StoryEditor

Občiansky zákonník

02.09.2002, 00:00

Násilie voči spolubývajúcim vrátane tzv. domáceho násilia bude môcť byť sankcionované obmedzením práva na užívanie spoločného bytu alebo domu. Rozhodli o tom poslanci, keď prehlasovali veto prezidenta SR Rudolfa Schustera. Ten odporúčal, aby bolo súdne rozhodnutie o obmedzení tohto práva doplnené ustanovením, že je tak možné urobiť v prípade, ak súd zároveň určí primeranú náhradu. Tým by sa však stal zákon neúčinný, pretože obeť násilia by musela útočníkovi napríklad obstarať náhradné ubytovanie. Poslanci sa stotožnili s názorom, že obmedzením užívacieho práva občan nestráca vlastnícke práva k bytu alebo domu, ktoré sa musia vyrovnať v prípade rozvodu. Novela Občianskeho zákonníka upravuje zároveň oblasť záložného práva a rozširuje možnosti jeho využívania aj v prípade hnuteľného majetku. Novela umožňuje zakladať nielen hmotné veci, ale napríklad aj budúce práva. Zároveň sa novelou ruší aj prednostné záložné právo daňových úradov. Týmito krokmi sa zvýši dostupnosť bankových úverov najmä pre malých a stredných podnikateľov, ale aj živnostníkov. Banky sa totiž obávali poskytovať úvery, pretože v prípade konkurzu dlžníka mali prednostné právo na uspokojovanie svojich pohľadávok daňové úrady.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/parlamentne-noviny, menuAlias = parlamentne-noviny, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
25. jún 2022 15:56