StoryEditor

Transacty dominuje na trhu SR

24.06.2003, 00:00

Spoločnosť Transacty Slovakia, a. s., predtým Autorizačné centrum Slovenska, a. s., včera predstavila svoje ambície stať sa nezávislým poskytovateľom služieb v oblasti spracovania platobných transakcií v strednej a vo východnej Európe. V súčasnosti poskytuje on-line služby v oblasti autorizácie a spracovania dát väčšine retailových bánk na Slovensku.
Spoločnosť zmenila svoj názov v apríli 2003, jej majoritným akcionárom je nórsky Telenor s 59,34-percentným podielom. Na domácom trhu bezhotovostných transakcií si Transacty udržiava najväčší podiel. Dôležitý je najmä počet spravovaných kariet (1 275 000), ako aj počet EFT POS terminálov (55 %) a ATM terminálov (62 %) pripojených na Transacty. Vlastné autorizačné centrá majú u nás iba Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. Tie sa delia o zvyšný podiel na trhu terminálov. Transacty Slovakia očakáva v priebehu dvoch až troch rokov dvojnásobný počet bankomatov na Slovensku.
Slovenský bankový trh sa postupne stáva súčasťou globálneho trhu a po vstupe Slovenska do EÚ sa medzinárodné trendy prejavia aj v oblasti poskytovania procesingových služieb. "Banky čoraz viac koncentrujú úsilie na svoj hlavný predmet podnikania a aktivity spojené s kartovým podnikaním prenechávajú špecializovaným spoločnostiam, outsourcujú ich," povedal Peter Gabriž, generálny riaditeľ Transacty Slovakia.
Novinkou na trhu je od januára 2003 komplexná služba Risk Monitoring, ktorá sleduje a vyhodnocuje rizikové transakcie prostredníctvom platobných kariet. K zvýšeniu bezpečnosti prispejú aj čipové karty, ktorých zavedenie záleží na rozhodnutí banky. Technologicky je Transacty Slovakia pripravené. "Poznáme potreby bánk a sme pripravení na kompletný outsourcing procesingových služieb a zavádzanie noviniek," dodal Gabriž.

25. máj 2022 21:05