StoryEditor

Ako zrušiť povolený mínus na konte

09.02.2006, 23:00

Možnosť ísť do mínusu na bežnom účte môže banka ponúknuť jeho majiteľovi aj bez toho, aby ju o to požiadal. Povolené prečerpanie zvykne byť súčasťou balíka služieb, ktorý si v banke kúpil. Ak má teda v banke účet už niekoľko mesiacov, na ktorý sa mu pravidelne pripisuje výplata, môže ho prekvapiť disponibilný zostatok, ktorý je vďaka nečakanému úveru o niekoľko tisíc korún vyšší. Nie je to však pravidlom. Niektoré finančné domy pustia klienta do mínusu na účte naozaj len vtedy, ak ich o to písomne požiada (na pobočke vyplní formulár). Pri podnikateľských účtoch je to takmer pravidlom. Podnikateľom banky spravidla neprideľujú povolené prečerpanie automaticky.

Čo s nechceným úverom
Klient, ktorému banka pridelila debetný limit a nechce ho využívať, má dve možnosti. Tou prvou je, že má prehľad o pohyboch na svojom účte a jednoducho nespadne do mínusu. Alebo kontaktuje banku. "Povolené prečerpanie klientom poskytujeme po splnení bankou stanovených podmienok k bežnému účtu so zakúpeným balíkom služieb. Ak klient nesúhlasí s poskytnutím tejto služby k svojmu účtu, môže prostredníctvom písomnej žiadosti požiadať o jej okamžité zrušenie," hovorí riaditeľ oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Tatra banky Roman Začka.
Slovenská sporiteľňa aktivuje povolené prečerpanie pre občanov -- nepodnikateľov automaticky po štyroch mesiacoch, počas ktorých sa mu pravidelne pripisoval na účet príjem (okrem toho musia splniť aj ďalšie podmienky). "Ak ho však klient nevyužíva, nič ho to nestojí. Ak trvá na jeho zrušení, môže požiadať o jeho zastavenie podaním písomnej žiadosti alebo cez telefonickú službu banky," ozrejmuje hovorkyňa banky Miriam Fuňová.
VÚB banka automaticky prideľuje kontokorentný limit novým klientom, ktorí nevylúčili záujem o túto službu. "Banka po splnení podmienok na jeho poskytnutie zašle klientovi list, v ktorom mu oznámi schválenie úverového limitu a možnosť jeho aktivácie cez telefonickú službu banky alebo na niektorej pobočke," vysvetľuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová.

Kontokorent môže zrušiť aj banka
Kontokorentný úver môže klientovi vypovedať aj banka. Napríklad vtedy, ak nedokáže splatiť úver alebo ho nevyrovná v zmluvne dohodnutom termíne. Banka vtedy postupuje ako pri klasickom úvere. Najprv mu zašle do niekoľkých dní upomienku, nie však viac ako tri. Klientovi zároveň účtuje úroky z nepovoleného prečerpania, ktoré zvyčajne prevyšujú 20 percent ročne. Keď ani to nezaberie, začne vymáhať úver cez súd. V prípade, že bol úver založený, banka si uplatní svoje záložné právo.
Banka môže zrušiť povolené prečerpanie aj na podnikateľskom účte. Napríklad vtedy, ak klient nemá na účte dostatočný obrat a banka nemá prehľad o jeho finančnej situácii. Alebo ak bol na majetok podnikateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na vyrovnanie, zrušenie alebo zánik spoločnosti, prípadne bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie na majetok klienta. Podmienky pre zrušenie povoleného prečerpania sú však uvedené v úverovej zmluve.

22. máj 2022 09:58