StoryEditor

Europríbeh chce zažiť zatiaľ len 43% obyvateľov

17.03.2008, 09:35
Ministerstvo financií a NBSR nedávno spustila televíznu kampaň zameranú na informovanie verejnosti o súvislostiach a termínoch prechodu na spoločnú menu. Po jej spustení sa ozýva čoraz viac kritických hlasov.

Rozdelená verejná mienka

„Euro príbeh, príbeh ktorý chceme zažiť.“ Týmito slovami začína televízny reklamný spot uvedený v rámci prvej vlny mediálnej kampane zameranej na zavedenie Eura na Slovensku. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus uskutočneného v dňoch 29.1. – 5.2. 2008 vie o zavedení Eura na Slovensku od 1.1.2009 takmer celá populácia, avšak euro príbeh chce zažiť približne polovica z nich. I keď odporcov podľa výskumu ubúda (42% respondentov vníma toto rozhodnutie negatívne), stále nedochádza k prírastku na strane podporovateľov spoločnej európskej meny.


 


V súvislosti s týmito číslami je na mieste otázka, či vláda SR nemala radšej spustiť kampaň prisviedčaciu o výhodnosti takéhoto kroku ako kampaň informačnú, ktorá je zameraná už na technické udalosti prijatia európskej meny. Bývalý splnomocnenec vlády SR pre prijatie eura, opozičný poslanec za SDKÚ-DS Ivan Štefanec na svojej tlačovej konferencii vyhlásil, že v informovaní občanov vláda zlyháva. Svoje tvrdenie podporil práve číslami z výskumov názorov občanov SR o eure. Pripomeňme, že z výskumu vyplynula stále značná neinformovanosť obyvateľov. Celkovo takmer 4 z 10 opýtaných tvrdia, že sa cítia byť o eure informovaní. Na druhú stranu 6 z 10 opýtaných tvrdí, že o novej mene majú nedostatočné informácie.


Obsah kampane

Podľa súčasného splnomocnenca Igora Baráta nie je kritika na mieste, keďže kampaň práve štartuje. Využíva sa televízny spot a vonkajšie reklamné plochy vo väčších vybraných mestách. Podľa Igora Baráta je „spot určený širokej verejnosti a prakticky všetkým dospelým diváckym skupinám, podľa diváckych preferencií je aj jeho vysielanie rozdelené v rôznych televíziách do rôznych vysielacích časov k rôznym typom relácií. Verzia vysielaná Slovenskou televíziou obsahuje aj skryté titulky pre nepočujúcich.“ Cieľom prvej mediálnej kampane má byť prehĺbenie povedomia verejnosti o blížiacich sa kľúčových termínoch a udalostí, ktoré budú celý proces nasledovať. Na otázku, či by nemal byť spot určený najmä pre starších ľudí, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou, sa Barát vyjadril, že „Ide o prvý zo série viacerých plánovaných televíznych spotov.“ Zaujímalo nás ako presne dopĺňajú citylighty televízne spoty. „Citylighty jasne komunikujú viaceré prínosy spoločnej európskej meny a taktiež upozorňujú na ďalšie zdroje informácií - bezplatnú telefonickú infolinku a internetovú stránku o zavedení eura..


Informovanie ľudí

Keďže je informovanie ľudí stále nedostatočné, do eurokampane sa zapojí aj katolícka cirkev. Tá nechce veriacich priamo presviedčať o výhodnosti novej meny, chce však znížiť obavy. Kým Ministerstvo financií pracuje pri informovaní aj takýmito neštandardnými prostriedkami, predseda vlády Robert Fico chce podľa najnovších výrokov ovplyvňovať výber médií, kde sa kampaň objaví. Podľa pôvodných výrokov sa nemala kampaň objaviť v médiách, ktoré píšu proti vláde SR, najnovšie vyjadrenia hovoria o tých médiách, ktoré budú písať proti euru.


Za hlavný dôvod negatívneho prijatia eura hovorí obava zo zdražovania. Prekvapivo sa preto vyjadril Vladimír Mečiar, podľa ktorého má vláda pripravených až 22 miliárd na zmierňovanie sociálnych dopadov z prijatia novej meny. Keďže sa verejne vyjadruje o takej značnej čiastke, bežným ľuďom to na zlepšení pocitu určite nepridá.


Druhá vlna kampane

V prípade oddialenia vstupu SR do eurózony bude Ministerstvo financií s verejnosťou adekvátne komunikovať. Na uplatnenie „krízového PR“ by nebol podľa nich dôvod. Masívna kampaň bude pokračovať vo svojej druhej vlne až po stanovení konverzného kurzu a „jej hlavným posolstvom bude samotná hodnota konverzného kurzu, termín zavedenia eura, princípy prepočítavania finančných hodnôt z korunových na eurové, podoba bankoviek a mincí a pod..“ dodáva Barát.

23. máj 2022 03:24