StoryEditor

Ivan Mikloš: Niektoré memorandá s investormi sa asi prehodnotia

02.09.2005, 00:00
Je možné a potrebné, aby sa privatizácia elektrární uskutočnila ešte v tomto volebnom období. Z jej neuskutočnenia vyplývajú rádovo vyššie riziká pre efektívnosť a fungovanie tohto podniku. Elektrárne potrebujú strategického investora, to je kľúčové. Dostatočný dôkaz je ich doterajšie fungovanie.

Predseda Smeru Robert Fico povedal, že na ministerstvo hospodárstva prišlo privatizačné komando, ktorého cieľom je urýchliť privatizáciu.
- Nič nebudem umelo urýchľovať. Určite teraz predložím do vlády privatizáciu teplární, v materiáli je návrh na začatie výberového konania pre investorov. Na tom sme sa dohodli na Koaličnej rade vrátane pána Ruska.
Stalo sa zvykom, že ak nastúpil nový minister hospodárstva aj počas volebného obdobia, čoskoro vymenil nominantov v akciovkách so štátnou účasťou. Urobíte to aj vy ?
- Svoju misiu považujem za dočasnú a nechcem robiť personálne zmeny tam, kde to nie je nevyhnutné. Pritom si nemyslím, že by niektorí ľudia mali zostať na svojich miestach. Príde ďalší minister, ktorý bude zodpovedný aj za fungovanie spoločností so štátnou účasťou.
V STV ste vyhlásili, že privatizácia Slovenských elektrární mešká. Podarí sa ju dotiahnuť?
- Je možné a potrebné, aby sa privatizácia elektrární uskutočnila ešte v tomto volebnom období. Z jej neuskutočnenia vyplývajú rádovo vyššie riziká pre efektívnosť a fungovanie tohto podniku. Elektrárne potrebujú strategického investora, to je kľúčové. Dostatočný dôkaz je ich doterajšie fungovanie. Vrátane všetkých šumov o skupinách, ktoré tam pôsobia a potom požičiavajú ministrom...
Stihne sa to teda do konca roka?
- Je nepísaná dohoda, že by sa nemalo privatizovať pol roka pred voľbami.
Investičný plán pre elektrárne má odsúhlasiť FNM. Nedávno ľudia z elektrárenskej loby žiadali, aby ho ešte posúdili odborníci...
- Nech ho posudzujú, v tom problém nie je. Lenže keď niekto niečo hovorí, treba sa spýtať, prečo to hovorí. Pomerne veľa ľudí profituje na tom, že v elektrárňach nie je strategický investor, ktorý by tam urobil poriadok.
Stále nie je vyriešený zadný jadrový cyklus, malo sa tak stať do konca roka 2004. Pritom je to podmienka na zavŕšenie privatizácie elektrární.
- Pravidlá a zákon o jadrovom fonde meškajú vinou ministerstva hospodárstva. Ide aj o to, ako sa peniaze, ktoré vo fonde sú a pribúdajú tam, budú deliť na likvidáciu V1 (začne sa s ňou po roku 2006 a 2008, pozn. red.) a ostatných jadrových zdrojov, ktoré sa budú likvidovať neskôr. Treba jasné pravidlá. Ešte je čas, intenzívne sa na tom pracuje.
Netreba prísnejšie pravidlá na vynakladanie peňazí z jadrového fondu? Minulý rok sa z neho čerpalo aj na dostavbu nemocnice v Trnave.
- Áno, zákonom sa jasne určia pravidlá ich použitia.
A čo ďalšie verejné peniaze? Po skúsenosti s kauzou v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania urobíte kontrolu aj v ďalších organizáciách, ktoré spadajú pod rezort hospodárstva?
- Teraz to neviem povedať. Hneď, keď som prevzal tento rezort, na prvej porade vedenia som uložil všetkým sekciám a podriadeným inštitúciám popísať zoznam podporných programov, mechanizmov a prijímateľov verejných peňazí. Vypracujú aj stručnú správu o ich náplni a o plánoch do konca tohto roku.
Aký je posledný vývoj v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania? Bude podané trestné oznámenie?
- Štátny tajomník MH SR László Pomothy, ktorý je predsedom dozornej rady agentúry, už rokuje so spoločnosťou Cassovia Bic o zrušení zmluvy. Peniaze (1,5 miliardy korún, pozn. red.) vrátila. Viem, že sa manipulovalo s archívmi a počítačmi, čo zakladá dôvody na podanie trestných oznámení. To musí posúdiť nový generálny riaditeľ agentúry.
Čo ďalej s týmto projektom?
- Budem trvať na novom výberovom konaní. Aj preto, že je podozrivé, že o takúto veľkú zákazku sa uchádza iba jediná firma. Peniaze treba rozdeliť najmenej pre dve-tri spoločnosti, aby si navzájom konkurovali v ponuke zdrojov pre podnikateľov. Navyše, zmluvy so spoločnosťou Cassovia Bic boli jednoznačne nevýhodné pre štát. Firma mala na správu dostávať tri percentá z celej sumy. Navyše jej mal zostať celý zisk, ak nepresiahol 12 percent. (Tvoriť ho mala z prijatých úrokov za poskytnuté pôžičky od podporených podnikateľov, pozn. red.) To všetko je v absolútnom rozpore s dobrými mravmi.
Nedávno, ešte z pozície ministra financií, ste sa zasadzovali za prijatie pravidiel na poskytovanie investičných stimulov. Aké máte predstavy?
- Chceme stanoviť jasné pravidlá. Spôsob, akým sa doteraz stimuly prideľovali, bol netransparentný, nekontrolovateľný, ale aj veľmi zlý z hľadiska cieľa - zvyšovať zamestnanosť. Príkladom, ako rezort hospodárstva ponúkal nezmyselne vysoké stimuly, je Hankook. Bývalý minister zavádzal, keď tvrdil, že ak vláda nedá Hankooku vyše tri milióny korún na každé vytvorené pracovné miesto, tak investorovi takúto podporu hneď poskytne Poľsko či Maďarsko. Teraz juhokórejský investor rokuje s Maďarskom, Poľskom, ale aj so Slovenskom o rádovo nižších stimuloch.
Aké by mali byť tie princípy?
-
Mal by zostať princíp, aby sa podporovali investori, ktorí pôjdu do štyroch menej rozvinutých regiónov. V zásade by sme mali používať verejné financie len na priemyselné parky. Totiž infraštrukturálne vybavené územie, najmä v menej rozvinutých regiónoch, pri našom podnikateľskom prostredí, daňovom systéme a kvalifikovanej, nie drahej pracovnej sile je dostatočným lákadlom. Pokiaľ by išlo o významného investora v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou, tak je možné vyjednávanie o ďalších podnetoch, ale aj v tom prípade by mali byť stanovené hranice.
Nebude mať potom Slovensko horšiu vyjednávaciu pozíciu pri rokovaní s investormi?
- Nevylučujem, že by sem niektoré investície neprišli a išli by k našim susedom. Pri našich systémových podmienkach sa Slovensko investične nasýti v priebehu dvoch-troch rokov. Znamená to, že investície aj tak prídu, hoci nie tie isté ako pri masívnych stimuloch. Následne ušetrené peniaze by sme mohli použiť napríklad na zníženie odvodov alebo efektívnu podporu malých a stredných podnikov. Z hľadiska ekonomického rastu a zamestnanosti to bude oveľa lepší výsledok. Pripomínam, že Estónsko neposkytuje žiadne investičné stimuly. V Česku zase v oveľa väčšej miere poskytujú daňové úľavy investorom, a nie priame granty, ako sme si za bývalého ministra hospodárstva zvykli. V Českej republike nemôžu byť schválené žiadne stimuly bez vedomia ministerstva financií. My sme na rezorte financií o výške stimulov nevedeli, až kým neboli podpísané memorandá.
Stihnete zmeniť pravidlá pre stimuly, kým budete riadiť tento rezort?
- Určite áno, lebo je to jednou z mojich priorít. Treba ešte vyčistiť stôl od memoránd, ktoré podpísal bývalý minister Rusko.
Znamená to, že budete prehodnocovať zmluvy, ktoré boli už podpísané medzi Slovenskom a zahraničnými investormi?
- Nechceme ísť cestou ako doteraz, že sa dávali do vlády požiadavky na stimuly, nekryté v štátnom rozpočte. Teraz v súčinnosti s ministerstvom financií pokrývame v kapitole rezortu hospodárstva už schválené stimuly pre PSA, Kiu, Getrag Ford a Sky Media a zároveň musíme povedať, ako budú rozpočtovo kryté memorandá, ktoré boli podpísané.
Čiže môže sa stať, že niektoré memorandá sa zrušia?
- Dozviete sa, rokuje sa o tom.
Máte už nejakú predstavu, ako chcete vyriešiť pozemky pre automobilku Kia?
- Podrobnosti nechcem medializovať. V najbližších dňoch budem rokovať so spoločnosťou Žilina Invest, mestom Žilina, zástupcami vlastníkov pozemkov a so samotnou Kiou. Budeme sa tým zaoberať aj na najbližšom rokovaní vlády.
Kde bol podľa vás najväčší problém pri príprave tejto investície?
- To, čo sa deje pri Kii, plasticky vynikne, ak to porovnáme s automobilkou PSA. V Trnave projekt pokračuje bez problémov, bez dodatočného navyšovania verejných financií. Pri Kii ministerstvo hospodárstva absolútne podcenilo situáciu a potom prišlo neskoro s riešením, ktoré bolo pre vládu neakceptovateľné (zámena pozemkov, pozn. red). Dôkazom je, že pozemky mali byť vysporiadané presne pred rokom - do konca augusta 2004, čo sa nestalo. Vyplýva to so zmluvy s investorom. Preto sa neskôr pristúpilo k jedinému možnému riešeniu - zvýšiť ceny na 350 korún, čo samozrejme vyvolalo ďalšie problémy. Pripomínam, že postoj vlastníkov pôdy považujem za nefér, pretože sa snažia z toho vytĺcť čo najviac a spôsobom, ktorý môže túto investíciu ohroziť.
Dá sa ešte investícia Kia v dôsledku neustáleho navyšovania dodatočných nákladov považovať za efektívnu?
- Myslím si, že áno. Jeden z problémov, prečo sa tu stále zvyšujú potrebné verejné financie, je fakt, že automobilka sa rozhodla rozšíriť výrobnú kapacitu z 200-tisíc automobilov na tristotisíc ročne. Vláda sa o tom dozvedela až v apríli od predstaviteľov Kie. Ministerstvo hospodárstva nás o tom vôbec neinformovalo.

Priority dočasného ministra hospodárstva Ivana Mikloša
- Kontrola v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania
- Sprehľadnenie nakladania s verejnými zdrojmi
- Príprava pravidiel poskytovania investičných stimulov
- Riešenie nevykúpených pozemkov pre automobilku Kia
- Preskúmanie memoránd s investormi
- Zabezpečiť, aby sa Slovenské elektrárne sprivatizovali ešte v tomto volebnom období
- Odloženie predaja 41 percent akcií Západoslovenskej energetiky. Aj keď minister Mikloš nemá proti nemu zásadné výhrady, chce, aby o predaji rozhodla vláda

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
22. júl 2024 01:28