StoryEditor

„Záhadný“ osobitný účet v kampani

17.09.2002, 00:00
V roku 1991 vláda podľa zákona SNR z roku 1990 zriadila osobitný účet, na ktorý mali plynúť peniaze z malej privatizácie a z likvidácie štátnych podnikov. Správcom účtu bolo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Z peňazí na osobitnom účte ministerstva počas troch vlád Vladimíra Mečiara vraj záhadne zmizlo 12 miliárd korún. Vy ste mali prvý, ako minister privatizácie, v júni 1993 podpísať z neho prevod 7 miliárd Sk v prospech Fondu národného majetku. O deväť rokov na to vás polícia obvinila, že ste tak urobili bez udania dôvodu, protizákonne.

- Vyšetrovateľka Odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti MV SR začala 20. mája 2002 proti mne za to trestné stíhanie. Obvinenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a sprenevery pokladám za absurdné. Fond národného majetku SR vždy bol a je zo zákona vlastníkom prostriedkov na osobitnom účte ministerstva. Dôvodová správa k zákonu č. 253/91 Zb. uvádza, že "príjmovým zdrojom fondu majú byť aj finančné prostriedky podľa zákonov č. 403/90 Zb. o tzv. malej reštitúcii a č. 427/91 o malej privatizácii. Prevod týchto prostriedkov na fond je finančnou transakciou ex lege, teda zo zákona! Ako teda môže niekto tvrdiť v súvislosti s prevodom týchto prostriedkov, že "neexistoval žiadny právny titul na jeho realizáciu"? Postupoval som teda nie protizákonne, ale, naopak, napĺňal zákon. Bol som teda obvinený z dodržiavania zákona.

Takže ste nič zo 7 miliárd nespreneverili? Mali by ste takúto možnosť, ak sa presúvali nekontrolovane, ako sa tvrdí v médiách, ktoré mali prístup k vyšetrovaciemu spisu...

- Ako nekontrolovateľne? Existuje predsa doklad, že odišli z osobitného účtu ministerstva a že fond ich prijal, nestratili sa. Obvinenie zo sprenevery je teda ešte väčšia absurdita. Podľa zákona je spreneverou prisvojenie si cudzej veci. To však vyšetrovateľka akosi prehliadla. Samozrejme, je nezmysel, že by som si z tých 7 miliárd niečo prisvojil. Previedol som ich na vlastníka, na FNM.

Za vinu vám kladie, že ste podpísali prevod týchto prostriedkov na FNM bez akéhokoľvek ich zúčtovania.

- Ministerstvo sa ako správca príjmov z malej privatizácie voči ich vlastníkovi (FNM) nemá právo domáhať sa "uvedenia dôvodu a účelu použitia". Zákon hovorí, že medzi ministerstvom a fondom sa vykonáva pravidelné zúčtovanie príjmov a výdavkov fondu. "Protizákonnosť" vyplýva z nesprávnej interpretácie zákonov. Vyšetrovateľka sa chytila slova "zúčtovanie" a dotvorila si zákon. Ako som sa dočítal v denníku SME, fond mal najprv prostriedky vynaložiť a potom požiadať ministerstvo o ich preplatenie. Neskôr týždenník Plus 7 dní uverejnil verziu, podľa ktorej malo ministerstvo schvaľovať výdavky fondu.

A nemalo?

- Samozrejme, že nemalo, lebo všetky príjmy z privatizácie sú zo zákona vlastníctvom FNM. Ministerstvo bolo len dočasným správcom prostriedkov z malej privatizácie, lebo malá privatizácia predbehla zriadenie FNM. Ministerstvo musí preukázať vlastníkovi, že prostriedky, ktoré previedlo na fond, sú menšie iba o zákonné platby, ktoré z nich ministerstvo vykonalo. A nie naopak!

Predsa len ministerstvo na rozdiel od FNM je ústavný orgán, je pod kontrolou. Fond ministerstvo nekontrolovalo?

- Nie. Ministerstvo privatizácie voči FNM nemalo žiadnu kontrolnú funkciu.

Vy ste však v tom čase boli súčasne aj prezidentom prezídia FNM SR.

- Viedol som fond, ale nie ako minister privatizácie. To, že sa spojili tieto dve funkcie v jednej osobe neznamená, že ministerstvo malo kontrolnú funkciu voči fondu.

Ale ako predseda prezídia FNM iste viete, čo sa potom s tými peniazmi stalo. Vraj odchádzali nekontrolovateľne do rozličných inštitúcií...?

- Účel, na ktorý sa mali vynaložiť, prerokovalo prezídium FNM, čiže prevodu predchádzalo rokovanie prezídia. V rámci novej koncepcie privatizačného procesu sme rozhodli príjmami z privatizácie posilniť kapitálové vybavenie bánk, ich úverovaciu schopnosť, aby sa spriechodnili štandardné metódy privatizácie. Avizoval som to v diskusnej relácii STV niekoľko mesiacov pred inkriminovaným prevodom.

Ale išlo o peniaze, ktoré sa mali použiť na rozvoj obcí, na reštitúcie. Fondu a ministerstvu sa vyčíta aj to, že ich zhodnocovali na termínovaných vkladoch.

- Nech si vyšetrovatelia i novinári prečítajú všetky zákonné tituly, na ktoré môže FNM peniaze použiť. Zákon, ktorým sa okrem iného aj zriadil FNM, prešiel viacerými novelami. Jeho znenie platné v čase rokovania prezídia FNM koncom mája 1993, ktoré rozhodlo o posilnení bánk, rozširovalo - s účinnosťou od 1. januára 1993 - možnosť použiť majetok fondu v § 11 "na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov" (písm. f) a "na kapitálový vklad do subjektov zabezpečujúcich fungovanie kapitálového a peňažného trhu" (písm. m).

Na nič iné sa nepoužili?

- Mali byť použité v súlade s materiálom, ktorý prerokovalo prezídium FNM v máji 1993. Či sa použili v súlade s ním, dnes neviem posúdiť, už som tam nebol, o dvanásť dní, od 22. júna 1993, ma odvolali z funkcie ministra, a tým zároveň aj predsedu prezídia FNM a materiál ani zápisnica z rokovania sa nedochovali.

Mohol mať niekto záujem na tom, aby sa nedochovali?

- Ja neviem, ťažko dnes povedať. To sa udialo pred viac ako deviatimi rokmi. Zmienka o rozhodnutí FNM sa však objavila v spise obchodného registra Konsolidačnej banky.

Je možné, že pri zložitých transakciách sa obohatili aj nejakí jednotlivci či najvyšší predstavitelia štátnych inštitúcií? Dá sa to vôbec zistiť, ak sa doklady nezachovali?

- Na FNM je doklad, že peniaze prišli. FNM mal svoje účtovníctvo, výpisy z účtov sa nemohli rozplynúť. Dá sa vysledovať, na aké účely sa použili. Nepredpokladám, že 7 miliárd sa niekde vsiaklo ako voda do piesku.

Špekuluje sa, že dôvodom vášho odvolania vzápätí po podpísaní prevodu prostriedkov na FNM mohlo byť aj úsilie predsedu vlády Vladimíra Mečiara ovládnuť miliardy z účtu.

- Naznačovali mi, aby som vypovedal, že ma na prevod naviedol, alebo dal príkaz Mečiar. Nebolo to tak. Prevod som musel urobiť zo zákona.

Prečo sa jeho zákonnosť začala posudzovať až po deviatich rokoch? Čo bolo impulzom na vyšetrovanie?

- Mám pocit aj podľa spôsobu medializácie tohto prípadu, že bolo potrebné vyrobiť predvolebný škandál, diskreditovať nejaké osoby. Aj ťažkopádne tempo vyšetrovanie dáva tušiť, že účelom hry je nechať kauzu otvorenú minimálne do volieb. Veď k obvineniu z 20. mája 2002 som bol vypočutý až 1. augusta. Krajská ani generálna prokuratúra na moje sťažnosti zatiaľ ani nereagovala.

V politike nie ste, vo voľbách nekandidujete. Na čo by vás bolo treba pred voľbami škandalizovať?

- Nemusím byť konečným cieľom, ale nástrojom na kompromitáciu niekoho ďalšieho.

V kauzách, kde ide o 7 miliárd Sk, sedia obyčajne obvinení vo vyšetrovacej väzbe, aby neovplyvňovali svedkov alebo neutiekli. Máte nejakú protekciu?

- To je len potvrdením, že kauzu nemohli myslieť vážne, že nemá oporu v zákone a ide iba o diskreditačnú kampaň. Nešlo predsa o žiadnu utajenú finančnú transakciu, ale o úplne transparentný prevod finančných prostriedkov v zmysle zákona, ktorý som ešte pred jeho realizáciou avizoval v STV, ktorý schválil kolektívny orgán - prezídium FNM.

Ministerka privatizácie Mária Machová tiež pokladá aj túto kauzu za súčasť predvolebnej kampane a mnohé zverejnené informácie o nej za dezinformácie. Navyše, vraj dvaja právnici majú na to tri názory...

- Preto žiadam prokuratúru zastaviť trestné stíhanie.

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
15. august 2022 21:39