StoryEditor

Iba jedna skupina s nárastom

25.10.2002, 00:00

Obdobie od 6. do 11. septembra ukončila iba jedna skupina otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností s nárastom. Celá akciová skupina fondov klesla, ostatné ukončili uvedené obdobie zmiešane. Fondy peňažného trhu zaznamenali za mesiac zhodnotenia od 0,26 do 0,73 % v slovenskej mene a 0,13 % v eurách. Z dlhopisovej skupiny sa najviac darilo fondom investujúcim do slovenských dlhopisov. Fondom denominovaným v slovenskej korune investujúcich do zahraničných mien sa veľmi nedarilo, dosahovali niekoľkopercentné straty. Zo zahraničných fondov sa darilo hlavne fondom vedeným v americkom dolári. Akciové fondy majú za sebou ďalší negatívny mesiac, v ktorom najnižší pokles predstavoval 2 % a najvyšší 16 %. Zmiešaná skupina fondov zažila zmiešané výkonnosti. Zhodnotili iba fondy investujúce do slovenských titulov. Zo strešných fondov sa zhodnotil iba jeden. Predaje podielových fondov v tomto období dosiahli hodnotu necelých 850 mil. Sk. Pod túto vysokú hodnotu sa podpísal vstup seed capitalu do zmiešaných fondov Sporo Asset Management. Najväčší podiel z investícii získala zmiešaná skupina fondov -- 393 mil. Sk. S novými investíciami vo výške 242 mil. Sk sa môže pochváliť peňažná skupina fondov. Do dlhopisovej skupiny smerovalo približne 183 mil. Sk. Akciové fondy predali podielové listy za vyše 28 mil. Sk. Do strešnej skupiny fondov smeroval tentoraz necelý milión korún.

21. máj 2022 01:22