StoryEditor

Na rozvoj vedy a techniky do roku 2015 bude treba 1,8% HDP

12.09.2007, 13:31
Autor:
TASRTASR

Na zabezpečenie plnenia cieľov a zámerov rozvoja vedy a techniky do roku 2015, ktoré dnes schválila vláda, budú potrebné celkové výdavky vo výške 1,8 percenta hrubého domáceho produktu v roku 2015. Až dve tretiny peňazí by do tejto sféry mali investovať firmy.
V oblasti zdravia a kvality života sa Slovensko plánuje zamerať najmä na prevenciu a liečbu najzávažnejších ochorení, virológiu, zdravý životný štýl a genetiku.
Pozornosť v poľnohospodárstve sa sústredí na výskum a vývoj zdravších a bezpečnejších potravín a ekologizáciu pôdohospodárstva. Biotechnológia sa zameria najmä na priemyselné biotechnológie a výroby chemických látok.
V oblasti progresívnych materiálov a technológií sa Slovensko upriami na rozvoj konštrukčných a funkčných materiálov, nanomateriálov a nanotechnológií. Zvýšenú pozornosť treba venovať aj rozvoju znalostných technológií s uplatnením automatizovaných komplexov na báze robotov s využitím laserov, elektrónolúčov a plazmy.
Infraštruktúra sa podľa zámeru má sústrediť na rozsah a štruktúru obyvateľstva, pracovné miesta, dopravné systémy, telekomunikácie a digitálne interaktívne služby.
Výskum a vývoj v oblasti energetickej bezpečnosti musí Slovensko zamerať na využívanie nových, obnoviteľných a ekologicky prijateľných zdrojov energie, ktoré sa nachádzajú na vlastnom území.
Oblasť spoločenských vied sa sústredí predovšetkým na výchovu k občianstvu, transformáciu hodnôt a postavenie jednotlivca. Kultúrne a umelecké dedičstvo bude skúmať možnosti uchovávania artefaktov národnej kultúry a kultúry menšín.
Prevencia katastrofy spôsobenej terorizmom, živelnými pohromami alebo priemyselnou haváriou, prípadne následné konsolidovanie situácie v krajine bude ťažiskom výskumu technológie nových typov detektorov a informačných technológií.
V poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve bude treba identifikovať deficity, eliminovať škodlivé, potenciálne škodlivé a nepreskúmané vplyvy na potraviny a posilňovať ekologickú stabilitu.
Prioritou v ochrane životného prostredia je prevencia jeho poškodzovania a zamorovania, spracovanie a uskladnenie odpadov, recyklácia a klimatické zmeny. Výskum však bude prebiehať aj v oblasti možného využitia domácich obnoviteľných zdrojov.
Návrh dlhodobého zámeru sa opiera o kvalifikované ľudské zdroje, získané zvýšením záujmu mladých pracovať vo výskume a vývoji, vzdelávaním už od základnej školy. Doktorandom treba umožniť aktívne participovať na riešení projektov a slovenských výskumných pracovníkov pôsobiacich v zahraničí treba pritiahnuť späť.
Koncepcia hovorí aj o forme priamej finančnej podpory budovania vedecko-technologických parkov, národných centier výskumu a vývoja, centier excelentnosti, technologických inkubátorov a regionálnych podnikateľských centier.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
01. október 2022 10:39