StoryEditor

LRV odporučila vláde schváliť 9 návrhov ekonomických zákonov

18.09.2007, 17:18
Autor:
TASRTASR

Legislatívna rada vlády (LRV) SR odporučila vládnemu kabinetu schváliť 9 návrhov zákonov ekonomického charakteru, ak predkladatelia materiálov doplnia pôvodné návrhy o nové pripomienky.
Medzi odobrenými právnymi normami je návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Zmluva predstavuje právny rámec, ktorý upravuje oblasť medzinárodných kapitálovo-investičných tokov.
Súhlas LRV má aj novela zákona o stavebnom sporení. Jej pridané ustanovenia odstraňujú obmedzenie poskytovania finančných služieb v oblasti financovania bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území SR len osobám s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenska.
Aj návrh zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja LRV posúdila a zaradila na rokovanie vlády. Podľa návrhu ide v súlade s príslušnou smernicou Rady ES o zavedenie zdaňovania elektriny a pevných palív (uhlie a koks), ktoré doposiaľ nepodliehali spotrebnej dani.
Materiál predkladateľa rezortu financií - novelu zákona o dani z príjmov LRV odporučila vláde schváliť. Cieľom návrhu zákona je legislatívne spresniť, resp. doplniť niektoré jeho ustanovenia tak, aby ich využitie v praxi zabezpečovalo právnu istotu.
Viacero návrhov prerokovaných na LRV pripravil rezort práce. Všetky LRV posunula do ďalšieho legislatívneho procesu. Z nich je to návrh zákona o minimálnej mzde, ktorý definuje nový postup na úpravu sumy minimálnej mzdy s dôrazom na vyjednávanie sociálnych partnerov. Rovnako kladne LRV prijala aj nariadenia vlády SR o výške mesačnej minimálnej mzdy, ktorá bude v sume 8 100 Sk s platnosťou od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2008. Súhlasné stanovisko s jednou pripomienkou vyjadrila LRV aj k návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Návrh sprísňuje podmienky nároku na príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa, a to matke dieťaťa o povinnosť preukázať, že od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva sa pravidelne mesačne zúčastňovala na preventívnych prehliadkach u gynekológa.
LRV nemala námietky pri rokovaní o návrhu novely Obchodného zákonníka a o novele zákona o obchodnom registri. Okrem odstraňovania niektorých nedostatkov návrh do právneho poriadku SR preberá príslušné európske smernice týkajúce sa zakladania akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania (ZI).
Návrh novely zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby LRV odporučila vláde schváliť. Predmetná právna norma obsahuje dikciu, že nemôže byť privatizovaný a predaný 34-% podiel na ZI a. s. Letisko M.R.Štefánika Airport Bratislava.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/ekonomika-a-firmy, menuAlias = ekonomika-a-firmy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
27. september 2023 05:10