StoryEditor

Na činnosť audítorov bude dozerať novovytvorený úrad

22.08.2007, 16:45
Autor:
TASRTASR

Verejný dohľad nad audítormi a audítorskými spoločnosťami by mal mať od budúceho roka na starosti novovytvorený Úrad dohľadu nad výkonom auditu. Jeho vznik predpokladá návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, ktorý dnes s pripomienkou schválila vláda SR.
Návrh zákona upravuje zriadenie a pôsobnosť úradu, ako aj jeho postup pri vykonávaní dohľadu nad výkonom auditu. Okrem toho tiež upravuje postavenie a činnosť audítorov, audítorských spoločností, asistentov audítora, definuje audit a podmienky, za ktorých sa môže vykonávať. Zaoberá sa tiež pôsobením komory audítorov.
Príprava nového zákona súvisí s implementáciou smerníc Európskej únie (EÚ). Zásadne novou požiadavkou v doterajšom systéme výkonu audítorskej činnosti je pritom podľa Ministerstva financií (MF) SR práve vytvorenie útvaru verejného dohľadu nad audítorskou profesiou. "Zriadenie úradu je v súlade s požiadavkou smernice na vytvorenie účinného a nezávislého systému verejného dohľadu nad audítormi a audítorskými spoločnosťami a úlohami súvisiacimi so zvýšením kvality práce audítorov a audítorských spoločností," vysvetľuje ministerstvo.
V oblasti zvýšenia kvality práce audítorov a audítorských spoločností a dohľadu nad výkonom auditu bude niesť úrad konečnú zodpovednosť za vydávanie osvedčení o spôsobilosti na výkon auditu, zápis audítorov a audítorských spoločností do príslušných zoznamov. Na starosti bude mať tiež prijímanie audítorských štandardov a etického kódexu, prijímanie štandardov vnútornej kontroly kvality audítorských spoločností a auditu, sústavné vzdelávanie audítorov, systém zabezpečenia kvality, systém prešetrovania a sankcií audítorov a audítorských spoločností.
Rezort financií navrhuje kombinovaný spôsob financovania úradu, a to zo zdrojov štátneho rozpočtu aj príspevkov subjektov verejného záujmu. "Financovanie výdavkov na zriadenie, prevádzku úradu a správu úradu bude hradené zo štátneho rozpočtu," spresňuje MF. Členstvo v orgánoch úradu nebude honorované, zo štátneho rozpočtu by sa mali hradiť iba skutočné cestovné a vecné výdavky inštitúciám, ktorých zamestnanci budú členmi jednotlivých orgánov úradu. Výdavky na financovanie výboru pre medzinárodné účtovné štandardy a výboru pre zabezpečenie kvality auditu navrhuje ministerstvo hradiť z príspevkov účtovných jednotiek, ktoré sú subjektmi verejného záujmu. Náklady na audítorské skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšanie audítorov sa budú hradiť z úhrad za tieto úkony prijatých od povinných osôb.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/ekonomika-a-firmy, menuAlias = ekonomika-a-firmy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
01. február 2023 17:52