StoryEditor

Rekordný objem obchodov na BCPB

13.02.2002, 23:00

V minulom mesiaci dosiahla Bratislavská burza cenných papierov (BCPB), a. s., Bratislava vyšší objem obchodov ako za prvé tri roky svojej činnosti. Napriek tomu, že január mal iba 19 obchodných dní, objem obchodov sa vyšplhal takmer na 110 mld. Sk v 959 transakciách. Je to historicky najvyšší mesačný objem na bratislavskej burze. Informoval o tom Štefan Molnár z BCPB. V medziročnom porovnaní ide o 3,4-percentný nárast. Medzimesačne sa objem zvýšil 2,5-násobne. "Dominovali priame obchody a v rámci nich obchody s dlhopismi," uviedol Š. Molnár. Napriek pozitívnemu vývoju burza vonkoncom nemá dôvod na oslavu, pretože likvidita trhu je veľmi nízka. Objem obchodov podľa predstaviteľov burzy nevypovedá o kvalite trhu.
Na rekordnom raste obchodov mali rozhodujúcu zásluhu dlhopisy, pri ktorých finančný objem dosiahol rekordných 107,05 mld. Sk v 186 transakciách, čo v medzimesačnom porovnaní predstavuje takmer trojnásobný nárast. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol rast zhruba 3-percentný. Na celkovom objeme januárových obchodov sa dlhopisy podieľali 98 %. Najvyššie objemy zaznamenali štátne dlhopisy série 143 (29,2 mld. Sk), 142 (22,6 mld. Sk) a 144 (16,0 mld. Sk). Spomedzi neštátnych dlhopisov z kótovaného hlavného trhu sa najviac darilo dlhopisom Nafty Gbely (93, 2 mld. Sk). Najúspešnejšími dlhopismi na voľnom trhu boli podnikové dlhopisy SCP (343 mil. Sk). V priebehu mesiaca bolo na trh kótovaných dlhopisov prijatých celkovo 6 emisií v celkovom objeme 15,6 mld. Sk, z toho 4 emisie štátnych a 2 emisie podnikových dlhopisov (CAC Leasing Slovakia, a. s., a Hypotekárne záložné listy Tatra banky, a. s.). Trhová hodnota dlhopisov bola ku koncu januára 301,1 mld. Sk, z toho na kótované emisie pripadlo 250,1 mld. Sk.
Obchody s akciami na rozdiel od dlhopisov v minulom mesiaci poklesli, a to viac ako o polovicu. V 723 transakciách sa zobchodovalo približne 6 mil. akcií v hodnote 2,3 mld. Sk. Z medziročného pohľadu objem obchodov s akciami vzrástol o 25 %. Najväčší záujem na kótovanom hlavnom trhu prejavili investori o emisiu akcií Slovnaft a VSŽ. Na nekótovanom trhu sa najviac darilo emisii Novácke chemické závody. V prvom mesiaci roka exspirovali na BCPB tri verejné prísľuby vypísané ešte v decembri 2001, z ktorých jedine verejný prísľub na akcie emitenta Reštitučný investičný fond skončil úspešne. Trhová hodnota akcií registrovaných na burzových trhoch ku koncu januára dosiahla 127,04 mld. Sk Medzimesačne sa znížila o 24 % v dôsledku zrušenia verejnej obchodovateľnosti emisie s najvyššou nominálnou hodnotou na BCPB, Slovenských elektrární, a. s. Emisia bola vyradená kvôli transformácii pôvodnej akciovej spoločnosti na tri nové. V priebehu mesiaca bola na voľný trh prijatá jedna emisia akcií v objeme 88,3 mil. Sk. Slovenský akciový index SAX, ktorý sa už viac ako pol roka sa drží nad svoju východiskovou hodnotou 100 bodov, uzatváral mesiac na úrovni 120,71 bodu s miernou 0,05%-percentnou stratou.

21. máj 2022 08:45