StoryEditor

Novelou príde poisťovňa o miliardu

07.07.2005, 00:00
O 615 miliónov korún menej v nemocenskom poistení. Zníženie príjmov v dôchodkovom poistení o 290 miliónov korún. A v úrazovom, garančnom a poistení v nezamestnanosti menej o 30 miliónov korún. Takéto by mali byť ročné dosahy návrhu novely zákona o sociálnom poistení na bilanciu Sociálnej poisťovne.

O 615 miliónov korún menej v nemocenskom poistení. Zníženie príjmov v dôchodkovom poistení o 290 miliónov korún. A v úrazovom, garančnom poistení a poistení v nezamestnanosti menej o 30 miliónov korún. Takéto by mali byť ročné dosahy návrhu novely zákona o sociálnom poistení na bilanciu Sociálnej poisťovne (SP). Kaníkovo ministerstvo v nej totiž okrem iného navrhuje aj zníženie sadzieb poistného na nemocenské poistenie a aktualizuje podmienky posudzovania invalidity. Novela zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konananí. Svoje námietky už prezentovalo ministerstvo financií, ktoré sa obáva, že "peniaze určené na financovanie deficitov, ktoré vznikajú kvôli zavedeniu kapitalizačného piliera, sa vyčerpajú rýchlejšie a použijú sa na iné účely, než boli určené". Kaníkov rezort sa bráni. "Navrhované zmeny síce zhoršujú bilanciu, ale nemenia nič na tom, že prostriedky z privatizácie SPP sa vyčerpajú začiatkom roka 2009." Pripomeňme, že ku koncu minulého roka bola ich výška 70,11 miliardy korún.
Štyri opozičné strany - KSS, Smer, ĽS-HZDS a Slobodné fórum - sa v súvislosti s dnes platným zákonom dokonca rozhodli obrátiť sa na Ústavný súd. "Retroaktivita niektorých ustanovení je v rozpore s ústavou a Listinou základných práv a slobôd," zdôraznil Karol Ondriaš (KSS). Týka sa to najmä posudzovania nárokov na invalidné dôchodky. Tieto spolu so starobnými tvoria viac ako 80 percent výdavkov systému dôchodkového poistenia.
V tejto súvislosti včera vzala vláda na vedomie Národnú správu o stratégii dosiahnutia primeraných a udržateľných dôchodkov, ktorú Slovensko predkladá na výzvu Európskej komisie. Konštatuje sa v nej, že v porovnaní s krajinami EÚ15 sa u nás riziko chudoby občanov vo vyššom veku výrazne znížilo. "Je to dané nižšou cenovou úrovňou, ktorá nedosahuje ani 50 percent priemeru týchto krajín," povedal analytik Pavol Karász. Riziko by mala znížiť aj plánovaná diferencovaná valorizácia dôchodkov. Podľa Lisabonskej stratégie by sa do roku 2010 mala zvýšiť aj zamestnanosť ľudí tak, aby vo veku od 55 do 64 rokov pracovala polovica z nich. "Predpokladáme, že tento rok dosiahneme úroveň 28,9 percenta a v roku 2010 40,6 percenta," uviedol hovorca ministerstva Martin Danko.

Zmeny v nemocenskom poistení
- Od januára by sa mala znížiť sadzba pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby z 4,4 na 2,4 percenta vymeriavacieho základu
- Zamestnávatelia by mali prispievať jedným percentom namiesto dnešných 1,4 %
- Doba práceneschopnosti, za ktorú platí zamestnávateľ, sa predĺži z 10 na 14 dní
- Od štvrtého dňa práceneschopnosti sa nemocenská dávka zníži z 55 na 50 percent základu

Miera rizika chudoby vybraných vekových skupín
 

Slovensko r. 2002

EU 15 r. 2001

16-24 23 19
25-49 21 12
50-64 14 12
65+ 13 19
Zdroj: MPSVR SR

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
23. marec 2023 20:01