StoryEditor

Musia sa splniť prísne pravidlá

14.05.2003, 00:00

Rozvoj regiónov a podpora z fondov EÚ bola ústredná téma včerajšieho diskusného fóra HNClubu -- Klubu Hospodárskych novín. Hosťami boli podpredseda vlády SR Pál Csáky, minister výstavby a verejných prác László Gyurovsky a primátor Banskej Bystrice Ján Králik.
Vicepremiér Pál Csáky v úvodnom vystúpení priblížil koordináciu rozhodovacích procesov o štrukturálnych fondoch. Predvstupové fondy končia a ich čerpanie bude dobiehať do roku 2006. Povstupové európske fondy sa budú dať čerpať od dňa vstupu do EÚ. Podpredseda vlády hovoril o cieľoch štrukturálnych fondov, ktoré zároveň vymedzujú spôsob využitia i relevantné subjekty. Upozornil na dôležitosť Národného rozvojového plánu a sektorových regionálnych plánov, ktoré sa teraz prerokúvajú aj za účasti regiónov. Aj keď tieto dokumenty ešte nie sú schválené v Bruseli, sú vystavené na internete a možno ich využiť. Venoval sa aj inštitucionálnemu usporiadaniu riadiacich orgánov, vzťahom medzi nimi a úlohe vlády pri príprave, čerpaní a kontrole použitia európskych prostriedkov.
Minister Gyurovsky medzi podmienkami čerpania fondov uviedol súlad s Národným rozvojovým plánom, vhodný legislatívny rámec, technický systém na prijatie a hodnotenie pomoci a národné orgány pripravené na implantáciu. Najväčším problémom sú dostatočné administratívne kapacity. Žiadatelia by sa nemali spoliehať na krasorečnenie, ale žiadosti musia mať náležitosti. Nutnými podmienkami na akceptáciu je vlastnícke vyrovnanie pozemkov, platné stavebné povolenie a spolufinancovanie. Upozornil na možnosť oživiť neuplatnené projekty z predvstupovej pomoci pri uchádzaní sa o povstupovú pomoc. Informovanie je povinnosťou štátnych orgánov. Najdôležitejšími kanálmi budú internet, priamy kontakt s podnikateľmi, mestami a obcami, vystúpenia v médiách.
Primátor Banskej Bystrice J. Králik poukázal na to, že na cestný ťah Budapešť -- Salgótarján na slovenskom území nenadväzuje zodpovedajúca komunikácia na slovenskom území. Infraštruktúra, najmä na strednom Slovensku, bola ústredným predmetom rozsiahlej diskusie. Hovorilo sa o viacerých variantoch cestných ťahov a modeloch ich financovania. Poukázalo sa na nezastupiteľnú úlohu štátu pri príprave a presadzovaní projektov ašpirujúcich na čerpanie európskych fondov.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/aktualny, menuAlias = aktualny, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
15. august 2022 18:58