StoryEditor

Separovaný zber je cestou k nižším poplatkom

15.11.2004, 23:00
Ľubovnianske združenie miest a obcí, ktoré vzniklo v roku 2000, sa zapojilo do spoločného projektu nakladania s odpadmi TRIZUS (triedený zber u spotrebiteľa), ktorý na Slovensku beží už niekoľko rokov. O dva roky neskôr sa do projektu zapojili ďalšie štyri obce a jedno mesto z okresu Kežmarok a jedna obec z okresu Sabinov.

Zber separovaných odpadov od celkovo 54-tisíc obyvateľov z troch miest a 47 obcí v tomto regióne zabezpečuje firma Ekos. Je to obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta Stará Ľubovňa, ktorá sa okrem zberu odpadov zaoberá i správou verejnej zelene a mestských lesov.
"Súčasťou projektu je aj zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov. Organizujeme napríklad besedy v školách o separovanom zbere a snažíme sa vypestovať u detí pozitívny vzťah k týmto aktivitám," poznamenal výkonný riaditeľ spoločnosti Štefan Mikuš. Podľa neho však nie všetci obyvatelia pochopili význam systému TRIZUS v nadväznosti na poplatky za zneškodňovanie odpadov a príjmov za separovaný zber. "Už dnes môžeme hovoriť pri niektorých obciach o rentabilite separovaného zberu. Ide o obce, ktoré dosiahli vyššiu účinnosť separovaného zberu," dodal Mikuš.
Od roku 1993 sa do systému TRIZUS v regióne investovalo 17,35 milióna korún. Štátny fond životného prostredia a ministerstvo životného prostredia prispeli na tento systém, celkovo na osem projektov, viac ako 15 miliónmi korún. "Vďaka tomu sa znížilo finančné zaťaženie obyvateľov. Miestny poplatok za odpady patrí k najnižším na Slovensku, konkrétne v Starej Ľubovni je to 340 korún," zdôraznil Mikuš.
Ekos pravidelne dva razy do roka organizuje stretnutia so starostami miest a obcí, na ktorých riešia otázky spoločných programov odpadového hospodárstva a koncepčné a rozvojové riešenia v oblasti nakladania s odpadmi. "Z týchto stretnutí vyplýva potreba ďalej organizovať propagačnú a osvetovú činnosť. Zároveň však vidíme, že ďalšie skvalitnenie systému separovaného zberu tuhého komunálneho odpadu závisí od zabezpečenia dostatočného počtu zberných nádob a zvozovej techniky, resp. v rozšírení systému separovaného zberu o nové komodity," uviedol Mikuš. Bude potrebné napríklad dobudovať systém o triedenie ďalších komodít, akými sú biologicky rozložiteľné odpady a kovové obaly, ako aj doplniť počet zberných miest a nádob. Ekos plánuje separovaním zmesového komunálneho odpadu zvýšiť účinnosť zberu zo súčasných 8 na 15 percent.

01 - Modified: 2002-12-12 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Trnavský kraj s nereálnym rozpočtom
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/podniky-a-trhy, menuAlias = podniky-a-trhy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
01. júl 2022 16:26