StoryEditor

Elektronické transakcie sú spravidla výrazne lacnejšie

11.10.2005, 00:00
Úlohou elektronického bankovníctva je uľahčiť prístup klienta k jeho účtu a službám poskytovaných bankou. Okrem toho ide aj o spôsob ako môže majiteľ konta ušetriť. Náklady na online transakcie sú totiž nižšie, čo je výhodnejšie aj pre banky, ktoré to zohľadňujú v poplatkoch za služby. Elektronické transakcie sú preto výrazne lacnejšie ako operácie vykonané v pobočke. Zriadenie možnosti využívať tieto služby je pritom veľmi jednoduché. Klient získa elektronické bankovníctvo napríklad automaticky pri zriaďovaní balíkov služieb. Pri bežných účtoch stačí podpísať zmluvu o používaní elektronických služieb. E-banking má niekoľko foriem.
Úlohou elektronického bankovníctva je uľahčiť prístup klienta k jeho účtu a službám poskytovaných bankou. Okrem toho ide aj o spôsob ako môže majiteľ konta ušetriť. Náklady na online transakcie sú totiž nižšie, čo je výhodnejšie aj pre banky, ktoré to zohľadňujú v poplatkoch za služby. Elektronické transakcie sú preto výrazne lacnejšie ako operácie vykonané v pobočke. Zriadenie možnosti využívať tieto služby je pritom veľmi jednoduché. Klient získa elektronické bankovníctvo napríklad automaticky pri zriaďovaní balíkov služieb. Pri bežných účtoch stačí podpísať zmluvu o používaní elektronických služieb. E-banking má niekoľko foriem.
Home banking
Home banking je služba, ktorá klientovi umožňuje narábať s vlastným bankovým účtom z domu alebo práce prostredníctvom osobného počítača. Výhodná je najmä pre podnikateľov a zamestnancov firiem, ktorí denne posielajú veľké množstvo platobných príkazov. Okrem počítača a internetového pripojenia však k jeho využívaniu človek potrebuje aj špeciálny softvér. Jeho cena sa môže v závislosti od banky a verzie programu líši. Za tie najdrahšie človek zaplatí aj 6 000 korún. Platí sa aj za inštaláciu, prípadný následný servis. Banky si spravidla účtujú i za prevádzku služby.
Softvér, ktorý klientovi banka poskytne sa stáva súčasťou jej vlastného systému. Majiteľ účtu získa vlastné prístupové heslo, ktorým sa prihlási a môže vykonávať aktívne aj pasívne transakcie. Teda buď kontrolovať pohyby a stav na účtoch, prezerať kurzové lístky alebo zadávať príkazy na domáci a zahraničný platobný styk, inkasá a pod. Bankový program si podnikateľ môže previazať aj s vlastným účtovníctvom firmy. Všetky platby softvér zaznamenáva v reálnom čase. Preto má používateľ vždy úplný prehľad o všetkých obratoch a aktuálnom stave na účte. Nevýhodou home bankingu je viazanosť programu na jeden alebo viacero konkrétnych počítačov, na ktorých je aplikácia nainštalovaná.
Úroveň zabezpečenia home bankingu je vyššia ako napríklad pri internet bankingu. Celú aplikáciu má klient na vlastnom počítači a príkazy, ktoré odosiela po dávkach do banky, sú zašifrované. Softvér je ďalej chránený PIN kódom a údaje, doručované do banky, sú podpísané elektronickým podpisom, ktorý zabezpečuje, že do odosielaných dát počas prenosu nikto nezasiahol. Používateľ by si však mal zaobstarať kvalitné zabezpečenie proti počítačovým vírusom. Tie totiž dokážu odchytiť dôležité informácie a sprístupniť ich nepovolaným osobám.
Phone banking
Telefonické bankovníctvo, v niektorých bankách označované aj ako Phone banking, patrí k najjednoduchším aj najdostupnejších formám elektronického bankovníctva. Klient pri jeho používaní nepotrebuje žiadne špeciálne zariadenie. Postačí mu telefón, a to buď pevná linka alebo mobil. Pri zadávaní príkazov môže opäť prechádzať automatickým menu alebo komunikovať s priamo pracovníkom banky.
Všeobecné informácie, napríklad kurzový lístok, aktuálne úrokové sadzby alebo informácie o jednotlivých produktoch banky, môže záujemca získať prostredníctvom telefonického bankovníctva aj bez toho, aby s bankou uzavrel akúkoľvek zmluvu. Prístup k informáciám o účte a možnosť vykonávať transakcie cez telefón si však klient musí najprv vybaviť pri návšteve svojej banky. Po podpise zmluvy o poskytovaní služby telefonického bankovníctva získa prihlasovanie meno a heslo. Prípadne aj bezpečnostné predmety ako GRID kartu či elektronický kľúč. Ak zákazník komunikuje s automatickou hlasovou službou, zadáva prihlasovacie údaje aj elektronické príkazy priamo na klávesnici telefónu. Pri komunikácií s operátorom zákazník požadované údaje diktuje. Pre vyššiu bezpečnosť môže svoje prevody zabezpečiť aj vyžadovaním odpovede na automaticky vybranú záložnú otázku.
Výhodnosť telefonického bankovníctva sa môže v jednotlivých bankách líšiť. Transakcie cez telefón sú spravidla lacnejšie ako v pobočke. Nepretržitá prevádzka centra je však dosť nákladná. Preto sa banky snažia klientov viesť skôr k využívaniu iných foriem elektronického bankovníctva. A to aj výškou poplatkov. Napríklad Tatra banka si účtuje za príkaz cez Dialog osem korún, zatiaľ čo za rovnakú transakciu by klient zaplatil pri internet bankingu iba 2,50 koruny. Klient HVB Bank za operáciu cez telefón zasa zaplatí 10 korún, pričom internetová transakcia by ho stála 3,50 koruny. Zriadenie a prevádzku telefonického bankovníctva ponúkajú všetky banky, s výnimkou HVB Bank Slovakia (zriadenie 50 Sk, prevádzka pri firemných klientoch 100 Sk/mes.) a Ľudovej banky (prevádzka 50 Sk/rok) bezplatne.
Internet banking
Na využívanie internet bankingu človek potrebuje počítač s prístupom na celosvetovú sieť. K svojmu kontu sa prihlasuje menom a heslom. Samotné zriadenie služby je bezplatné. Klient však môže potrebovať aj bezpečnostné predmety ako napríklad GRID kartu, čipovú kartu či elektronický kľúč a za tie banka môže vypýtať poplatok alebo zálohu. Za prevádzku služby zákazník opäť vo väčšine bánk neplatí.
Všetky banky pri internet bankingu s klientom komunikujú šifrovane, prostredníctvom bezpečnostného SSL protokolu, aby sa k obsahu posielaných dát nedostali počítačoví piráti či hackeri. Či je stránka naozaj zakódovaná klient zistí podľa toho, či sa mu v dolnej časti okna zobrazí žltá visutá zámka alebo skontrolovaním adresy stránky, ktorá musí začínať https:// namiesto http://.
Napriek šifrovaniu odborníci používateľov internet bankingu upozorňujú, aby na počítači, z ktorého s bankou komunikujú, nespúšťali neznáme programy, neotvárali podozrivú elektronickú poštu, prípadne nenavštevovali internetové stránky pochybného pôvodu. Nebezpečné môže byť aj využívanie on-line služieb na verejných počítačoch v internetových kluboch a kaviarňach. Počítačové vírusy totiž dokážu odchytiť zadávané údaje, ktoré klient odosiela do banky ešte v jeho vlastnom počítači, vrátane prístupového mena a hesla. A potom ich sprístupniť cez internet nepovolaným osobám.
GSM Banking
Rovnako ako iné formy elektronického bankovníctva, aj GSM banking klientovi umožňuje aktívne aj pasívne manipulovať s účtom. Zákazník pritom s bankou komunikuje SMS správami alebo prostredníctvom internetovej aplikácie WAP. Najväčšou prednosťou GSM bankingu je možnosť získavať informácie o pohyboch na účte, priebežnými SMS správami, okamžite potom čo k nim dôjde. A to bez toho, aby sa človek musel neustále prihlasovať. S vykonávaním aktívnych operácií je to už o niečo zložitejšie. Preto sa GSM banking oplatí najmä klientom, ktorí potrebujú občas zaplatiť faktúru alebo šek. Kto chce zadávať viac platobných príkazov, mal by siahnuť radšej po internet bankingu.
Pri zriadení GSM bankingu si banky neúčtujú žiadne poplatky. Transakcie prostredníctvom mobilného telefónu sú rovnako výhodné ako napríklad položky pri internet bankingu. Komunikácia klienta s finančnou inštitúciou prostredníctvom SMS správ ponúka vyššiu bezpečnosť ako napríklad internet banking. Najmä pri využití technológie SIM Toolkit, kde sú informácie šifrované, ponúka GSM banking vysoký štandard ochrany. I v prípade, že komunikácia medzi bankou a klientom nie je zakódovaná, možnosť zachytenia krátkej textovej správy nepovolanou osobou, označujú odborníci za takmer nulovú.

eBanka
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
25. marec 2023 00:43