StoryEditor

Informácie pre mestá a obce

05.03.2003, 23:00

Žilinská firma MC & M Michalek Consulting & Management (MC & M) vyvinula pre mestá a obce nový informačný systém GPIS (Global Property Intelligence Solutions), ktorý dokáže ušetriť finančné prostriedky a zabezpečiť rýchly prístup k informáciám o ich majetku. O systém sa už zaujímajú predstavitelia VÚC v Trenčíne a Žiline. Podľa výkonného riaditeľa MC & M Jozefa Valkyho ide o transformáciu dát na informácie strategického významu, ktoré slúžia ako podklad na rýchle a účinné rozhodovanie. Systém umožňuje napr. vytypovať najvhodnejšiu lokalitu pre novú investíciu, kde sa zohľadní najvhodnejšia štruktúra potenciálnych zamestnancov, infraštruktúra a pod. Informačný systém GPI môžu mestá a obce použiť v ekonomike, životnom prostredí, zdravotníctve, sociálnom zabezpečení, turistike a kultúre, bývaní a občianskej vybavenosti, vo vzdelaní a verejnom poriadku. "Pripravujeme projekt rozvoja ŽSK a pri jeho realizácii nám efektívne pomôže informačný systém GPIS, ktorý samospráve umožní účinne využívať vlastné zdroje. Pri jeho realizácii očakávam aktívnu účasť primátorov a starostov nášho samosprávneho kraja. Ide aj o ďalší rozvoj cestovného ruchu a turistiky v euroregióne Beskydy. Dôležitá je i prezentácia v zahraničí, aby k nám prišli solventní zahraniční investori," zdôraznil predseda ŽSK Jozef Tarčák. Nový informačný systém GPIS ocenil aj Milan Šikula, riaditeľ Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV. Zdôraznil, že má európske parametre, čo je dôležité pri vstupe SR do EÚ.

23. jún 2022 01:01