StoryEditor

Huty DAM stále problémové

03.04.2002, 00:00

Bratislava, Miškovec (hn/ab)
Do výstražného štrajku vstúpili ešte minulý týždeň zamestnanci hút DAM Steel Rt. v Miškovci. Dôvodom je neúspešné rokovanie s talianskymi vlastníkmi o mzdových požiadavkách. Podľa odborárskeho predáka Józsefa Ágothaiho trvali zamestnanci spočiatku na 19-percentnom náraste miezd, neskôr ustúpili na 10 %. Napriek tomu niekoľko mesiacov trvajúce rokovania neviedli k dohode. Podľa odborárov zárobky v hutách za posledné 3 -- 4 roky takmer vôbec nevzrástli. Jedným z hlavných dôvodov je, že v miškoveckých železiarňach, ktoré sa ocitli niekoľkokrát v konkurze, sa vystriedalo od začiatku 90. rokov viacero vlastníkov. Napriek desiatkam miliárd forintov štátnej pomoci hospodárili stratovo a trpeli prezamestnanosťou. Z pôvodných vyše 15-tisíc pracovníkov v nich zostalo v súčasnosti okolo 1 300.
V rokoch 1998 -- 2000 boli huty vo vlastníctve VSŽ, a. s., Košice. Košická spoločnosť v nich získala za symbolický dolár 77-percentný podiel. Nedokázala však krízu vo fabrike zvrátiť. Huty skončili na jar 2000 v konkurze. Vlani v apríli ich kúpila talianska spoločnosť Cogne zaoberajúca sa produkciou špeciálnej ocele. Taliani zvíťazili vo verejnej súťaži cenovou ponukou 4,350 mld. HUF a investíciami do rozvoja za 5 mld. forintov. V priebehu roka zvýšili základné imanie spoločnosti z 20 mil. HUF na 7,6 mld. forintov. Požiadavky na vyššie mzdy by predstavovali len 1,5 % všetkých nákladov fabriky, tvrdia odborári.

19. máj 2022 11:49