StoryEditor

Čo je finančný trh

23.11.2004, 23:00

Vo fungujúcej trhovej ekonomike má finančný trh nezastupiteľnú úlohu. Je miestom, kde sa stretáva dopyt po finančných prostriedkoch s ich ponukou. Prichádza k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov od subjektov, ktoré ich majú dostatok, k subjektom, ktoré majú nedostatok finančných prostriedkov. Na strane ponuky sa nachádzajú subjekty, ktoré majú prebytok financií na požičiavanie. Stranu dopytu tvoria najmä podniky, ktoré prostriedky potrebujú na financovanie svojich aktivít. Financie tvoriace ponuku majú charakter úspor rôznych ekonomických subjektov. Týmito subjektmi sú okrem bánk a finančných inštitúcií aj domácnosti, firmy, vláda a cudzozemské zdroje.
Finanční sprostredkovatelia na finančnom trhu zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými subjektmi v národnom, ako aj v medzinárodnom meradle. Domácnosti po uhradení bežných výdavkov ukladajú prebytočné prostriedky do úspor. Firmy po uhradení daní môžu rozhodovať o použití čistého zisku, o jeho následnom reinvestovaní, prípadne prerozdelení dividend medzi akcionárov. Čistý zisk sa tak premieňa na úspory, ktoré je možné následne investovať. Vláda hospodári so štátnymi prostriedkami a v prípade prebytkového rozpočtu, ak rozpočtové príjmy prevýšia výdavky, jej ostanú voľné prostriedky. Ich využitím môže vystupovať v úlohe veriteľa. Vzhľadom na celosvetovú globalizáciu finančných trhov sa pri obchodovaní domáci kapitál prelína so zahraničným. Tak sa môžeme stretnúť s cudzozemskými zdrojmi a so zahraničnými investormi.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
19. máj 2024 09:22