StoryEditor

Dobré hodnotenie sezóny

06.09.2002, 00:00
Autor:
SITASITA

Ekonomickú situáciu ako dobrú alebo adekvátnu sezóne hodnotí viac ako 75 % respondentov. Za vyslovene zlú označilo súčasnú ekonomickú situáciu 5 % opýtaných. Dosiahnuté saldo je v porovnaní s júnom o 8 bodov nižšie. Záporné saldo, teda prevaha negatívnych hodnotení nad pozitívnymi, bolo v Košickom kraji. Vyplýva to z výsledkov augustového konjunkturálneho prieskumu vo vnútornom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Ako dobrú hodnotia ekonomickú situáciu najmä respondenti širokosortimentných predajní, predaja textilu, odevov, obuvi a ostatného maloobchodu. V názoroch na vývoj ekonomickej situácie v najbližších troch mesiacoch sú respondenti naďalej zdržanliví. Zásoby tovarov v porovnaní s ostatným mesiacom vzrástli a saldo sezónne očistených údajov dosiahlo v dlhodobom sledovaní najvyššiu hodnotu. V dôsledku negatívneho hodnotenia súčasnej i očakávanej ekonomickej situácie a vysokého stavu zásob klesla hodnota indikátora dôvery v maloobchode na rovnakú úroveň ako v máji, čo je najnižšia hodnota od konca roku 2000.

23. jún 2022 00:09