StoryEditor

SR plní národné emisné stropy určené európskymi smernicami

05.09.2007, 13:15
Autor:
TASRTASR
Slovenská právna úprava obsahuje prísnejšie emisné stropy oxidu siričitého a prchavých organických zlúčenín ako nám predpisuje európska smernica.

Uvádza sa to v Národnom programe znižovania emisií základných znečisťujúcich látok do roku 2010, ktorý dnes schválila vláda.
Pokiaľ v roku 2010 ich môže byť v ovzduší maximálne 110 kiloton a 140 kiloton, vyhláška ministerstva životného prostredia ich upravuje na hranici 104,9 a 104,3 kilotony. Slovensko už v súčasnosti je členom Európskeho parlamentu a Rady Európy. Na tomto základe nie sú podľa MŽP potrebné žiadne dodatočné opatrenia.
Ďalšie znečisťujúce látky, ako oxidy dusíka a amoniak majú dosiahnuť 130 a 39 kiloton.
Národný program má tiež prispieť k znižovaniu emisií ostatných znečisťujúcich látok, jeho cieľom je i neprekračovanie limitných hodnôt znečistenia ovzdušia, obmedzenie skleníkových plynov, hlavne oxidu uhličitého, racionálnejšie využívanie prírodných zdrojov, šetrné nakladanie s energiou a obmedzovanie vzniku odpadov.
Najväčší podiel na celkových emisiách oxidu siričitého má sektor výroby elektriny a tepla, ako aj spaľovacie procesy v priemysle. Cestná doprava zase produkuje najviac oxidov dusíka. Pri manipulácii s hnojivami v rámci chovu hospodárskych zvierat a z hnojenia poľnohospodárskej pôdy vzniká najviac emisií amoniaku.
Najkritickejšia situácia, týkajúca sa oxidu siričitého, je v Trenčianskom kraji. Jedným z najvýznamnejších zdrojov z hľadiska produkcie emisií sú Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava a závod Elektrárne Nováky. Množstvo emisií oxidov dusíka pre Slovensko nepredstavuje najväčší problém. U.S. Steel Košice sa však dostal na prvé miesto v rámci ich produkcie. Nezanedbateľné je aj znečistenie Bratislavského kraja, kde dominantný podiel celkovej produkcie oxidov dusíka emituje Slovnaft Bratislava.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
03. október 2023 06:23