StoryEditor

Antidiskriminácia na programe až dnes

Prieťahy hlasovaní o sídlach a obvodoch súdov odsunuli dlho očakávané rozhodovanie o osude antidiskriminačného zákona. Ten má zabrániť akejkoľvek diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch, pri prijímaní na štúdium a v sfére sociálneho zabezpečenia, a to z dôvodu etnického, rasového alebo národného pôvodu, viery, veku, zdravotného stavu, prípadne pohlavia a sexuálnej orientácie. Práve naposledy menovaný bod bol príčinou sporov vo vládnej koalícii, kde KDH presadzovalo znenie, ktoré by zakazovalo zamestnávateľom zisťovanie sexuálnej orientácie uchádzača o zamestnanie, nezakazovalo však výslovne jeho diskrimináciu z tohto dôvodu. Pretože toto znenie vláda nepodporila, pokúša sa ho KDH presadiť formou pozmeňovacieho návrhu. Rozdielne zaobchádzanie je podľa návrhu zákona prípustné v prípade registrovaných cirkví. Tie môžu vyžadovať, aby osoby, ktoré sú u nich zamestnané alebo pre nich vykonávajú určité činnosti, konali v súlade s ich náboženstvom alebo vierou. Podobne sa za diskrimináciu nepovažuje odmietnutie uchádzača, ak ide o zamestnanie, ktorého výkon je viazaný na určité obmedzenia (napr. vekom). Zákon tiež mení niektoré kompetencie a povinnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

25. máj 2022 21:11