StoryEditor

Čo brzdí zablokovaný parlament

21.09.2005, 00:00

- Novela zákona o konkurze a vyrovnaní: Súd vyhlási konkurz na návrh veriteľa iba v prípade, ak preukáže svoju pohľadávku voči dlžníkovi. Má sa tak obmedziť možnosť voľného podávania účelových návrhov na vyhlásenie konkurzu. (Účinnosť od novembra 2005.)
- Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii: Ak ju poslanci nestihnú prijať, do konkurzu sa môže dostať každý začínajúci podnikateľ. V predĺžení sa totiž ocitne každý, koho hodnota všetkých záväzkov (aj tých pred lehotou splatnosti) presahuje hodnotu jeho majetku. (Od januára 2006.)
- Novela zákona o dani z pridanej hodnoty: Zjednoduší odpočet dane pri dovoze z tretích krajín. (Od januára 2006.)
- Novela zákon o dani z príjmov: Možnosť pre živnostníkov odpočítať si z príjmov 35-percetné paušálne výdavky. Pozitívna zmena by to bola pre tých, ktorí si dnes môžu odpočítavať iba 25-percentné paušálne výdavky. Negatívna pre remeselníkov, ktorí si odpočítavajú až 60-percentné paušálne výdavky. (Od decembra 2005.)
- Kompenzácie za zvyšovanie cien plynu a benzínu: Príspevok na kompenzáciu zvýšenej ceny benzínu pre zdravotne postihnutých narastie z 700 Sk na 900 Sk. Príspevok na bývanie, ktorý kompenzuje nárast ceny za plyn, stúpne o 230 Sk pre všetkých poberateľov. Tieto zmeny mali byť zapracované do návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. (Od novembra 2005.)
- Nový zákon o súkromnej bezpečnosti: Prísnejšia kontrola a podmienky povoľovania na činnosť súkromných bezpečnostných služieb. Podľa rezortu vnútra sa tak má zabrániť doterajšiemu zneužívaniu poskytovania poradenstva, ktoré páchatelia využívali na výpalníctvo. (Od januára 2006.)
- Novela zákona o významných investíciách: Významnou investíciou mala byť okrem stavby určenej na výrobu aj stavba určená na jej logistické zabezpečenie, výskum a vývoj. Zámerom je prilákať investorov, ktorí investujú do sofistikovaných činností a investície nad miliardu korún. (Od septembra 2005.)
- Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny po dohode so ZMOS navrhuje, aby vyplácanie aktivačného príspevku neprešlo na mestá a obce už v budúcom roku, ale o dva roky neskôr. Nie je doriešené jeho financovanie. Ak novela neprejde, samospráva bude nasledujúci rok chudobnejšia takmer o dve miliardy. (Od januára 2006.)
- Novela zákona o miestnych daniach: Vláda navrhuje limity na sadzby dane z nehnuteľností, aby ich mestá a obce nemohli určovať podľa toho, ako uznajú za vhodné. (Od decembra 2005.)
- Kúpeľný zákon: Jeden prameň budú môcť využívať viacerí prevádzkovatelia, tí budú musieť monitorovať zdroj liečivej vody. (Od januára 2006.)
- Novela zákona o ochrane nefajčiarov: Zakazuje predaj tabakových výrobkov v nemocniciach, ruší fajčiarne v školách, zdravotníckych a kultúrnych zariadeniach. (Od októbra 2005.)
- Uznesenie o zastavení privatizácie: Smer-SD žiada, aby vláda do konca funkčného obdobia zastavila akékoľvek privatizačné projekty.
- Novela Ústavy SR: Rozširuje kompetencie NKÚ, ktorý bude kontrolovať všetky peniaze samospráv vrátane ich príjmov. (Od januára 2006.)
- Novela ústavného zákona o konflikte záujmov: Minister spravodlivosti Daniel Lipšic avizuje pozmeňovací návrh, podľa ktorého budú politici v majetkových priznaniach zverejňovať aj hodnotu svojho majetku a stav na účte. (Odo dňa vyhlásenia.)
- Novela infozákona: Odtajňuje všetky platové náležitosti (mzdu, odmeny) štátnych a samosprávnych funkcionárov a úradníkov. (Od januára 2006.)
- Novela zákona o brannej povinnosti: Legislatívne ošetrí definitívne ukončenie povinnej vojenskej služby. (Od januára 2007 - poslanci to chcú zmeniť na január 2006.)
- Balík zákonov týkajúcich sa väzby a výkonu trestu: Páchatelia si budú môcť trest odpracovať, odsúdení už nebudú môcť do väzníc dostávať balíky. (Od januára 2006.)

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
25. marec 2023 17:53