StoryEditor

Ministri odsúhlasili novelu zákona o poštových službách

30.01.2008, 11:08
Autor:
SITASITA

So zámerom zamedzenia možnosti obchádzania zákona o poštových službách v časti upravujúcej rozsah poštovej výhrady navrhla skupina poslancov NR SR za SNS prijatie novely uvedeného zákona. Novela spočívajúca v gramatickej a vecnej oprave textu zákona o poštových službách má podľa navrhovateľov zabezpečiť jeho zosúladenie s interpretáciou poštovej legislatívy v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) a tiež s jej pripravovanou 3. poštovou smernicou. Európsky parlament ju prijal v prvom čítaní vlani v júli a Rada EÚ v októbri. Vláda v stredu s navrhovanou poslaneckou novelou vyjadrila súhlas.
"Poštová výhrada, ktorá predstavuje monopol na listy do 50 gramov, je v rámci členských štátov Európskej únie štandardnou formou kompenzácie nákladov poštového podniku, ktoré sú spojené so zabezpečovaním univerzálnej poštovej služby," zdôvodňujú navrhovatelia potrebu prijatia novely. Univerzálna poštová služba je podľa nich zase povinnosť štátu predstavujúca zabezpečenie poskytovania súboru poštových služieb.
Ak by pokračoval doterajší stav, mohlo by podľa iniciátorov novely zaniknúť opodstatnenie existencie poštovej výhrady, a to tým, že ekonomicky najzaujímavejšie transakčné zásielky budú realizované prostredníctvom alternatívnych poštových operátorov. Rovnako by to mohlo viesť k potrebe iného spôsobu kompenzácie nákladov za výkon univerzálnej poštovej služby štátom. "Pre Slovenskú poštu, a. s., ako poskytovateľa univerzálnej poštovej služby, predstavujú príjmy z transakčných zásielok najpodstatnejšiu časť z celkového objemu výnosov zo všetkých zásielok spadajúcich do poštovej výhrady pre listy do 50 g," tvrdia navrhovatelia. Alternatívni poštoví operátori podľa autorov novely využívajú nejednoznačnosť zákona o poštových službách. Preberajú najbonitnejších klientov Slovenskej pošty, podávajúcich listy do 50 gramov, čím majú porušovať poštovú výhradu.
"Uvedený stav vytvára reálne veľmi významné riziko výpadku významnej časti príjmov zo služieb spadajúcich do poštovej výhrady, čo môže spôsobiť dramatický prepad vo výnosoch Slovenskej pošty a priamy tlak na zvyšovanie ceny listov do 50 g., čo postihne predovšetkým obyvateľov a orgány štátnej správy," upozorňujú navrhovatelia novely. Pôvodný termín liberalizácie poštových služieb od 1. januára 2009 bol posunutý na začiatok roku 2011, pričom nové členské štáty EÚ a niekoľko presne špecifikovaných pôvodných členov únie budú môcť otvoriť svoje poštové trhy až od 1. januára 2013.
Vládny kabinet schválil aj návrh novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Navrhovanou novelou zákona sa majú sprísniť podmienky pri odnímaní poľnohospodárskej pôdy pre stavebné a iné nepoľnohospodárske zámery prostredníctvom inštitútu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy. Takéto odvody by mali smerovať do štátneho rozpočtu. "Zvýšenými príjmami štátneho rozpočtu z príjmov za odvody sa zabezpečí financovanie aktivít rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR formou bilančne vyrovnaného salda medzi príjmami a výdavkami rozpočtu rezortnej kapitoly v príslušnom rozpočtovom roku," uvádza ministerstvo.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/ekonomika-a-firmy, menuAlias = ekonomika-a-firmy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
06. október 2022 19:40