StoryEditor

Mobilné lekcie z Japonska

18.09.2002, 00:00

V októbri 2001 uviedol japonský prevádzkovateľ NTT DoCoMo mobilnú službu tretej generácie (3G) s označením FOMA (Freedom of Multimedia Access). FOMA môže poskytovať rýchlosti prenosu do 384 kb/s, čo je výrazne viac než tradičných 9,6 kb/s.
Platí sa za doručené pakety. Obsah ostáva ten istý ako v prípade technológie i-mode (japonská analógia systému GPRS), rýchlosť prístupu sa však výrazne zvýšila. FOMA zariadenia ponúkajú aj niečo navyše -- funkciu videospojenia (videokonferenciu pre dve osoby). Pochopiteľne za predpokladu, že osoba, ktorú chceme vidieť a s ktorou chceme aj komunikovať, má tiež telefón s podporou tejto funkcie. Navyše kamera tvoriaca súčasť mobilu umožňuje poslať obraz ako prílohu e-mailu.
NOVÉ SLUŽBY
NET telefóny poskytujú služby "multiaccess" a "i-motion". Služba multiaccess umožňuje pri použití mikrofónu a slúchadiel súčasný príjem dát a hlasu. Služba i-motion, ktorá začala v novembri 2001, umožňuje príjem 100 kb dát do prístroja N2002 (30 sekúnd videa alebo 100 sekúnd audia). Toto možno využiť na príjem videoklipov, filmových ukážok alebo krátkych filmov s témou pre "dospelých". Niektoré dátové karty možno zabudovať do PC. Karta poskytuje 64 kb/s spojenie smerom od užívateľa a maximálny tok 384 kb/s smerom k užívateľovi. Spoločnosť NTT DoCoMo sa snaží o prirodzený prechod od 2G k 3G, stratégiu prechodu však pripravovala mnoho rokov.
Hladký prechod k 3G
Stratégiu prechodu NTT DoCoMo začala pripravovať už vo februári 1999 v dobe spustenia technológie i-mode vo svojej paketovo prepínanej PDC sieti. Hoci trvalo šesť mesiacov, kým i-mode zaregistroval milión zákazníkov, nárast sľubne pokračoval a v decembri 2001 dosiahol 30 miliónov zákazníkov. Od februára 1999 NTT DoCoMo stále budovala oficiálne i neoficiálne webové sídla pre i-mode, veľkú pozornosť venovala aj dodávaniu mobilných prístrojov s atraktívnym dizajnom.
Základom dlhodobej mobilnej stratégie NTT DoCoMo je jazyk Java, ktorý umožňuje dostať do koncového mobilného prístroja vyspelé grafické aplikácie. Počet užívateľov technológie Java i-mode do decembra 2001 dosiahol 10 miliónov. Užívatelia Javy prenášajú smerom k sebe viac údajov ako užívatelia bez javy, čím dosahujú významne vyšší podiel ARPU, takmer dvakrát.
Je určitým paradoxom, že úspech technológie i-mode spôsobil zníženie ziskov z hlasovej služby, pretože užívatelia častokrát posielajú lacnejšie SMS správy na úkor hlasovej komunikácie. Od technológie FOMA sa očakáva, že pomôže zvýšiť zisky ponukou multimediálnych aplikácií.
Poučenie pre Európu
V Európe prebieha nemilosrdná konkurencia medzi prevádzkovateľmi sietí, výsledkom je skutočnosť, že dodávatelia obsahu sa dostávajú na vedľajšiu koľaj. Zásadne odlišní prístup zvolili Japonci, keď NTT DoCoMo je veľmi štedré a berie províziu len 9 %, pričom zvyšok ostáva pre poskytovateľov obsahu. NTT DoCoMo má príjmy aj z poskytovania účtov (vystavujú ich aj za poskytovateľov obsahu). Poskytovatelia obsahu majú tak bezprostredný záujem o rozvoj technológie i-mode.
Bitka japonských mobilných obrov
V Japonsku sa schyľuje k tvrdému boju medzi dvoma rôznymi 3G mobilnými technológiami. Na jednej strane stojí japonský prevádzkovateľ č. 1 NTT DoCoMo a na druhej japonská spoločnosť č. 2 KDDI. Japonsko je prvou krajinou na svete, ktorá bude zavádzať dva rôzne druhy 3G technológií. Od októbra 2001 DoCoMo spustila komerčnú 3G službu, ktorá ponúka veľmi rýchly bezdrôtový prenos dát, napr. na prenos hudby alebo video telefonáty. Táto služba je založená na technológii W-CDMA (wideband code-division multiple access). Konkurent KDDI prichádza s technológiou CDMA-2000, ktorá má silnú podporu v Južnej Kórei a pripravuje si pôdu aj na čínskom trhu, podporu má aj v USA (Sprint).
Technológia W-CDMA je drahšia a modernejšia ako CDMA-2000. Zástancovia CDMA-2000 však uprednostňujú jej nízku cenu a evolučný vývoj. Zavedenie technológie DoCoMo vyžaduje vybudovať úplne novú sieť a viacmesačné uvádzanie do prevádzky zložitého softvéru. DoCoMo investovalo asi 10 mld. USD do vybudovania vlastnej siete, nezanedbateľné sú aj náklady na vývoj koncového zariadenia, ktoré môžu dosiahnuť výšku 200 mil. USD. Takáto sieť ponúka rýchlosť prenosu 384 kb/s, nie je však kompatibilná s DoCoMo sieťou predchádzajúcej generácie, navyše treba kúpiť nový koncový prístroj s cenou až 400 USD. DoCoMo mala v marci 2002 okolo 70 000 zákazníkov, pričom nesplnila cieľ dosiahnuť 150 000 zákazníkov, v marci 2004 však očakáva nárast na 6 miliónov.
Evolučný prístup KDDI
KDDI pripravuje cenovo nenáročnú modernizáciu, ktorou zvýši maximálnu rýchlosť dát na 144 kb/s so súčasných 64 kb/s. Zákazníci budú môcť aj naďalej využívať existujúce koncové prístroje. Priemysel vkladá väčšie nádeje do technológie W-CDMA, včítane veľkých spoločností ako sú Nokia a Ericsson, ktoré túto technológiu podporujú. Rovnakú podporu vyjadruje aj Európa, kým Ázia uvažuje s nasadením obidvoch technológií.

Spoločnosti používajúce 3G mobilnú technológiu
W-CDMA
CDMA 2000
NTT DoCoMo
KDDI
Japan Telecom
Verizon Wireless
Vodafone
Sprint PCS
VoiceStream
China Unicom
European operators
SK Telecom
China Mobile

21. máj 2022 09:10