StoryEditor

CONTACT: MEETing 2003

23.01.2003, 23:00

Na vytvorenie obchodných vzťahov medzi malými a strednými podnikateľmi v oblasti životného prostredia a technológií v energetike sa zameriava pripravované podnikateľské fórum, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo v Lipsku v marci pred dvoma rokmi. Zúčastnilo sa na ňom vtedy okolo 80 firiem zo siedmich krajín.
Podujatie je platformou na stretnutie výskumných pracovníkov s výrobcami a distribútormi. Umožňuje sprostredkovanie transferu technológií, subkontrakting, distribučné dohody a iné formy spolupráce. Organizátori umožnia aj návštevu súbežných výstav "TerraTec" a "enertec", ako aj odborný kongresový program. Účastníci by mali prísť z Nemecka, Belgicka, Rakúska, Talianska, Poľska, zo Švédska, z Maďarska, Malty, Ruska, Číny a tiež zo Slovenska. Zabezpečené budú tlmočnícke služby a voľný vstup na spomínané sprievodné výstavy a kongres.

Široká škála
Témami podujatia bude dodávka vody, úprava odpadových vôd a kalov, transformácia energie a dodávka energie z fosílnych palív, využitie obnoviteľných zdrojov energie, bezpečnostné technológie, inovatívne technológie úspory energie, odpad, recyklácia, obnova zdrojov a spracovanie, pôda/kontaminované územia, kontrola znečistenia ovzdušia, využitie biogenických rezíduí, biotechnológie na ochranu životného prostredia, meranie, kontrola, regulácia, monitorovanie a analytické inžinierstvo, automatizácia a systémy riadenia procesov, transfer údajov, aplikačné softvéry pre účtovníctvo, operácie, plánovanie, rozvoj.

Kde, čo a ako?
Firmy, ktoré majú záujem o účasť na podujatí CONTACT: MEETing 2003, by sa mali zaregistrovať u svojho národného koordinátora (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) do konca januára, aby sa ich profily dostali do tlačeného katalógu, ktorý bude distribuovaný vo februári 2003. Informácie o podujatí, registračný poplatok a formulár na profil firmy sú na internetovej adrese http://www.eic.sk. Formuláre po stiahnutí treba vyplniť a zaslať koordinátorovi e-mailom (prípadne faxom -- 02/53 41 97 72). Firmy si budú hradiť náklady na cestu, ubytovanie, stravu a manipulačný poplatok NARMSP. Registračný poplatok, uvedený v prihláške, firmy nebudú platiť. V prípade väčšieho záujmu bude zorganizovaná hromadná preprava autobusom a v tom prípade sa náklady za autobus rozdelia medzi účastníkov.
Bližšie podmienky napríklad aj o tom, že firmy môžu mať k dispozícii informačné stánky, možno získať na adrese:
Leipziger Messe GmbH
Project team Terra Tec
Ms. Daniela Kobe
Messe-Alle 1
D-04356 Leipzig
Tel.: 0049-341 678 8298
Fax: 0049-341 678 8292
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prehľad prihlásených účastníkov je k dispozícii na http://www.leipzig.ihk.de (kliknúť na tlačidlo EIC a potom na tlačidlo CONTACT).

Podpora
Nielen v súvislosti s účasťou na tomto podujatí sa môžu malí a strední podnikatelia informovať o Štátnej grantovej schéme podpory konkurencieschopnosti (schéma pomoci de minimis), ktorej poskytovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR a vykonávateľom agentúra SARIO -- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17, 821 02 Bratislava, tel.: 02/58 10 03 10, fax: 02/58 10 03 19, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., http://www.sario.sk.

Euro info centrum
O podujatí v Lipsku informuje Euro info centrum Bratislava na svojej webovej stránke. Sieť Euro info centier tvorí 263 centier (EIC) a 11 korešpondenčných centier (EICC) založených Európskou komisiou -- Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie v 39 krajinách Európy a Stredomoria. Centrá slúžia ako spojivo medzi organizáciami v jednotlivých krajinách a príslušnými článkami Komisie. Ich spoločným cieľom je podpora malých a stredných podnikateľov. EIC Bratislava je organickou súčasťou hostiteľskej organizácie, ktorou je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Euro info centrum poskytuje informácie týkajúce sa podnikateľského prostredia európskych krajín a krajín Stredomoria, pre slovenských i zahraničných podnikateľov.

20. máj 2022 19:08