StoryEditor

Nútená správa na VŠMU nebude asi potrebná

08.09.2004, 00:00
Nútenú správu Vysokej školy múzických umení, ktorá na začiatku tohto roka vykazovala deficit takmer 16 miliónov korún, nebude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné zaviesť. Predbežne sa na tom zhodli zástupcovia reprezentácií vysokých škôl, bez súhlasu ktorých nemôže minister školstva Martin Fronc zasiahnuť do autonómie verejných vysokých škôl. Hoci oficiálne stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie, Študentskej rady vysokých škôl a Rady vysokých škôl bude známe až 30. septembra, historicky prvé odobratie právomocí vysokej škole sa podľa všetkého neuskutoční. Návrh na nútenú správu VŠMU predložil šéf rezortu školstva reprezentácii vysokých škôl začiatkom augusta. Dôvodom bol vnútorný dlh školy, ktorý Fronc vyčíslil celkovo na zhruba 30 miliónov Sk.

Nútenú správu Vysokej školy múzických umení, ktorá na začiatku tohto roka vykazovala deficit takmer 16 miliónov korún, nebude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné zaviesť. Predbežne sa na tom zhodli zástupcovia reprezentácií vysokých škôl, bez súhlasu ktorých nemôže minister školstva Martin Fronc zasiahnuť do autonómie verejných vysokých škôl a obmedziť pôsobnosť školy v ekonomickej oblasti. Hoci oficiálne stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie, Študentskej rady vysokých škôl a Rady vysokých škôl bude známe až 30. septembra, historicky prvé odobratie právomocí vysokej škole na Slovensku sa tak podľa všetkého neuskutoční. Návrh na nútenú správu VŠMU predložil šéf rezortu školstva reprezentácii vysokých škôl začiatkom augusta. Dôvodom bol vnútorný dlh školy, ktorý Fronc vyčíslil celkovo na zhruba 30 miliónov Sk. V tejto sume však boli okrem deficitu bežného hospodárenia (15 924 000 Sk) zahrnuté aj pokuty a penále (13 324 000 Sk) za neoprávnené nakladanie s majetkom VŠMU. Rektor VŠMU Ondrej Šulaj reagoval na Froncov návrh vypracovaním projektu, vďaka ktorému plánuje VŠMU vyrovnať do konca roka hospodársky výsledok na nulu. Úsporné opatrenia sa však nevzťahujú na vyše 13 miliónov Sk, ktoré by mala VŠMU na základe aprílovej kontroly rezortu školstva vrátiť do štátneho rozpočtu.

Plán obnovy
Podľa hovorkyne ministerstva školstva Moniky Murovej postupoval Fronc v súlade s platným zákonom o vysokých školách. O obmedzenie pôsobnosti požiadal iba v ekonomickej oblasti, všetky ostatné oblasti by zostali v rukách vedenia VŠMU. Na margo možného stiahnutia návrhu Murová poznamenala, "že minister do dnešného dňa nevidel plán obnovy, ktorý by zásadným spôsobom menil situáciu na škole". Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Juraj Sinay pripustil, že po predložení efektívneho mechanizmu na zníženie deficitu minister školstva ustúpi od zámeru odobrať VŠMU ekonomické práva. "Jediné, čo nás zaujíma, je, či VŠMU dokáže stiahnuť deficit?" reagoval Sinay. Predseda Rady vysokých škôl Libor Vozár, ktorý pozná predbežný plán VŠMU, si myslí, že škola je schopná deficit vykryť. Problém vidí skôr vo vrátení peňazí použitých v rozpore so zákonom. "VŠMU nie je schopná dlh splatiť, aj keby mala druhé vedenie," dodal Vozár. Predseda Študentskej rady vysokých škôl Michal Mertinyák predpokladá, že VŠMU situáciu zvládne a zásah do autonómie školy nebude potrebný.

Splácanie dlhov
Počiatočný deficit VŠMU sa podľa Šulaja podarilo k 31. augustu tohto roka znížiť takmer o 10 miliónov korún na približne šesť miliónov Sk. Vedenie však muselo prehodnotiť zmluvy s externými učiteľmi, znížiť platy a náklady na energie, zredukovať počet pevných telefónnych liniek a mobilných telefónov či zrušiť prenájom výučbových priestorov. "Vyučovací proces však nie je ohrozený, maximálne budeme musieť pristúpiť k spájaniu skupín na teoretických predmetoch," poznamenal Šulaj. Najviac -- 6,020 milióna Sk -- plánuje VŠMU ušetriť do konca roka na mzdách. Približne rovnakú sumu mieni uvoľniť z vlastných zdrojov. Vyrovnanie zvyšku dlhu v hodnote necelých štyroch miliónov Sk očakáva od úspor v oblasti tovarov a služieb.
Podľa Murovej sa žiadna zo slovenských verejných vysokých škôl neocitla v situácii ako VŠMU, ktorej po šiestich mesiacoch tohto roku chýbali dve tretiny rozpočtu. Na tento rok škola dostala od štátu vyše 97 miliónov Sk.

Neoprávnené použitie finančných prostriedkov a trestné oznámenie
Prečerpanie bežných výdavkov však nie je jediný problém VŠMU. Podľa kontroly rezortu školstva, ktorú inicioval samotný rektor VŠMU, použila škola v rokoch 2001 až 2002 v rozpore so zákonom 10,5 milióna Sk. Z toho 8,324 milióna Sk použila neoprávnene a mala by ich vrátiť do štátneho rozpočtu. Ostatných 2,130 milióna Sk bolo použitých nehospodárne. Za neoprávnené použitie peňazí VŠMU hrozí aj penále v celkovej výške takmer päť miliónov Sk. Fronc preto podal v júli trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Podanie však bolo podľa Jany Pôbišovej z tlačového odboru ministerstva vnútra adresované finančnej polícii, ktorá nie je oprávnená začať trestné stíhanie. Podnet bol preto zaslaný na Úrad justičnej a kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý vec pridelil kompetentným orgánom. "V súčasnosti vyšetrovateľ, ktorému bol prípad pridelený, študuje materiály a rozhodne o ďalšom postupne," uviedla Pôbišová. Vniesť svetlo do celej kauzy chce aj ministerstvo školstva, ktoré dnes začne na VŠMU druhú kontrolu.

22. máj 2022 10:02