StoryEditor

V Trenčíne parlament zmätkoval

20.12.2001, 23:00

Zmätky sprevádzali včerajšie slávnostné zasadnutie parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predseda Štefan Štefanec omylom vyzval poslancov, aby hlasovali za zmenu programu, hoci ešte nezložili poslanecký sľub. Pri skladaní sľubu prví traja poslanci nepovedali "sľubujem" na mikrofón. Na poslanca Antona Múdreho dokonca zabudli a sľub zložil až keď na chybu upozornila jeho kolegyňa. Poslanci schválili návrh predsedu a z programu vypustili voľbu podpredsedu, komisií a konštituovanie úradu samosprávneho kraja. Zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zložil jeho predseda Peter Tomeček a štyridsať poslancov. P. Tomeček ubezpečil poslancov z okresov Senica a Skalica, že ani Biela hora nie je prekážkou pre rozvoj Záhoria, rovnako ako nebude iná národnosť prekážkou pre rozvoj okresov Dunajská Streda a Galanta. Najmenší parlament samosprávneho kraja v rámci SR, do ktorého sa dostali len dve ženy, odsúhlasil aj vznik a organizačnú štruktúru úradu vyššieho územného celku, zatiaľ však bez obsadenia konkrétnymi ľuďmi.
V budove Krajského úradu v Prešove včera slávnostne zložilo sľub 60 poslancov Prešovského samosprávneho kraja. Do rúk krajského prednostu Jozefa Polačka zložil sľub v zmysle zákona a Ústavy SR aj víťaz 2. kola volieb predseda samosprávneho kraja Peter Chudík. Poslanci schválili návrh poslanca Dušana Majerčáka, aby svoju odmenu z prvého zasadnutia vo výške 2400 Sk darovali v tomto predvianočnom čase na charitatívne účely. Zriadenie úradu, schválenie organizačnej štruktúry, rokovacieho poriadku, ako aj voľbu podpredsedu samosprávneho kraja, poslanci na návrh predsedu Chudíka, odložili na prvé pracovné rokovanie, ktoré sa uskutoční 15. januára 2002. P. Chudík v svojom príhovore vyzval všetky politické strany, aby zabudli na stranícke tričká a spoločne pracovali v prospech všetkých občanov Prešovského kraja. Ako povedal je presvedčený, že vznik VÚC má smerovať k zmenšovaniu regionálnych rozdielov. Medzi prvé úlohy jeho úlohy bude vypracovať základnú analýzu v školstve, zdravotníctve a sociálnej oblasti. Zdôraznil, že chce úzko spolupracovať so starostami obcí a primátormi miest, aby poznal ich návrhy na riešenie ekonomického rozvoja kraja.(Viac na s. 17)

25. máj 2022 05:19