StoryEditor

Košické železiarne sa menia na ekologickú firmu

16.06.2004, 00:00
Americký investor zásadne zmenil prístup košických železiarní k ekológii. Z jedného z najväčších znečisťovateľov sú dnes podnikom, ktorý sa k životnému prostrediu správa ohľaduplne. Za aktivity v tejto oblasti U.S. Steel Košice získali tohtoročnú Cenu ministra životného prostredia.
Americký investor zásadne zmenil prístup košických železiarní k ekológii. Z jedného z najväčších znečisťovateľov sú dnes podnikom, ktorý sa k životnému prostrediu správa ohľaduplne. Za aktivity v tejto oblasti U.S. Steel Košice (USSK) získali tohtoročnú Cenu ministra životného prostredia.
Železiarne aj popri náraste produkcie znížili negatívny vplyv hutníckej výroby najmä na ovzdušie, vodu a tvorbu odpadov. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Baču za zlepšenými výsledkami sú obrovské investície, permanentné vzdelávanie a aktívna spolupráca s občanmi a so samosprávami. "VSŽ Košice aj pred príchodom Američanov držali krok s platnou ekologickou legislatívou, ale vo vtedajšej situácii bolo jasné, že prísnejšie európske normy nebudú schopné splniť," vysvetľuje generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič. Spoločnosť preto prijala akčný plán ekologizácie, aby sa včas pripravila na podmienky Európskej únie. Plánovanie environmentálnych investícií sa pritom muselo v predstihu zladiť s parametrami produkcie.
USSK investovala v uplynulých troch rokoch do ekologických projektov niekoľko miliárd korún. Ďalšie miliardy vložila do modernizácie technológie s priamym i nepriamym dosahom na životné prostredie. Na riešenie odpadov firma doteraz vynaložila 350 miliónov, na ochranu vôd 180 miliónov a na ochranu ovzdušia 1,5 miliardy korún. V nasledujúcich rokoch bude do posledne menovanej oblasti treba investovať ešte okolo 3,5 miliardy korún. USSK sa už podarilo znížiť tvorbu tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší na tonu produkcie takmer o polovicu. "Výsledkom všetkých týchto aktivít bude splnenie ekologických požiadaviek v stanovených lehotách," dodáva Duchonovič.
Tento rok plánujú železiarne vynaložiť na investičné akcie celkovo 150 až 160 miliónov dolárov (4,9 až 5,3 mld. Sk), z toho asi polovicu na ekológiu.
V čase, keď americký investor kupoval hutnícku časť VSŽ, bolo prvoradým ekologickým problémom odpadové hospodárstvo. Bolo treba ekologizovať staré skládky a na ich mieste postaviť nové, spĺňajúce kritériá ochrany vôd a vybavené monitoringom. Nebezpečný odpad zo železiarní sa ukladá na ploche 140 hektárov. Kapacita skládok je takmer 3,5 milióna kubických metrov a pri súčasnej produkcii by mali vydržať do roku 2008. Snahou USSK je znižovať odpady všetkého druhu a čo najväčší objem z nich recyklovať. V súčasnosti železiarne viac ako 80 percent technologického odpadu spracovávajú na druhotné suroviny.
V oblasti vodného hospodárstva železiarne zmodernizovali čistiarne a vybudovali nepretržité sledovanie stavu kvality odpadových vôd. Vplyv košických železiarní na kvalitu podzemných vôd má pod kontrolou komplexný monitoring, ktorý USSK rozšírila o 31 nových sledovacích vrtov.
Finančne najnáročnejší a najrozsiahlejší je program ekologizácie ovzdušia, ktorý pozostáva z viacerých investícií do odstránenia zdrojov znečisťovania z jednotlivých technologických uzlov. Napríklad po ukončení sekundárneho odprášenia oceliarní by mal už na budúci rok sponad železiarní definitívne zmiznúť známy červený mrak emisií.

Pravidelné zverejňovanie monitoringu životného prostredia
"Dôležité je, aby toto všetko naozaj fungovalo a ľudia to cítili," hovorí Bača. USSK sa preto snaží vplývať na ekologické povedomie regiónu. Pravidelne zverejňuje výsledky komplexného monitoringu životného prostredia. Raz štvrťročne ich tiež zasiela susediacim obciam. Čoskoro budú dostávať tieto správy prostredníctvom starostov i domácnosti.

Emisie tuhých znečisťujúcich látok na tonu vyrobenej tekutej ocele (kilogramy)

2000

2001

2002

2003

2006 *

4,33

4,45

3,38

2,14

2

* Prognóza
Zdroj: U.S. Steel, s. r. o.
20. máj 2022 21:19