StoryEditor

Banské stavby chcú rozšíriť trhy

26.06.2003, 00:00

Pri tržbách viac ako 550 mil. Sk, čo je v medziročnom porovnaní o 62 mil. Sk viac, dosiahli Banské stavby Prievidza vlani hospodársky výsledok po zdanení vo výške 15,5 mil. Sk. Ten bol však o 6,4 mil. Sk nižší ako v roku 2001, čo je dôsledok vysokej konkurencie na stavebnom trhu v SR, ktorá v snahe získať zákazky stláča ponukové ceny nadol. Konštatuje sa to vo výročnej správe, ktorú prerokovalo valné zhromaždenie tejto spoločnosti. To zároveň odsúhlasilo zmenu stanov v súvislosti so vstupom zahraničného investora, švédskeho koncernu Skanska. Súhlasilo aj s niektorými personálnymi zmenami v štatutárnych orgánoch Banských stavieb. Skanska vstúpila na slovenský trh vo februári tohto roku po viacerých neúspešných pokusoch o získanie slovenskej stavebnej firmy. Od manažmentu odkúpila 76,3 percenta akcií a o súhlas s transakciou požiadala aj Protimonopolný úrad SR, ktorý reagoval kladne. Skanska však zatiaľ nie je zapísaná do zoznamu akcionárov. Zápis odďaľujú požiadavky a žaloby zo strany menšinového akcionára, finančnej skupiny PDSS Bratislava, ktorá odkúpila vlani časť akcií Banských stavieb od zamestnancov a svoj podiel zvýšila na terajších 17 percent. Začiatkom tohto roka Krajský súd v Trenčíne vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal Banským stavbám vykonávať akékoľvek úkony smerujúce k zmenám v zozname akcionárov.
V tomto roku chce spoločnosť zrealizovať stavebné práce za viac ako 650 mil. Sk, pričom ich strategickým zámerom je udržať a rozšíriť svoje trhy v ČR, Slovinsku a Nemecku a dobudovať firmu z technickej i technologickej stránky.

20. máj 2022 06:15