StoryEditor

Investičné príležitosti v zdravotníctve

27.09.2005, 00:00

Martin Filko, analytik spoločnosti Sanigest, ktorá sa podieľa na projektoch Svetovej banky a ministerstva zdravotníctva, zameraných na modernizáciu slovenského zdravotníctva.
Nakoľko je z investičného hľadiska zdravotníctvo atraktívne?
-- Zdravotníctvo patrí medzi jednu z najatraktívnejších investičných oblastí, celosvetovo, ako aj na Slovensku. Podiel výdavkov na zdravotníctvo ako podiel na HDP krajiny vo všeobecnosti narastá v súvislosti s hospodárskym rastom, starnutím populácie a zmenou životného štýlu. Vďaka prílevu peňazí dochádza k zmenám v štruktúre odvetvia, čo prináša nové investičné príležitosti.
Aké konkrétne zmeny môžeme očakávať?
-- Ide najmä o posun od nemocničnej k ambulantnej starostlivosti, podstatne vyššiu mieru starostlivosti o dlhodobo chorých a rastúcu úlohu poisťovní pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kým v súčasnosti rozhoduje o spôsobe liečby takmer výlučne lekár, v budúcnosti sa budú na rozhodovaní o liečbe viac podieľať poisťovne.
Ktoré investičné oblasti sú podľa vás najzaujímavejšie?
-- To závisí od toho, v ktorej fáze transformácie sa sektor nachádza. Vyspelé zdravotnícke systémy, ako napríklad v USA, ponúkajú príležitosti najmä v inovatívnych podnikateľských modeloch, kým na Slovensku stále existuje priestor na zavádzanie štandardných manažérskych postupov a konsolidáciu fragmentovaných odvetví, ako napríklad laboratóriá alebo lekárne.
Viete zhodnotiť očakávanú výnosnosť týchto investícií?
-- To je veľmi náročná otázka, keďže na Slovensku neexistujú historické skúsenosti. Môžeme však vychádzať z porovnania s krajinami, ktoré majú spomínanú transformáciu za sebou. Verejne obchodované akcie v niektorých sektoroch, ako napríklad integrované zdravotnícke systémy, farmaceutické firmy alebo nové druhy ambulantnej starostlivosti, výnosom niekoľkonásobne prevýšili benchmark (S & P 500) na americkej burze, kým iné odvetvia ako tradičné poisťovne a nemocnice vo výnosoch zaostali.
Aké typy investorov sa zaujímajú o investovanie v sektore?
-- V súčasnosti sú to najmä finančné skupiny, hoci situáciu monitorujú aj zahraniční, na zdravotníctvo orientovaní investori. Dnes je ich masívny vstup relatívne málo pravdepodobný, ich nástup je možné očakávať skôr v budúcnosti po ukončení úvodných fáz reštrukturalizácie.
Je známe, že finančné skupiny sa momentálne zameriavajú na lekárne. Prečo sú také výhodné?
-- Podiel výdavkov na lieky na celkových zdravotníckych výdavkoch na Slovensku je jeden z najvyšších na svete, čo spolu s garantovanou maržou prispieva k atraktivite odvetvia. Existuje veľký priestor na konsolidáciu a vytváranie sietí lekární s vyššou trhovou silou voči dodávateľom liekov aj klientom. Náklady je zároveň možné obmedziť združením back-office aktivít ako marketing, účtovníctvo, informačné technológie alebo logistika.
Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnosti od 1. septembra predsa tvorbu sietí lekární neumožňuje.
-- Zákon hovorí jasne: držiteľ povolenia môže prevádzkovať len jednu lekáreň. Jedna spoločnosť však môže vlastniť niekoľko právnických osôb, ktoré sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie lekární.
Ďalšou medializovanou oblasťou sú nemocnice.
-- V oblasti nemocničnej starostlivosti existuje nadbytočná kapacita a celý sektor je v strate. Zefektívnením prevádzky nemocníc je možné dospieť k vyrovnanému hospodáreniu, ich výnosnosť však pravdepodobne nebude nadpriemerná. Okrem toho, nemocnice sú do veľkej miery politická záležitosť.
Sú na Slovensku dostatočné ľudské zdroje potrebné na investovanie v zdravotníctve?
-- Sektor je u nás riadený lekármi, ktorí nemusia vždy dostatočne efektívne komunikovať s investormi. Myslím si, že je potrebné vychovať generáciu odborníkov, či už s medicínskym alebo manažérskym pozadím, ktorí by vyplnili práve túto rezervu.
Nemyslíte si, že je nemorálne získavať materiálny prospech zo starostlivosti o zdravie?
-- Samotný princíp ziskovosti je určite v poriadku. Ak by bola zdravotná starostlivosť poskytovaná kvalitnejšie s nižšími nákladmi, je zisk akceptovateľný. Na úrovni poskytovateľov bude zavedenie trhových princípov výhodné pre všetkých zainteresovaných vrátane pacientov. Na úrovni poisťovní je však potenciálne najziskovejšou aktivitou selekcia pacientov, tu je preto ziskovosť prinajmenšom diskutabilná.
Nebol by lepším riešením model s neziskovými nemocnicami?
-- Americké štúdie ukazujú, že súkromné, na zisk orientované nemocnice, liečia horšie a drahšie ako neziskové. Aj tie sú však v súkromnom vlastníctve a vzťahuje sa ne zákon o bankrote. Spravujú ich prevažne cirkvi alebo iné neziskové organizácie, ktoré ich riadia lepšie ako štát alebo ziskovo orientovaní investori. Takéto prostredie sa nedá vytvoriť politickým rozhodnutím, musí sa vyvinúť. Dá sa však predpokladať, že aj relatívne agresívni investori budú nemocnice spravovať efektívnejšie ako štát.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
05. december 2022 01:28