StoryEditor

NBÚ zistil nedostatky v narábaní s utajovanými skutočnosťami

27.03.2007, 17:20
Autor:
TASRTASR

Chyby v príjme a evidencii utajovaných skutočností, ako aj neoprávnenú manipuláciu s takýmito písomnosťami, ktorá súvisela s ich stratou, zničením alebo neodôvodnením rozmnožovaním objavil Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) počas kontrolných zistení na ministerstvách a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Kontroly sa vykonávali v rokoch 2002 až 2006, pričom NBÚ vo väčšine prípadov zistil porušenie všeobecne záväzných alebo interných predpisov. Okrem už spomínaných chýb v administratívnej oblasti išlo o nedostatky v personálnej bezpečnosti, kedy napríklad nebol určený zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.
V niektorých prípadoch nebola vypracovaná dokumentácia fyzickej a objektovej bezpečnosti v súlade s právnymi predpismi, prípadne nebola zabezpečená ochrana chráneného priestoru, kde sa ukladali takéto dokumenty, alebo s nimi manipulovalo. NBÚ prišiel na ďalšie nedostatky v oblasti priemyselnej, informačnej bezpečnosti a bezpečnosti technických prostriedkov, ako aj vo sfére šifrovej ochrany informácií.
Za uvedené obdobie sa zrealizovalo 25 správnych konaní, pri ktorých boli uložené pokuty vo výške 470 tisíc korún a 18 priestupkových konaní, v rámci ktorých sankcie dosiahli 15 tisíc Sk.
"Mnohé nedostatky, najmä v administratívnej a personálnej bezpečnosti zapríčinila nízka úroveň znalostí a právneho vedomia v oblasti ochrany utajovaných skutočností radových a riadiacich pracovníkov štátnych orgánov," uvádza sa v správe NBÚ, ktorou sa bude zajtra zaoberať vláda. Tento nedostatok je však podľa správy nepriamo podmieňuje aj úroveň znalostí zo strany bezpečnostných zamestnancov alebo zamestnancov osobitných pracovísk.
V kontrolovaných subjektoch sa tiež zistila prax nadhodnocovania stupňov utajenia. To má za následok potrebu väčšieho počtu preverovaných osôb a zvýšenej ochrany, čo si vyžaduje vyššie finančné náklady.
Úrad v rezortoch odporúča prijať opatrenia na skvalitnenie odbornej úrovne práce bezpečnostných zamestnancov aj pracovníkov v oblasti ochrany utajovaných skutočností a vydať interné predpisy, ktoré upravujú túto oblasť. Taktiež by sa okrem iného mali prehodnotiť zoznamy utajovaných skutočností a zabezpečiť ich publikovanie na internetovej stránke konkrétneho rezortu.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
27. november 2022 13:40