 2006, prezentované na valnom zhromaždení prvým predsedom predstavenstva a zástupcom generálneho riaditeľa Ing. Miroslavom Uličným, potvrdili úspešnosť ambícií, strategického smerovania a riadenia banky:"Rok 2006 potvrdil neustále posilňovanie retailu ako jedného z kľúčových obchodných segmentov banky. Ekonomicky priaznivé prostredie v kombinácií so silnou orientáciou banky na tento segment prinieslo mimoriadne prudký nárast retailového úverového portfólia z 20,4 mld. na 28,8 mld. Sk, a tiež nárast depozít klientov a investícií z 89,4 mld. na 109 mld. Sk.

V segmenteveľkých firemných klientov sme v minulom roku dosiahli výrazný nárast obchodu, a to tak na strane aktív, ako aj pasív. V porovnaní s rokom 2005 celkové aktíva vzrástli o 25% a pasíva o 26%. Najdynamickejšie rástli najmä spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva, automobilového priemyslu a realít. Stabilne si udržiavame aj trhový podiel vo firemných úveroch na úrovni 18,2% a v depozitách 26,4%. Aj vďaka silnému medzinárodnému tímu sa nám opätovne podarilo získať viac ako 300 nových, predovšetkým zahraničných klientov. Úspešne sme pokračovali v náraste portfólia projektového financovania, ktoré v roku 2006 dosiahlo rekordnú výšku viac ako 15 mld. Sk.

V segmente financovania malých a stredných podnikov sme zaznamenali prírastok klientov vďaka cielenému nárastu akvizičnej činnosti na Slovensku, ako aj vďaka spolupráci s materskou bankou RZB. Tieto podniky v porovnaní s adekvátnym segmentom v Európe vykazujú podúverovanosť, preto stále vidíme v tomto segmente potenciál. Priemerný objem aktív na regionálnych obchodných centrálach vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 25,5%.

Nemenej úspešný bol uplynulý rok aj pre dcérske spoločnosti Tatra banka Group. Tatra Asset Management si aj napriek tomu, že rok 2006 príliš neprial prílevu investícií do podielových fondov, zachoval pozíciu jednotky na tomto trhu. Pre Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky bol rok 2006 rokom transformácie a napriek tomuto zložitému procesu bola najdynamickejšie sa rozvíjajúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na trhu. Tatra Leasing vďaka takmer zdvojnásobeniu uzatvorených obchodov zvýšil svoj trhový podiel na 9,7% a má za sebou jeden z najúspešnejších rokov v histórií.

Cieľom banky bude v roku 2007 kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšená produktivita spojená s realizáciou a prísnou kontrolou prevádzkových nákladov," povedal Miroslav Uličný.

Zdroj: Tatra banka TS

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
02. jún 2023 18:14