StoryEditor

Od mája európske ochranné známky aj u nás

28.08.2003, 00:00
Vstup do Európskej únie prinesie v oblasti ochrany práv k registrovaným známkam a patentom jednu zásadnú zmenu. Na našom území totiž od dátumu vstupu začnú platiť aj už existujúce ochranné známky a priemyselné vzory spoločenstva. O tom, že podnikateľov tento problém zaujíma, svedčí rozsiahla diskusia na brnianskom veľtrhu Styl a Kabo. Čo to bude znamenať pre doteraz registrované národné ochranné známky a patenty, koľko bude stáť registrácia európskej ochrannej známky a čo v prípade, že registrovaná národná ochranná známka bude rovnaká, ako tá, ktorú už zaregistrovali v Európe, najčastejšie zaujímalo predstaviteľov firiem.
"Naše členstvo v EÚ sa nedotkne práv majiteľov predmetov priemyselného vlastníctva, to znamená ,národných´ ochranných známok či ,národných´ patentov, ktoré sú chránené na základe slovenskej legislatívy. To isté sa vzťahuje aj na ochranné známky registrované v rámci Madridského systému," tvrdí riaditeľka odboru ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR Zdenka Hajnalová. V súčasnosti majú slovenskí prihlasovatelia viac možností registrácie ochranných známok. Patrí k nim registrácia ochrannej známky na území SR prostredníctvom slovenského patentového úradu, medzinárodná registrácia v rámci Madridského systému v členskom štáte podľa výberu prihlasovateľa, registrácia v iných krajinách formou národnej registrácie a tiež registrácia ochrannej známky spoločenstva pre celé územie EÚ prostredníctvom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v španielskom Alicante. "Ani po vstupe SR do EÚ sa tieto možnosti nezmenia. Jedinou výnimkou oproti dnešnému stavu bude možnosť podať prihlášku ochrannej známky spoločenstva priamo na Úrade priemyselného vlastníctva SR," dodáva Hajnalová.
Či už je v EÚ zaregistrovaná rovnaká alebo podobná známka ako má alebo si chce zaregistrovať, sa slovenský podnikateľ môže dozvedieť dvoma spôsobmi. Najjednoduchšia možnosť je podľa patentového úradu požiadať niektorého z oprávnených zástupcov v oblasti priemyselno-právnej ochrany, alebo Úrad priemyselného vlastníctva SR o vykonanie rešerše. Potrebné informácie si záujemca môže vyhľadať aj priamo v databáze ochranných známok spoločenstva, ktorá sa nachádza na internetovej stránke Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (www.oami.eu.int).

Pribudnú spory?

V prípade, že slovenský majiteľ staršieho práva k ochrannej známke alebo patentu nájde v Európe rovnakú alebo podobnú značku, ako je tá jeho a zaregistroval si ju v čase pred vstupom SR do EÚ, bude mať možnosť zakázať používanie kolíznej ochrannej známky spoločenstva na území SR. Rozhodujúce bude, že právo nadobudol v čase pred rozšírením EÚ a stalo sa tak v dobrej viere. Patentový úrad pripúšťa: "Je viac ako pravdepodobné, že kvôli rôznym špekuláciám pribudnú súdne spory." Riaditeľka odboru ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR Zdenka Hajnalová však zdôrazňuje: "Zahraničná prax však hovorí viac v prospech rozumnej dohody, než drahých, a nie krátkych súdnych konaní. Pripravovaná novela zákona o ochranných známkach počíta aj s prípadnými "špekuláciami", a preto prihlášky, ktoré nebudú podané v dobrej viere, úrad nezapíše do registra ochranných známok.
Nemusia však špekulovať iba naši podnikatelia a na svojom národnom trhu. "Môžu existovať snahy zaregistrovať si v Európe známku nášho perspektívneho exportéra," potvrdil počas diskusie o ochranných známkach a EÚ s českými podnikateľmi Václav Šmejkal z European Consulting Institute, čo zrejme platí aj pre Slovensko.

Poplatky za ochrannú známku spoločenstva (v EUR)
˙ Základný prihlasovací poplatok 975
˙ Základný registračný poplatok 1 100
˙ Poplatok za každú triedu tovarov a služieb presahujúcu 3 triedy  200
˙ Poplatok za podanie námietok 350
˙ Poplatok za obnovu 2 500
˙ Poplatok za odvolanie 800
Zdroj: ÚPV SR

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/podniky-a-trhy, menuAlias = podniky-a-trhy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
01. jún 2023 14:40