StoryEditor

Spracujú 360-tisíc ton cukrovej repy

23.09.2002, 00:00

V Slovenských cukrovaroch, a. s., Rimavská Sobota, ktorým patria výrobné závody v Seredi a Rimavskej Sobote, vrcholia prípravy na tohtoročnú cukrovarnícku kampaň. Ako HN informoval generálny riaditeľ spoločnosti Dušan Janíček, kampaň sa začne 1. októbra a potrvá do začiatku decembra. Podľa plánu by mali oba cukrovary spracovať 360 tis. ton cukrovej repy a vyrobiť vyše 45 tis. ton cukru. Spoločnosť investovala do kampane 69 mil. Sk a ďalších 50 miliónov poskytla pestovateľom na predfinancovanie úrody a starostlivosť o plodiny. Hlavné investície smerovali do zvýšenia spracovateľskej kapacity v seredskom závode a do automatizácie varenia cukru v Gemeri.
Slovenské cukrovary pracujú podľa normy ISO 9001, pričom produkujú cukor európskej akosti EG2. Tohtoročná úroda cukrovej repy a jej kondícia je podľa predstaviteľov spoločnosti dobrá. Firma má na zber zakontrahovaných vyše 9,2 tis. hektárov repy, počíta s priemernou cukornatosťou od 15,3 do 15,5 % a s výnosmi od 33 do 42 ton z hektára. Slovenské cukrovary poskytli pestovateľom z okresov Košice, Trebišov a Rimavská Sobota účelové pôžičky na nákup modernej techniky vo výške 7 mil. Sk so zámerom zlepšiť výnosy a kvalitu plodiny. V tejto oblasti spolupracujú s poľnohospodármi už niekoľko rokov a snažia sa ich priviesť k štandardným európskym postupom. S týmto cieľoom zriadili firmu Agrobraš, s. r. o., Rimavská Sobota, prostredníctvom ktorej rakúski pestovatelia na vzorových plochách prezentujú vysokoefektívne pestovanie repy. Podľa D. Janíčka sa prvé výsledky tejto spolupráce už prejavujú v lepšej príprave pôdy, starostlivosti o repu a v konečnom dôsledku i vo výnosoch a v kvalite.
Slovenské cukrovary vyviezli tohto roku 7 % produkcie do zahraničia, najmä do Poľska a na Ukrajinu. Ich cieľom je stabilizácia domáceho trhového postavenia, zvýšenie kvality finálneho produktu, zavedenie bežných európskych spôsobov do obchodného styku a ochrana životného prostredia. Podnikateľský plán na tento rok počíta s tržbami v hodnote 1,226 mld. Sk a so ziskom 49 mil. Sk. Podľa slov generálneho riaditeľa sa im tento zámer podarí dosiahnuť.
Na Slovensku v súčasnosti pôsobí päť cukrovarov, ktoré sú vo vlastníctve troch zahraničných nadnárodných spoločností. Slovenské cukrovary sú stopercentnou dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy Agrana International a jej prostredníctvom súčasťou jedného z najsilnejších európskych producentov cukru Süddeutsche Zucker. Zamestnávajú 306 pracovníkov, ktorých počet sa v kampani zvýši o 170 osôb.

17. máj 2022 13:37