StoryEditor

Nedostatky v hospodárení SRo

12.09.2003, 00:00
Autor:
SITASITA

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zistil viacero nedostatkov v hospodárení Slovenského rozhlasu (SRo). Uvádza sa to v správe NKÚ. Podľa nej rozhlas porušil najmä ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o cestovných náhradách, zákona o účtovníctve a zákona o správe štátneho majetku. NKÚ medzi hlavné výhrady zaradil, že SRo v roku 2001 prekročil rozpočet nákladov o 3,9 mil. Sk, čím nezabezpečil maximálnu hospodárnosť a efektívnosť svojich nákladov.

25. máj 2022 18:52